A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány

2000. december hó 19. napján jött létre, és 2001. október 24-től kiemelkedően közhasznú szervezet. Célunk a Bodrogközi tájegységre jellemző népi építészet, kultúra, hagyományok fenntartása, megismertetése.

 

A meglévő Falumúzeum köré tájmúzeum létesítését tervezzük, amely gyűjti, rendszerezi és bemutatja a falusi emberek életéhez kapcsolódó tárgyakat, a tájegységre jellemző hagyományokat és népszokásokat.

 

Ezeket ifjúsági szabadidős programok (kézműves táborok, játszóházak, jeles napokhoz kapcsolódó fesztiválok), kiállítások, bemutatók, néprajzi előadások segítségével igyekszünk megvalósítani.

 

Munkánkat lelkes önkéntesek, cégek, vállalkozók támogatják anyagi és természetbeni juttatásokkal. Az elmúlt években működésünkhöz egyre nagyobb mértékben használunk fel pályázati pénzeket is.

 

Legfontosabb eredményeink közé sorolható a táncpajta és a gazdasági épület megépülése. Ehhez elengedhetetlen volt a településközpont rekonstrukciós látványtervének elkészíttetése, amely beépült az önkormányzat városrendezési tervébe.

Berendeztük a közösségi szobát, az udvart, megépült a tájegységre jellemző kemence, amelyben rendezvényeken helyi ételek készülnek.

 

Jelentősen gyarapodott időközben a múzeum gyűjteménye is. A XIX. századra jellemző használati és dísztárgyakat demonstrációs eszközként használjuk népszokásaink felelevenítéséhez. Munkánk során megállapítottuk, hogy a térségben a szövés leginkább élő hagyomány. Az elszórt forma és motívumkincs, a mesterfogások továbbörökítéséhez szükség van azok egy csokorba gyűjtésére. Ezt a munkát végezte el a hatvanas években Kántor Mihály „A Bodrogközi len- és kendermunkák, szőttesek” című művében. Alapítványunk 2002.-ben ezer példányban újra kiadta a könyvet, amely nélkülözhetetlen szakirodalom a kutatók és a téma iránt érdeklődők számára.

 

Ebben az évben Cigándon került megrendelkezésre a Regionális Tájháztalálkozó, ahol az alapítvány előterjesztette a népi hagyományok megelevenítésére szolgáló középtávú tervét. Ebben jeles napokhoz kapcsolódó, évente változó témájú néprajzi bemutatók és állandó rendezvények szerepeltek. Az előbbiekre példa a Húsvéti Játszó, a Zöldágjárás, Kukoricafesztivál, állandó rendezvényeink a Múzeumi Évadnyitó, a nyári Kézműves Tábor és a Kézműves kör.

 

Programjaink az ország minden tájáról vonzanak látogatókat. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy egyre nagyobb az igény a népi kultúra megismerésére.

A jövőben szeretnénk újabb épületekkel bővíteni a múzeumfaluvá fejleszteni a tájmúzeumot, hogy szélesíthessük tevékenységi körünket, ezzel is elősegítve a népi kultúra továbbélését.

 

Munkánkat 2011 márciusában „A Megye Kultúrájáért” díjjal jutalmazta a megye önkormányzata.

 

Szakmai vezetője: Csáki Balázsné

3973 Cigánd, Fő út 54, tel: 70/626 8280,

e-mail: muvhazcigand@gmail.com, abta@citromail.hu

 

A "Cigándi Óvodásokért" Alapítvány

A cigándi óvoda nevelőtestülete a 80-as évek végétől kötelezte el magát a néphagyományok ápolása iránt.

 

Azt a sok szépet, szellemiséget, amit összegyűjtöttek a nagyszülők, dédszülők, nem hagytuk elveszni. A régmúlt használati eszközeit az óvodában beépítettük az apró gyerekek mindennapi életébe, és évről évre megismertetjük a gyerekekkel.

Az óvodánkba lépőt egy igazi falusi környezet fogadja. Minden csoportszobában fellelhetők a paraszti kultúra tárgyi eszközei, amelyek a gyermekek számára elérhetőek. A szövés – fonás tárgyi emlékei az itt élő nép szépség igényéről és díszítő fantáziájáról tanúskodnak.

 

De nemcsak a tárgyi világot kapták emlékül, hanem a sok szép dalt, köszöntőt, mesét, játékot is, amelyek ma már a cigándi óvodások mindennapjait átszövik.

 

A gyermekeket ebben a légkörben neveljük, amely óhatatlanul a szülőföld szeretetére, hagyományaink ápolására nevel. Munkánkban kiemelten fontosak a jeles napok, ünnepek, amelyik mindegyike valamilyen népszokást takar: cigándi lakodalmas, zöldágjárás, csúfolódó, Bodrogközi gyermekjátékok, pásztorjáték (betlehemezés), vásári hívogatók, farsangi szokások, farsangi ételek receptjei, katonásdi, botos játék, kanásztánc, húsvéti szokások (locsolkodás, tojás díszítés népi motívumokkal).

 

1999-ben felfigyeltünk egy Országos Egyesületre, akik hasonlóképpen gondolkodtak ez a „Néphagyományőrző Egyesület.” Azóta együttgondolkodva dolgozunk és ápoljuk, éltetjük a népi hagyományokat. Ez az Egyesület évről-évre egyre jobban növekszik.

 

Az Egyesület fennállásának 10. évfordulója alkalmából „Mester Óvoda” címet adományozott a néphagyomány éltetés területén élenjáró óvodáknak. Ennek a kitüntetett elismerésnek lehettünk részesei, Pécsett a X. országos találkozón, ahol át vehettük a „Néphagyományőrző Mester Óvoda” címet.

 

Cigándon ebből az alkalomból a „Zöldágjárást” felelevenítve került leleplezésre az óvoda falára helyezett népi motívumokkal díszített faragott tábla.

 

Neves és nagyra becsült elődeink közöttük Kántor Mihály néptanító úr munkásságát, szellemiségét igyekszünk hűen ápolni, éltetni, aki így emlékszik vissza arra a tájra, ahol mi élünk és neveljük szeretett óvodánkban a gyermekeket. „Tündérek és lidércek hazája a Bodrogköz, ahol értelmes nyelven dalol a madár, lelke van a virágnak és hitvallás erejével élnek a mesék. Ha megállsz e földön, tündérregét mond a vizek lilioma. Ha beszélsz a néppel, mely itt honos, a szíved egyszerre gyorsabban veri vérütéseit.”

 

Ezek a gondolatok örök érvényűek számunkra és reméljük, hogy gyermekeink szívében, lelkében is tovább élnek majd.

 

Szakmai vezetője: Terjék Károlyné óvodavezető

Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde: 3973 Cigánd, Iskola út 10. Tel: 47/534-415, 47/534-416,

e-mail: cigandovoda@freemail.hu

 

Cigándi Majorette és Fúvószenekar Alapítvány

 A cigándi Majorette Alapítvány 1993-tól működik töretlen lelkesedéssel.

Az alapítvány célja az együttzenélés és a moderntánc hagyományainak megteremtése Cigándon

 

A tánccsoport 1996-tól – TriAngel Majorette Tánccsoport néven működik. A közel 50 táncost számláló együttes három korcsoportban dolgozik.

 

Föbb eredményeik :

 

1995 -- III. Országos Majorette Táncverseny

1996 -- IV. Országos Majorette Táncverseny – összetett III. hely

Kömlőd színpadi IV. hely

menet III. hely

 

1998 -- VI. Országos Majorette Táncverseny – összetett II. hely

Kömlőd színpadi II. hely

2000 -- VII. Országos Majorette Táncverseny – összetett II. hely

Kömlőd színpadi II. hely

menet II. hely

 

1997 -- Diákok Formációs Táncversenye – III. hely

Miskolc

 

1998 -- Diákok Formációs Táncversenye – I. hely

Miskolc különdíj: Fügeczki Róbert emlékére,

Legjobb jelmez

menet II. hely

 

Magyar Majorette Bajnokság 2002 Ráckeve. – I. helyezés .

 

2002. szeptemberében a cigándi lányok Majorette Európa Bajnokságon képviselték országunkat a lengyelországi Opole városában

 

Észak-Magyarországi Moderntáncverseny, 2005, Miskolc – III. helyezés

 

Tagjai a Magyar Majorette Szövetségnek valamint 2002-töl az EMÁ-nak az Európai Majorette Szövetségnek és az IMA-nak a Nemzetközi Majorette Szövetségnek is..

 

A 2006 év Magyar Majorette Bajnokságán négy I. helyezés büszke nyertesei, valamint a junior korcsoport Országos Moderntánc Fesztivál győztesei.

2008-ban a II. nyírbátori majorette fesztivál két különdíját tudhatja magáénak.

 

A cigándi majorettek vezetője és koreográfusa:

Némethy Viktória – zene, tánc és dráma pedagógus

 

tel: 70/533-2585

triangelgroup@gmail.com

 

Mozgáskorlátozottak Sárospataki

és Zemplén Térségi Egyesülete

A mozgáskorlátozottságból eredő sajátos érdekek feltárása, megfogalmazása, egyeztetése más csoportok érdekeivel, e sajátos érdekek képviselete, védelme, érvényesítése, különösen a jogalkotás befolyásolására irányuló munkában. A mozgássérült emberek számára hiányzó munka-, oktatási-, kulturális-, sport-, szabadidős és egyéb lehetőségek megteremtéséhez segítségnyújtás, módszerek kidolgozása. Hiányzó szolgáltatások minta értékű megvalósítása és elterjesztése, például speciális személyi segítő, szállító, sorstársi tanácsadó és információs szolgálat működtetésével Közreműködés az állam által nyújtott, a mozgáskorlátozottságból eredő egyes hátrányok kiegyenlítését szolgáló támogatásoknak a jogosultakhoz való juttatásában, például a lakás akadálymentesítési támogatás és a közlekedési támogatás odaítélése során. A mozgássérülti lét átéléséből táplálkozó sajátos ismertek és a tanult szakértelem alapján szakértői tevékenység kifejtése mind a jogalkotás, mind a jogalkalmazás legkülönbözőbb területein.

 

Cigándi csoport vezetője: Oláh István

3973 Cigánd, Kertköz u. 20.

Tel: 47/334-151

 

Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

Alapítva: 2014.12.17.

I.1./ Az Alapítvány neve: Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

I.2./ Az Alapítvány székhelye: 3973 Cigánd, Iskola utca 12/A.

I.3./ Az Alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

II. Az Alapítvány céljai:

1./ Az alapítvány létrehozásának célja a cigándi székhelyű Kántor Mihály Általános Iskola tanulóinak anyagi támogatása, a művelődéshez, kultúrához való jog gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, az esélyegyenlőség biztosítása. Az alapítvány ilyen irányú működéséhez az anyagi, szellemi feltételek előteremtése, összefogása az alábbi tevékenységek által:

- Sport, tanulmányi versenyek, szabadidős programok lebonyolítása, díjazása, egyéb költségeinek viselése (pl: utazás, étkezés)
- Tehetséggondozó foglalkozások szervezése, díjazása
- Kiemelt teljesítményű tanulók fejlesztése, felzárkóztatása
- Iskola eszközállomány fejlesztése
- Gyermekbarát tantermek kialakítása
- Tanulmányi kirándulások szervezése, (gyerekek, pedagógusok)
- Partnerkapcsolatok ápolásának járulékos költségei
- Nyári táborozások szervezése
- Szabadidős képességfejlesztő kül- és beltéri eszközök, játékok beszerzése
- Bevétellel járó iskolai rendezvények anyagköltségének megelőlegezése
- Külföldi és belföldi testvériskolai kapcsolatok ápolása
- Hátrányos helyzetű gyerekek életkörülményeiből adódó hátrányok csökkentése
- mentálhigiéniés gondozás.

 

A kuratórium elnöke: Némethné Szendrei Csilla
tel: +36 47 534 000
e-mail: km-iskola@t-online.hu


Etele Hagyományőrző Lovas és Szabadidősport Egyesület

Céljai és feladatai:

Hobbilovasok felkarolása, összefogása.

A magyar lovas és íjász hagyományok életben és tudatban tartása, népszerűsítése.

A magyar lovas kultúra hagyományainak megőrzése, elsajátítása

A lovak és a lovaglás adta élmények megismertetése és megszerettetése elsősorban a gyermek és fiatalkorosztállyal.

Gyógyászati jelleggel lovagoltatás valamint készségfejlesztő lovas oktatás.

A hagyományos népi-paraszti kultúra és gazdálkodás népszerűsítése

A hagyományos magyar állatfajták megismertetése, tartásának népszerűsítése.

 

Tevékenységeink:

Szabadidő hasznos eltöltése sport programokkal.

Táborok, szakkörök, rendezvények szervezése, lebonyolítása

Tevékenységeink közé tartozik továbbá kulturális és közművelődési feladatok ellátása is.

 

Elérhetőségeink:

Címünk: 3973 Cigánd, Petőfi u. 111.

 

Szabóné Horváth Eszter

az egyesület elnöke

Tel: 20/238-4005

E-mail: etele.egyesulet@gmail.com

 

Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület

A Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület utánpótlás nevelése 2006 tavaszától fordult komollyá.

 

Csapataink ezalatt a 10 év alatt szépen fejlődtek, akik közöl 4 korosztály már NB-s osztályban szerepel. Már óvodás kortól edzük a gyerekeket és az ifjúsági csapatból kiöregedő tehetséget is próbáljuk megtartani.

 

Ezen időszak alatt 7 utánpótlás korú játékosunk került NB I-es különböző korosztályos csapataihoz, akik Cigándon kezdték a labdarúgást.

 

Infrastruktúránk folyamatosan fejlődik, hiszen idén tavasszal 2 nagyméretű pályánk is készül. 1 db műfüves és 1 db élő füves. Emellett a 2016-ban a Stadion is elkészült, ahol egy kisméretű műfüves pálya és egy kisméretű edzőpálya is található.

 

Igazolt gyerekeink száma közel 200 fő, akik 27 településről érkeznek hozzánk, hogy magas színvonalon tudjanak sportolni.

 

Ezen gyerekek szállítását, illetve utaztatási költségeit a Cigánd SE 100%-ban állja, ami elég ritka más sportegyesületek életében!

 

Csapatok

 

Utánpótlás:

 

Fiú:

1. U-7

2. U-9

3. U-11

4. U-13

5. U-14

6. U-15

7. U-17

8. U-19

 

Leány:

1. U-15

2. U-18

 

Felnőtt:

1. Cigánd SE

2. Cigánd SE II.

 

Elérhetőségeink:

Címünk: 3973 Cigánd, Fő út 80.

 

Nagy Gábor

az egyesület elnöke

Tel: 70/371-67-23

E-mail: spcigand@gmail.com

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester