Református egyház

Cigándi Református Egyházközség
3973 Cigánd Petőfi u. 87.
47/302-266

+36-20/428-5786
Kristóf István lelkész
www.tirek.hu

 

A műemlék templom rövid ismertetője:

Gótikus templom szentélyének és homlokfalának felhasználásával kiépítve 1793-ban és 1835-1839 között.
A település központjában, körítőfallal övezett dombtetőn álló, keletelt, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű középkori templom hajójának keleti kétharmadát észak és déli irányban kibővítve kialakított, közel szimmetrikus alaprajzú épület, déli oldalán utólagos toronnyal. A torony többszörösen ívelt vonalú sisakja fémlemezzel fedett, a templom nyeregtetejét sík műpala fedi. Az egyes homlokzati szakaszokat, a sarkokat követő függőleges, valamint a cement lábazat felett és az egyszerű főpárkány alatt futó vízszintes, vakolt sávok foglalják tükrökbe. A visszaugratottan élszedett sarkú torony déli oldalán tagolt szalagkeretes, félköríves záradékú ajtó nyílik. A földszinttől vízszintes vakolatsávval elválasztott karzatszinten, három oldalon egy-egy, keretezés nélküli, szegmentíves záradékú ablak nyílik, míg a harangszinten oldalanként egy-egy, félköríves záradékú, vakolt szalagkeretes ablak látható. Ez utóbbi ablakok szalagkeretét vállpárkány díszíti. A harangszinti ablakok alatt egyszerű könyöklőpárkány. A tornyot háromszög alakú órapárkány koronázza, oldalanként egy-egy órával. Az élszedett sarkú déli bővítmény toronytól jobbra és balra eső déli homlokzati szakaszait nyílás nem töri át, a toronyhoz csatlakozó oromfalak lépcsős kiképzésűek. A déli bővítmény keleti homlokzatán egy keret nélküli, szegmentíves záradékú ablak nyílik. Az egykori szentély déli homlokzatán két széles, rézsűs bélletű, tölcséresen szűkülő, félkörívesen záródó ablak található. A szentély keleti oldalán a toronyajtóval megegyező formájú ajtó nyílik, felette keret nélküli körablak áll. A szentély északi homlokzatán két, ugyanolyan ablak nyílik, mint a déli oldalon. A visszaugratottan lekerekített sarkú északi bővítmény háromszög formájú oromfallal lezárt északi homlokzatán mindössze egy kisméretű, keret nélküli, szegmentíves ablakocska nyílik. Ugyanilyen ablak található az északi bővítmény nyugati falában is. A visszaugratottan élszedett sarkú egykori hajófal nyugati homlokzatán egy, a déli bővítmény nyugati oldalán pedig két, azonos formájú, keret nélküli, szegmentíves záradékú ablakot találunk.

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigandph@t-online.hu | Honlaptérkép | Webmester