Elérhetőség

Cigándi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

3973 Cigánd, Iskola utca 10.

Tel.: 47/534-415

E-mail: cigandovoda@gmail.com

 

Bodrogköz Kincsei Bölcsőde

3973 Cigánd, Fő u. 38.

Web: bolcsode.cigand.hu

Tel: 47/534-416

Cigándi Tündérkert Óvoda

6 csoportos óvodánkban 135 gyerek nevelésével foglalkozunk. Cigánd nagyon gazdag néphagyománnyal rendelkezik. Pedagógiai Programunk a helyi népi hagyományokon alapul.

A cigándi óvoda nevelőtestülete a 80-as évek végétől – kötelezte el magát a néphagyományok ápolása iránt.

Azt a sok szépet, szellemiséget, amit összegyűjtöttek a nagyszülők, dédszülők, nem hagytuk elveszni. A régmúlt használati eszközeit az óvodában beépítettük az apró gyerekek mindennapi életébe, és évről évre megismertetjük a gyerekekkel.

Az óvodánkba lépőt egy igazi falusi környezet fogadja. Minden csoportszobában fellelhetők a paraszti kultúra tárgyi eszközei, amelyek a gyermekek számára elérhetőek. A szövés – fonás tárgyi emlékei az itt élő nép szépség igényéről és díszítő fantáziájáról tanúskodnak.

De nem csak a tárgyi világot kapták emlékül, hanem a sok szép dalt, köszöntőt, mesét, játékot, amelyek ma már a cigándi óvodások mindennapjait átszövik.

A gyermekeket ebben a légkörben neveljük, amely óhatatlanul a szülőföld szeretetére, hagyományaink ápolására nevel. Munkánkban nagy fontosságot kapnak a jeles napok, ünnepek, amelyik mindegyike valamilyen népszokást takar.

- cigándi lakodalmas, zöldágjárás, csúfolódó, bodrogközi gyermekjátékok, pásztorjáték (betlehemezés), vásári hívogatók, farsangi szokások, farsangi ételek receptjei, katonásdi, botos játék, kanásztánc, húsvéti szokások (locsolkodás, tojásdíszítés népi motívumokkal).

1999-ben felfigyeltünk egy Országos Egyesületre, akik hasonlóképpen gondolkodtak ez a „Néphagyományőrző Egyesület.” Azóta együttgondolkodva dolgozunk és ápoljuk, éltetjük a népi hagyományokat. Ez az Egyesület évről-évre egyre jobban növekszik.

Az Egyesület fennállásának 10. évfordulója alkalmából „Mester Óvoda” címet adományozott a néphagyomány éltetés területén élenjáró óvodáknak. Ennek a kitüntetett elismerésnek lehettünk részesei, Pécsett a X. országos találkozón, ahol átvehettük a „Néphagyományőrző Mester Óvoda” címet.

Cigándon ebből az alkalomból a „Zöldágjárást” felelevenítve került leleplezésre az óvoda falára helyezett népi motívumokkal díszített faragott tábla.

Neves és nagyra becsült elődeink közöttük Kántor Mihály néptanító úr munkásságát, szellemiségét igyekszünk hűen ápolni, éltetni, aki így emlékszik vissza arra a tájra, ahol mi élünk és neveljük szeretett óvodánkban a gyermekeket. „Tündérek és lidércek hazája a Bodrogköz, ahol értelmes nyelven dalol a madár, lelke van a virágnak és hitvallás erejével élnek a mesék. Ha meg állsz e földön, tündérregét mond a vizek lilioma. Ha beszélsz a néppel, mely itt honos, a szíved egyszerre gyorsabban veri vérütéseit.”

Ezek a gondolatok örökérvényűek számunkra és reméljük, hogy gyermekeink szívében, lelkében is tovább élnek majd.

 

Szűcs Erika intézményvezető
1.csoport : Katica csoport, Lehóczki Sándorné csoportvezető
2.csoport: Pillangó csoport, Gönczi Zoltánné csoportvezető
3.csoport: Hóvirág csoport, Kovács Lászlóné csoportvezető
4.csoport: Napsugár csoport, Timári Zoltánné csoportvezető
5.csoport: Süni csoport, Fodor Éva csoportvezető
6.csoport: Tulipán csoport, Kántor Éva csoportvezető

 

Dokumentumok
 
Közzétételi lista 2009.

 

 

 

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester