Lakossági tájékoztatás
2008. július 09.

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település szennyvízelvezetésének, tisztításának kivitelezése befejeződött, annak műszaki átadása megtörtént.
Jelenleg a próbaüzem folyik, amelynek lefolytatása a beruházás kivitelezőjének, a DEPONA Plusz Kft-nek szerződésben foglalt kötelezettsége. Ebből adódóan a próbaüzem ideje alatt a kivitelező, mint üzemeltető tevékenykedik.

 

Az érintett három település önkormányzata (Cigánd, Pácin, Tiszakarád) közös testületi ülésen döntött a lakossági bekötések megkezdéséről, annak technikai lebonyolításáról.
A lakossági bekötések csak előzetes igénybejelentéssel a próbaüzemet lefolytató Kft. hozzájárulásával, átvételével történhet.

 

Fentiekre tekintettel nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy minden más módon történő rácsatlakozás szabálytalan, ellentétes a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (VI. 5.) Korm. rendelet 21.§-ban foglaltakkal, ami figyelemmel az 5.§ (8) bekezdésében foglaltakra eljárást von maga után. Az eljárás során a fogyasztót kötelezi a jegyző a hozzájárulás nélkül elvégzett munka visszabontására.

 

Tekintve, hogy a településen már tapasztalhatók engedély nélküli rákötések, a szolgáltató folyamatosan ellenőrzi az ingatlanok bekötését, s a szükséges szabálysértési eljárást kezdeményezi.

Ugyancsak az eddigi tapasztalatok alapján felhívjuk a lakosságot, hogy a szennyvízbekötéssel egyidejűleg kizárólag csak a lakossági szennyvíz elvezetésére van lehetőség, ezért nyomatékosan felhívjuk a lakosságot, hogy a csapadékvíz egyéb szennyvíz bekötővezetékre történő rákötését saját érdekükben mellőzzék.

 

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy településünkön a bekötési munkák elvégzésével a DEPONA Plusz Kft. a Cigánd Településüzemeltetési Kht.-t bízta meg, amely szervezet jogosult a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint bekötési munkát végző egyéb közreműködők munkájának átvételére is.

 

 


 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigandph@t-online.hu | Honlaptérkép | Webmester