Rendeletek
 

Cigánd Város Önkormányzata rendeletei elérhetők itt is:

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

 
Rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól 2017/15.
Rendelet az utcanevekről 2016/8.
2016. évi költségvetési rendelet
2016. évi költségvetési rendelet melléklete
2016. évi zárszámadási rendelet
2016. évi zárszámadási rendelet melléklete
Egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása 2016/11.
Szocális tűzifa 2015/19.
Kommunális adó 2015/15.
Talajterhelés díj 2015/14.
Piacok, vásárok 2015/13.
Önkormányzati bérlakások 2015/12.
Pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások 2015/4.
Az egészségügyi alapellátás körzetei 2002/6.
A Cigándi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről
Közterület filmforgatási célú használatáról
Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól
Üzletek nyitva tartásának rendjéről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
A település folyékony kommunális hulladék kezeléséről
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
CIGÁNDÉRT kitüntetés alapításáról és adományozásáról
Díszpolgári kitüntető cím adományozásáról

Helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról

 

Belterületi szabályozási terv


Külterületi szabályozási terv

 

Szerkezeti terv

Hulladékkezelési rendelet
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Népszavazásról, népi kezdeményezésről rendelet
Helyi építészeti értékek védelméről szóló rendelet
Helyi állattartás szabályairól szóló rendelet
Közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló rendelet
Közművelődési rendelet
Sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokról és a sporttámogatásról
Víz és csatornaszolgáltatás díjaról
Helyi iparűzési adóról szóló rendelet 2012/19.
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet
 
Rendeletek Lácacséke, Révleányvár
 
Lácacséke közművelődési rendelet
Révleányvár közművelődési rendelet

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester