Hirdetmény
2009. április 29.

 

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-alapján
pályázatot hirdet

Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálata

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 15-ig szól.

 

A munkavégzés helye:
4625 Záhony, Ady E. u. 17.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működtetéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, felel az intézmény pedagógiai munkájáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Kapcsolattartási feladatai: nevelési-oktatási intézményekkel, szülőkkel, fenntartóval, alapítókkal. Képviseli az intézményt.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a magasabb vezetői pótlékra a 138/1992 (X.8.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú pszichológus végzettség
  • pszichológusként - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • pedagógus szakvizsga megléte
  • pszichológus szakvizsga megléte
  • a záhonyi és bodrogközi kistérségek helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz
  • az intézményre vonatkozó részletes szakmai elképzelései
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. augusztus 16. napjától tölthető be

 

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békési Zoltán nyújt, a 06-45-426-274-es telefonszámon

 

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady E. u. 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 93-1/2009. valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után a kijelölt egyeztető bizottság készíti elő a Társulási Tanács végső döntését.

 

A pályázat elbírálásának határideje:
2009. június 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zahonykisterseg.hu honlapon szerezhet.

 

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigandph@t-online.hu | Honlaptérkép | Webmester