Lakossági fórum!
2009. november 28.

Védekezés az ár ellen a Bodrogközben

A BODROGKÖZI TISZA-FELSŐ ÉS A BODROG BAL PARTI ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER FEJLESZTÉSE
KEOP-7.2.1.1

2009. december 01. 16.00 óra
Cigánd Város Önkormányzatának Tanácskozó terme Cigánd Fő u. 87.

 

 

Sajtóanyag:

A Bodrogközi Tisza-Felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése a címe annak a projektnek, amely a Bodrogközben élő lakosság élet- és vagyonbiztonságát növeli és biztosítja.
A projekt - az észak-magyarországi - Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4 (Sárospataki, Sátoraljaújhelyi, Bodrogközi, Tokaji) kistérségének 33 települését és - az észak-alföldi - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 (Ibrány-Nagyhalászi, Tiszavasvári) kistérségének 6 települését foglalja magába. A 39 település területe összességében 1.125 km2, a lakónépessége mintegy 80 ezer fő.
A projekt első részének – előkészítő szakasz – munkálatai ez év elején kezdődtek, és várhatóan 2010 év végéig tartanak.
A második szakasz tervezett kezdete 2011 év eleje, a munkák 2013. december végéig tartanak majd. A második forduló beruházási költsége mintegy 2,5 milliárd forint. A KEOP keretén belül megvalósuló Bodrogközi Tisza-felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer fejlesztése teljes egészében az Európai Unió támogatásával valósul meg.
A Bodrog folyó, a Bodrog jobb és bal parti töltései, valamint a Tisza jobb parti árvízvédelmi töltései az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉKÖVIZIG) kezelésében vannak.
A bodrogközi árvízvédelmi öblözetben az érintett vízfolyások mentén 1848-tól, több ütemben kiépített, jelentős gátrendszer védi a mentett oldali területeket. Az utóbbi évtizedek árvízi tapasztalatai - a megemelkedett vízszintek, a megnőtt vízhozamok és az árhullámok fokozott hevessége - alapján a Tisza tokaji és záhonyi szelvénye között több mint 14 km-en (a védvonal 21%-án), a Bodrog bal parti országhatáron belüli szakaszán csaknem 8 km-en (a védvonal 19%-án) állékonyság tekintetében nem rendelkeznek a meglévő töltések az előírt biztonsággal. Ugyanakkor a tiszai védvonal mentén 20 cm-nél nagyobb magassági hiány mutatkozik több mint 9 km hosszúságú szakaszon.
Az elmúlt évek árvizei rámutattak arra, hogy a még ki nem épített töltésszakaszokon jelentős védekezési többletköltséggel lehet csak a töltések által védett terület mentesítését megoldani. Ezért a védtöltések és a hozzájuk kapcsolódó egyéb árvízvédelmi művek további fejlesztése feltétlen indokolt.

A projekt fő célja a jogszabályokban meghatározott mértékadó árvízszint (MÁSZ) +1 m-es magassági biztonsági szint elérése, a jelenlegi árvízvédelmi rendszernek - az előírásoknak megfelelő - kiépítése, és az ezekhez kapcsolódó összes szükséges infrastrukturális fejlesztés végrehajtása a bodrogközi Tisza-Felső és a Bodrog bal parti árvízvédelmi rendszer tekintetében.

Hosszútávon a kitűzött célok a védett terület árvízi biztonságát növelik, emellett a bodrogközi lakosság élet és vagyonbiztonságát szolgálják, hozzájárulnak az ipari és mezőgazdasági termelés feltételeinek biztosításához.
Az elsődleges védelmet nyújtó töltéseken túl, a kapcsolódó műtárgyakhoz és kiszolgáló létesítményekhez szükséges beruházásai sem odázhatóak el. A védekezést szolgáló gátőrházak állapota ugyanis leromlott, a vagyonvédelem nehezen megoldható, és a legtöbb esetben a minimális infrastrukturális ellátottság sem biztosított (nincs ivóvíz, szennyvíz bekötés, a fűtési rendszerek elavultak). Nagy gondot jelent, hogy nem épült ki a 21. századnak megfelelő hírközlési-informatikai rendszer, amely elengedhetetlen a gyors és eredményes védekezés lefolytatásához. A védvonalhoz vezető megközelítő utak állapota szintén leromlott, a megfelelő logisztikai helyek kialakítására sem került sor.
Az elmúlt évek árvizei alatt többször is kitűnően vizsgázott a rendszer a sokszor igen mostoha körülmények ellenére. A jelenleg tervezett fejlesztések révén a védettségi szint a 95%-osra emelkedhet, amellyel a térség lakossága számára magas szintű árvízi biztonság garantálható.
A fejlesztés egyik közvetlen célja az árvízvédelmi töltések megfelelő magasságúra és keresztmetszetűre történő kiépítése és a szilárd töltéskorona burkolat kialakítása. A célok megvalósulásával jelentősen nő a gátak állékonysága, terhelhetősége, ezáltal az árvízi biztonság.
A projekt másik közvetlen célja a védelmi központok és gátőrtelepek felújítása, átépítése. Ezzel a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a védekezésben résztvevő műszaki irányítók, gátőrök, segédőrök árvízvédelmi készültség idején a védekezési munkákat jobb körülmények közt lássák el, életkörülményeik javuljanak, továbbá a zömmel tanya jellegű, külterületi őrtelepek munkaerő megtartó-képessége is jelentősen javuljon.
A fejlesztést követően a több mint 21 km-nyi nem megfelelően kiépített töltésszakasz, 10 gátőrtelep és 2 szivattyútelep kerül felújításra. Átépítésre kerül több a töltésben található műtárgy (mély vezetésű nyomócső, zsilip, stb.), így a mai állapotokhoz képest növelik a projekt által érintett területek, ártéri öblözetek biztonságát.
A hosszabb megközelítő utak számos másodlagos funkció ellátására lesznek alkalmasak és közvetetten a térség turisztikai kínálatába bekapcsolható kerékpárutakat is összekapcsolhatja, hiszen a töltéskorona burkolata minden érintett gátszakaszon elkészül.

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigandph@t-online.hu | Honlaptérkép | Webmester