A talajvizsgálatról, talajmintavételről
2008. szeptember 07.

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 8. mellékletealapján a támogatási időszak utolsó évében a jogszabály által előírt bővített illetve teljes talajvizsgálatokhoz szükséges talajminták akkreditált talajlaboratóriumba való leadásának kezdő időpontja 2008. szeptember 1., végső időpontja 2009. május 31.

 

Útmutató a talajvizsgálatok, talajminta-vételezés értelmezéséhez

 

Talajvizsgálat
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 64.§-a előírja, hogy a földhasználónak gondoskodnia kell a talaj humuszos termőrétegének megőrzéséről, szervesanyag-tartalmának fenntartásáról, továbbá a talaj tápanyag-szolgáltatását és a termesztett növények tápanyagigényét figyelembe vevő – műtrágyák használata esetén – vizsgálatra alapozott környezetkímélő tápanyag-gazdálkodás folytatásáról. Ezt segíti elő „az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet illetve az ezt módosító 156/2004 (X. 27.) FVM rendelet, valamint az NVT alapján a központi költségvetés, valamint az EMOGA Garancia Részlege társfinanszírozásban megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X.12.) FVM rendelet. Mindegyik rendeletben a gazdálkodás követelményei között szerepel a talajvizsgálatok elvégzése, és az ezen alapuló tápanyag-gazdálkodás.
A rendeletek előírásai között háromféle talajvizsgálat szerepel, melyeket a támogatás első illetve utolsó évében kell elvégeztetni, s nem a támogatás igénylésének feltételét jelenti:

 

Szűkített talajvizsgálat esetén az alábbi vizsgálatokat kell elvégezni: pH, humusztartalom, KA (Arany-féle kötöttség), vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O.

 

A bővített talajvizsgálat a következő vizsgálatokat tartalmazza: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu.

 

A teljeskörű talajvizsgálat a következő vizsgálatokat tartalmazza: pH, humusztartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu és a toxikus elemek**: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As,
**Toxikus elemvizsgálat csak a felszíni 0-30 illetve előírás szerint a 0-20 cm-es rétegben szükséges.


Az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot", illetve a "Helyes Gazdálkodási Gyakorlat" feltételrendszerének meghatározásáról szóló, a 156/2004 (X. 27.) FVM rendelettel módosított 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet előírásai alapján a vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén a gazdaság teljes területén szűkített talajvizsgálatot kell végeztetni 5 évente, ha jogszabály másként nem rendelkezik ("Helyes gazdálkodási gyakorlat" (156/2004. (X. 27.) FVM rendelet 2. melléklet 3/1 pont).
A 150/2004. (X.12) FVM rendelet határozza meg az NVT alapján a központi költségvetés, valamint az EMOGA Garancia Részlege társfinanszírozásban megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályait.
A rendelet alapján célprogramonként az alábbi talajvizsgálatokat kell elvégezni a program első és utolsó gazdasági évében a támogatásba bevitt területek vonatkozásában:

 

Bővített talajvizsgálat:
- Alapszintű szántóföldi célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 18. §
- Tanyás gazdálkodás célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelete 19.§)
- Ritka szántóföldi növények és zöldségfajták termesztése célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 24. §
- ÉTT Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 25. §
- ÉTT Szántóföldi növénytermesztés madár élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 26. §
- ÉTT Lucernatermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 27. §
- ÉTT Szántóföldi növénytermesztés élőhely-fejlesztési előírásokkal célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 28. §

 

Teljeskörű talajvizsgálat
- Integrált szántóföldi célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 21. §
- Ökológiai szántóföldi célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 22. §
- Integrált ültetvény célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 36. §
- Ökológiai ültetvény célprogramnál (150/2004. (X.12) FVM rendelet 37. §


Talajmintavétel
A pontos szaktanács, szakvélemény alapját képező megbízható laboratóriumi talajvizsgálati eredmények elengedhetetlen feltétele a szakszerű talajmintavétel (MSz-08-0202-1977).
A mintavétel célja az adott területre jellemző átlagminta felvétele, mely a talajtulajdonságok és a tápanyagtartalom meghatározására alkalmas. Egy átlagminta max. 5 hektárnyi területet jellemezhet. Amennyiben egy parcella területe meghaladja a 5 hektárt úgy a percellát 5 hektáros - lehetőleg homogén - mintavételi területekre kell bontani, illetve az egy termelő által azonos művelésben részesített, egymással összefüggő kisebb parcellák 5 ha-ig egy mintavétellel jellemezhetők. A mintavételi területek (parcellák) kijelölését 1:10.000 léptékű térkép alapján ajánlatos elvégezni, ennek hiányában használhatók az egyedi blokktérképek másolatai is. Ezen a térképlapon kell rögzíteni a mintavétel helyszíneit és a minták azonosítóját. A térképnek tartalmaznia kell a parcellák határait, azonosítóit, területét.
Az átlagmintát talajtanilag egységes (homogén) területről, azonos szintből, és egységes módszerrel szabad venni:
- szántóföldi kultúráknál, a művelt rétegből (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de max. 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát,
- rét-legelő kultúránál, a 2-20 cm mélységből (a 0-2 cm-es gyepréteget eltávolítva) parcellánként, de max. 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát,
- állókultúráknál, max 5 ha-onként veszünk egy átlagmintát. A részmintákat gyümölcs ültetvényeknél a 0-30, 30-60 cm, bogyósoknál 0-20, 20-40, cm szőlő ültetvényeknél 0-30, 30-60 cm mélységből kell venni.
A mintázandó területről részmintákat átló mentén vagy zig-zag vonalban ajánlatos venni, úgy, hogy legalább 20 vagy rét-legelő esetén 30 ponton veszünk azonos tömegű talaj-részmintát. A részmintákat alaposan összekeverjük, és ebből az összekevert mintából 1-1,5 kg-nyi tömegű átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni elemzésre.

 

A mintavételnél ügyelni kell arra, hogy tilos mintát venni:
- szántóföldi kultúra esetén a tábla szélen 20 m-es sávban,
- a forgókban,
- szalmakazlak helyén,
- műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén,
- állatok delelő helyén.
A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása után, még trágyázás előtt, ha a talaj művelhető (nem túl nedves, nem túl száraz). Vehető még minta:
- az ősszel alapműtrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított legalább 100 nap elteltével
- tavasszal műtrágyázott területről a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázás után 100 nap elteltével
- szervestrágyázás esetén 6 hónap elteltével

 

Mintavétel végezhető kézi (fúrók, rétegfúrók, ásó), vagy gépi mintavevő eszközökkel. Az átlagmintát ajánlatos kb. 1-2 kg talaj befogadására alkalmas polietilén zacskóba tenni melynek mérete lehetővé teszi, hogy saját anyagával kerüljön bekötésre. A mintákat mintaazonosító jeggyel kell ellátni, mely tartalmazza a gazdálkodó nevét, a vizsgálat jellegét (szűkített stb.), a mintavétel helyét, idejét, a parcella jelét, a minta kódját, és a mintavétel mélységét.

 

Akkreditált talajlaboratóriumok listája

 

S.sz.

Cég neve

Képviselő

Telefon

Település

Utca és házszám

1.

Fejér megyei NTSZ Talajvédelmi Laboratórium

Kucsera Sándor

(22) 589-210

Velence

Ország u. 232.

2.

Debreceni Egyetem ATC Karcagi Kutató Intézet

Dr. Karuczka Antal

(59) 311-255

Karcag

Pf. 11.

3.

Vas megyei NTSZ Talajvédelmi Laboratórium

Dr. Németh Tamás

(94) 577-410

Tanakajd

Ambrózy sétány 2.

4.

SGS Hungária Kft.

Dr. Sasvári Gyula

(42) 437-110

Nyíregyháza

Westsik Vilmos u. 4-6.

5.

Hajdú-Bihar megyei NTSZ Talajvédelmi Laboratórium

Dr. Harman Béla
Szegváry Ildikó

(52) 525-925

Debrecen

Böszörményi út 146.

6.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei NTSZ Talajvédelmi Labor

Kunos Lajos

(56) 516-810

Szolnok

Vízpart krt. 32.

7.

Bács-Kiskun megyei NTSZ Talajvédelmi Laboratórium

Szegény Zsigmond

(76) 502-450
(76) 502-476

Kecskemét

Halasi u. 36.

8.

MINERÁG Kft.

Dr. Bakóné Dr. Kováts-Szabó Katalin

(74) 529-687

Szekszárd

Keselyűsi u. 9.

9.

BÁCS-ÁG Kft.

Katonáné Hazafi Erzsébet

(76) 484-949

Kecskemét

Parasztfőiskola 18.

10.

Mezőgazdasági Szakszolgáltató Kft. Agrokémiai labor

Győrfi Zsolt

(62) 534-805 (62) 534-806

Hódmező-vásárhely

Serháztér u. 2.

12.

Felső-Bácskai AGROLABOR Kft.

Dr. Wimmer Károly

(79) 341-149 (20) 951-0617

Bácsalmás

Rákóczi u. 19.

13.

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Központi Laboratórium

Dr. Miklós Erzsébet

(76) 494-888 136 mellék

Kecskemét

Úrihegy 5/A

14.

Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Rt.

Facskó Mária

(69) 510-253

Mohács

Budapesti út 21.

15.

Szakszolgálat 93' Mezőgazdasági Szaktanácsadó és Termékvizsgáló Szolgálat Kft.

Varga József

(37) 312-320 (37) 311-576

Gyöngyös

Damjanich u. 6.

16.

UIS Ungarn Laborvizsgálati és Szolgáltató Kft.

Giczi Zsolt

(96) 566-480

Moson-magyaróvár

Terv u. 92.

17.

Agrolabor-Z Kft.

Fülöp István

(92) 318-706

Zalaegerszeg

Kinizsi u. 81.

18.

Agrolabor Kft. Mezőgazdasági Vizsgáló és Termékminősítő Laboratóriuma

Gulyás Gabriella

(56) 514-012

Szolnok

Keszeg út 21-23.

 

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigandph@t-online.hu | Honlaptérkép | Webmester