Meghívó
2012. december 20.

 

Karácsonyi Köszöntő
2012. december 19.

 
Könyvcsomag a Mária program keretében
2012. december 19.

Az idén is meghirdette a Nemzeti Kulturális Alap a Márai programot, melynek keretében könyvtárak pályázhattak dokumentum-beszerzésre. 2012-ben a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 500.000 Ft értékben nyújtott be pályázatot. December elején meg is érkeztek a dokumentumok.

Az új könyvek feldolgozását azonnal meg is kezdtük. Az egyeztetés és a beleltározás után elkészítjük a bibliográfiai leírásokat, sokszorosítjuk a cédulákat, majd a műveket rögzítjük a könyvtári adatbázisban, és csak ezután vehetik kézbe őket az olvasóink.
A konkrét köteteket egy 1.000 tételes címlistából lehetett kiválogatni. A válogatásnál ügyeltünk arra, hogy minden olvasócsoportnak szerezzünk be valami ínyencséget.

A gyerekeknek meséskönyveket, ismeretszerző műveket rendeltünk. Nagyon örültünk az új lexikonoknak, gyermekenciklopédiáknak, amelyek elsősorban a diákok munkáját segítik. Az ajánlott, és a kötelező irodalom új köteteivel kiválthatjuk a régi, elrongyolódott könyvek egy részét. A tudomány, népi kultúra, népi szeletek, folklór, gyerekjátékok, néprajzi, pszichológiai, irodalomtörténeti műveket rendszeresen keresik olvasóink, ezekből is több új könyvet szereztünk be.


Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is külön kiállítás keretében hívjuk fel látogatóink figyelmét ezekre az értékes művekre. Kézbe vehetik, belelapozhatnak, és a kölcsönözhető könyveket azonnal ki is vehetik. Kellemes, és hasznos búvárkodást kívánunk!

 
Felhívás adománygyűjtésre
2012. december 15.

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet deklarált célja a Cigándi Falumúzeum működésének támogatása. Ahhoz, hogy a lelkes gyűjtőmunka eredményeként összegyűlt kiállítási anyag méltó körülmények között kerülhessen bemutatásra, kulturális rendezvényeinknek megfelelő színteret nyújtsunk, növeljük a látogatóink számát, és lépést tartsunk más turisztikai-hagyományőrző szolgáltatókkal, szükség van a múzeum épületének felújítására, bővítésére.

 

A Falumúzeum vendégkönyve igazolja a látogatottságot. Egyre több az érdeklődő a kiállítás megtekintésére. Részesei vagyunk a település rendezvényeinek. Elmondhatjuk, hogy falumúzeumunk nem csupán egy kiállítási „tárgy”, hanem együtt lélegzik településünkkel, mind több és több cigándi talál itt magának aktív és baráti közösséget.

Elmondhatjuk a múzeum kinőtte saját kereteit, ezért az Önkormányzattal karöltve folyamatosan pályázunk a közösen megálmodott Bodrogközi Skanzen kialakítására.

Sajnos építési pályázataink eddig nem jártak sikerrel, viszont van, ami nem tűr halasztást. Rendezvényeinken nem egyszer több ezer fős látogatószámot produkálunk. Sajnos erre intézményünk nincs felkészülve infrastruktúrával.

 

A működés további legalapvetőbb feltétele, hogy egy – a műemléki környezetbe illeszkedő – szociális épület létesítése megvalósuljon, ami adománygyűjtésünk közvetlen célja!

 

Az Alapítvány kuratóriuma 2012. december 1-én második alkalommal rendezett „Jótékonysági” bált, melynek bevételét egy elkülönített számlán kívánja elhelyezni, amit a falumúzeum bővítésére szeretne fordítani. Adománygyűjtésünk megindítása is a bővítés megvalósítását képezné.

 

Megköszönve várjuk a támogatást minden természetes személytől és gazdasági szervezettől.

 

Adományozni a Cigándi Falumúzeumban elhelyezett adománygyűjtő ládába készpénzben, az Alapítványnak a Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet 55300025 – 17002633 – 00000000 számú bankszámlájára átutalással, vagy építési anyag felajánlással lehetséges.

 

Kérjük, hogy adományaikkal segítsék településünk érdekében végzett munkánkat.

 

 

Cigánd 2012. december 12.

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány Kuratóriuma

 

 
V. cigándi Tél Kupa
2012. december 13.

 
Meghívó
2012. december 12.

 
Adventi készülődés
2012. december 12.

Advent első vasárnapja

Advent második vasárnapja

 

Advent harmadik vasárnapja

Advent negyedik vasárnapja

 

A Nyíregyházi Cantemus Énekkar ProMusica Leánykarának hangversenye a Református templomban

 
Kedves Gyerekek!
2012. december 08.

Idén is hamarosan itt van a karácsony, készüljünk mi is egy együtt töltött délelőttel az ünnepre, ezért 2012. december 8-án (szombaton) 10 órától Adventi játszóházat tartunk a könyvtárban!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Ne felejtsétek otthon a barátokat, barátnőket!
„ A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány és a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár támogatásával

 
Meghívó
2012. november 29.

 
Meghívó
2012. november 24.

 
Adventi és Karácsonyi rendezvények
2012. november 24.

 
Egy doboznyi szeretet
2012. november 16.

 
Tájékoztató
2012. november 16.

Cigánd Város Önkormányzata a 2012. évben szociális célú tűzifa programot hirdet.

A program keretében lehetőség van – a tavalyi évhez hasonló feltételek mellett – kedvezményes árú tűzifa vásárlására. Itt a maximális mennyiség 1 m3. A tűzifa vételára 4 részletben, a lakásfenntartási támogatásból kerül levonásra.

Emellett az Önkormányzat pályázatot nyújtott be Belügyminisztériumhoz a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra is. Az előzetes információk szerint a miniszter 2012. december közepén dönt a pályázatokról. Amennyiben településünk pályázatát pozitívan bírálja el, úgy lehetőség nyílik, hogy a rászoruló családoknak az Önkormányzat ingyenes tűzifát biztosítson.

Ebben az esetben az ingyenes tűzifa legkorábban 2013. január elején igényelhető, mennyisége várhatóan 1 m3 . (A pontos mennyiséget a pályázat eredményének ismeretében határozza meg az Önkormányzat.)

 

Cigánd, 2012. november 14.

 

Oláh Krisztián

polgármester

 

 
Meghívó
2012. november 08.

 
Meghívó
2012. november 07.

 
Felhívás
2012. október 30.

 
Meghívó
2012. október 30.

 

„Új hajtást hozott a cigándi Bokréta legzsengébb ága”

2012. október 19.

Szeptemberben nagy meglepetés fogadta a cigándi óvodás gyermekeket és szüleiket. A nyári szünet alatt elkészült az új óvodai szárny, amely két csoportnak adott szeptember elsejétől otthont. Az eddigi 4 csoport 6 csoportra bővült, közel 140 óvodáskorú gyermek elhelyezését tudjuk biztosítani. Városunkban minden gyermek járhat óvodába. A harmonikus családi légkörhöz fontosak a tárgyi feltételek, melyek maximálisan biztosítottak, de ennél fontosabbak a személyiek. A sok kis aprósággal 10 óvónéni és 6 dajkanéni foglalkozik. Kollektívánk minden tagja gyermekcentrikus, a kicsiket odaadással sok szeretettel, gondoskodással nevelik, oktatják. Számunkra fontos, hogy a gyermek családias légkörben érezze magát, mert valljuk, hogy csak akkor lesz fejlődésük, mind testileg, lelkileg, szellemileg megfelelő, harmonikus, ha játékos formában, de tudatosan, célirányosan az egyéni fejlettségi szintjüket figyelembe véve legjobb tudásunk szerint neveljük őket. A családias légkört segítette a vegyes életkorú gyermekösszetétel, hiszen egy csoportba járhatnak a testvérek, rokonok, szomszédok. Így a beszoktatás sokkal zökkenőmentesebb volt. Szeptember közepére az új apróságok is otthonosan mozogtak az óvodában. A meleg, verőfényes ősz sétára, kirándulásra csábít bennünket. Gyönyörködünk a tarka, színes természetben és termésekkel tele kosarakkal térünk vissza az óvodába. Néphagyományőrző programunk célkitűzéseit, feladatait a mindennapi munkánk során igyekszünk megvalósítani. A természetet behozzuk az óvodába, a termésekből a kreatív óvó nénik a gyerekek gazdag ötleteit hasznosítva a kicsikkel együtt, sok színes dekorációt, játékeszközt, termésbábot készítenek, melyeket beépítünk a mindennapi játéktevékenységeinkbe. A foglalkozásainkat, kezdeményezéseinket maximálisan segítik a külön jól felszerelt tornaszoba, ebédlő és a hangulatos meseszoba.

Nevelőtestületünk számára fontos, hogy minden gyermek az egyéni fejlettségi szintjének megfelelő nevelésben részesüljön. A fejlettségi szinttől elmaradó gyermekekkel: fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytornász foglalkozik. A csírázó tehetség előbújik a gyermekekből, melyet igyekszünk meglátni, és biztosítani számukra, hogy tehetségük, kiváló képességük kibontakozhasson, fejlődhessen. A sportolásra a futballedzéseken, a harmonikus szép mozgásra a balett foglalkozáson, a népdalok hangulatát, a néptánc alaplépéseit a néptánc foglalkozáson sajátíthatják el.

 
Meghívó
2012. október 16.

 
Pályázat - röntgen asszisztens munkakör betöltésére
2012. október 16.

A Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft ügyvezetője

/3973 Cigánd, Fő u. 80.szám./

pályázatot hirdet

 

röntgen asszisztens

 

munkakör betöltésére, határozatlan időre szóló, teljes munkaidős munkaviszony keretében.

 

A munkavégzés helye:

Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ (3973 Cigánd, Fő utca 43.)

A pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, röntgen asszisztens, radiográfus, képalkotó diagnosztikai asszisztens vagy diagnosztikai képalkotó végzettség,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, OONY-ba vétel, kamarai tagság
 • egészségügyi alkalmasság

 

A pályázatnál előnyt jelent:

 • szonográfus és/vagy szakirányú főiskolai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban,
 • szakmai önéletrajz,
 • OONY és kamarai tagság igazolása,
 • írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.


A munkakör a pályázat lebonyolítása után azonnal betölthető.

Bérezés megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje : 2012. november 5.

A pályázat benyújtható :

Postai úton, a pályázatnak a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft/3973 Cigánd, Fő u. 80.szám./ részére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: röntgen asszisztens.

Személyesen Gönczi Zsoltnál, a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft/3973 Cigánd, Fő u. 80.szám/ ügyvezetőjénél.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Munkáltató honlapja: www.bodrogkozijarobeteg.hu

 

 
Tájékoztató
2012. október 02.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban, a Gyámhivatalban 2012. október 4-5-én - továbbképzés miatt - az ügyfélfogadás szünetel.

Az Okmányirodában 2012. október 4-én szünetel az ügyfélfogadás.

Ügyelet mindkét napon a Polgármesteri Hivatal titkárságán biztosított.

Az Okmányiroda 5-én /péntek/ a szokásos ügyfélfogadási időben áll a lakosság rendelkezésére.

 
Jelentkezési felhívás
2012. szeptember 25.

2013-ban Cigándon Hivatásos Tűzoltó Állomás létesül.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik 1976. január 1. után születtek és elegendő elhivatottságot éreznek e munkakör betöltéséhez.

A B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sátoraljaújhelyi Kirendeltsége 2012. október 11-én 9 órától előzetes szűrést tart a Művelődési Házban.

 

Az érdeklődők önéletrajzukat a Polgármesteri Hivatal titkárságán adhatják le, illetve információt a 06-47/534-400-as telefonszámon kaphatnak.

 

Tisztelettel:

  Oláh Krisztián
polgármester
 
XVI. Zempléni Településszövetség Napja
2012. szeptember 25.

A Zempléni Településszövetség 2012. szeptember 14-15-én Cigánd városában rendezte meg a Zempléni Településszövetségi napokat.
Az első napon, szeptember 14-én 11.00-kor a szövetség nyílt közgyűlést tartott.
Az előadó Dr. Szabó Erika, Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkár volt. A közgyűlés témája: A közigazgatás átszervezése, a járási rendszer kialakítása.
Örömmel hallgattuk az államtitkár asszony hivatalos bejelentését, miszerint Magyarország Kormányának döntése értelmében a Bodrogköznek önálló járása lesz, Cigánd város pedig járási központtá válik.
A közgyűlést követően a „Bodrogközi Gazdasági Vasút Részvénytársaság” alapításának 100. évfordulója alkalmából elkészült kiállítás megnyitójára került sor. Köszöntőt mondott Oláh Krisztián Cigánd város polgármestere, a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, valamint Parragh Péter nyugalmazott MÁV szakfőintéző. Visszatekintőt mondott Tóth János önkormányzati képviselő, az utolsó állomásfőnök fia, majd leleplezték Czigándi Varga Sándor szobrászművész ez alkalomra készült domborművét.
A második napon, szeptember 15-én a rossz idő ellenére is sok érdeklődő gyűlt össze a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében. A rendezvényt Májer József polgármester, ZTSZ elnöke nyitotta meg. Itt került sor a „Zemplénért” díját adására. Ezt a megtisztelő címet idén Dr. Hörcsik Richárd Zemplén országgyűlési képviselője vehette át. A 71 települést tömörítő szervezet vándorzászlóját S. Nagy László Győző, Bőcs község polgármestere vehette át Oláh Krisztián polgármestertől.
11.00 órától a Borogközi és a Zempléni amatőr művészeti együttesek mutatkoztak be.
12. 00 A MAYA TRIÓ: Húzd csak kivilágos virradatig c. operett – nosztalgia műsorral kedveskedett a közönségnek.
15.00 órakor már a szabadtéri színpadon folytatódott a műsor a Debrecen Big Band fergeteges műsorával. A zenekarnak cigándi érintettsége is van, hiszen ifj. Némethy András, városunk lakója is oszlopos tagja a zenekarnak , majd Liszter Sándor és a Vadrózsák produkciója következett. 18.30-tól a fiatalok kedvence SP adott koncertet.
19.30 –tól a piactéren épített nagyszínpadon Szőts István – Koltay Gergely : HONFOGLALÁS – című rockoperát mutatták be a Sziget színház művészei.
Több kísérő programmal is kedveskedtek az idelátogatóknak. Volt bábszínházi előadás a Óperenciás Bábszínház előadásában, itt volt a Tulipános népi játékpark és Alkotóműhely, őstermelői piac, Gasztronómiai udvar, képzőművészeti kiállítás, lovas íjász bemutató.
A két napos rendezvény célja, hogy a települések közötti összetartó erőt még jobban erősítse és elmélyítse.

 
Kötelező az agrárkamarai regisztráció
2012. szeptember 11.

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatályos törvény, kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára az új Agrárkamarában.
Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra.

Bővebben

 
Meghívó
2012. szeptember 06.

A Bodrogközi Gazdasági Vasút RT.
alapításának 100. évfordulójára
rendezett kiállításra és emléktábla avatásra

Cigánd, 2012. szeptember 14.
Szabadidőközpont aula

Program:
14:00 Köszöntőt mond Oláh Krisztián Cigánd város polgármestere, a Bodrogközi Többcélú

Kistérségi Társulás elnöke

14:05 Köszöntőt mond Parragh Péter nyugalmazott MÁV szakfőintéző

14:20 Visszatekintés: beszédet mond Tóth János önkormányzati képviselő, az utolsó

állomásfőnök fia

14:30 Emléktábla avatás és a kiállítás megnyitása

 

A videó megtekintéséhez kattintson a kisvonatra

Értékből Lendület!

 

 
Meghívó
2012. szeptember 03.
A Zempléni Településszövetség 2012. szeptember 14-15-én Cigánd városában rendezi meg a Zempléni Településszövetségi napokat.

Az első napon, szeptember 14-én 11.00-kor a szövetség nyílt közgyűlést tart.

Előadó: Dr. Szabó Erika, Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkár.

A közgyűlés témáját ahhoz a sikerhez illesztettük, hogy Magyarország Kormányának döntése alapján a Bodrogköznek lesz önálló járása, Cigánd városa pedig járási központtá válik.

A közgyűlés témája: A közigazgatás átszervezése, a járási rendszer kialakítása

A közgyűlést követően megnyitjuk a „Bodrogközi Gazdasági Vasút Részvénytársaság” alapításának 100. évfordulója alkalmából elkészült kiállítást, és leleplezzük a szintén ennek emléket állító domborművet, végül egy közös ebéddel zárjuk a szakmai napot.

A második napon, szeptember 15-én 10.00-kor kerül sor a „Zemplénért” díj, és a ZTSZ vándorzászló átadására, majd eseménydús programokkal várjuk az érdeklődőket.

Egy pár gondolat a ZTSZ-ről:

A Zempléni Településszövetség 1994-ben jött létre 28 településsel, azonban mára már 70 települést foglal magába. A Szövetség területe öt gazdaságföldrajzi egységre (kistáj) tagolódik Bodrogköz, Harangod, Hegyalja, Hegyköz, Taktaköz.

Az 1994-ben megalakult szervezet széleskörű tevékenységéhez tartozik a gazdaság-, és társadalomfejlesztési kezdeményezés, a határmenti együttműködés biztosítása és még számos egyéb feladat, melyet a Szövetség szívén visel.

A két napos rendezvény célja, hogy a települések közötti összetartó erőt még jobban erősítse és elmélyítse.

 
Gasztronómia és Hagyományőrzés
2012. augusztus 19.
2012. augusztus 19-én Cigánd Város Önkormányzata színvonalas, színes programokkal kedveskedett településünk lakóinak és az ide látogató hazai és külföldi vendégeknek.
A rendezvény 10 órakor kezdődött Kántor Mihály – iskolánk névadója - szobrának felavatásával. Oláh Krisztián Cigánd Város polgármesterének köszöntőjét követően ünnepi beszédet mondott Bodnár Balázs iskolaigazgató. Kántor Mihály életművét méltatta Dr. Viga Gyula néprajzkutató, egyetemi tanár és Dr. Filep Antal a néprajztudományok kandidátusa. A család részéről gondolatait Klug Józsefné, Kántor Mihály unokája mondta el. A mellszobrot Varga Sándor szobrászművész és Oláh Krisztián polgármester leplezte le. Áldást mondott Makatura József református lelkész.

11 órától az érdeklődőket ünnepi Istentiszteletre várták a református templomba.

A délutáni programokra 13 órától került sor (Falumúzeum udvara, piactér, szabadtéri színpad, ált. iskolai sportpálya).

A Falumúzeumban Ferencziné Csáki Annamária muzeológus tartott tudományos előadást a panyolai ásatásokról.

Az iskolaudvaron Betyár virtus címmel lovas bemutatót tartottak az alapoktól a magasiskoláig. A bemutatón részt vett a Tiszamenti Lovasklub (Tiszabercel), a Dögei Amekó Lovasklub (alapozó és díjugrató bemutató), a hajdúböszörményi csikósok, a szilvásváradi lovas tornászok és az egri Mátyus Lovasudvar (díjlovaglás, spanyol magasiskola)

A szabadtéri színpadon minden korosztálynak és érdeklődési körnek megfelelő kulturális (zenés, táncos) előadások kezdődtek.
A jó hangulatról gondoskodott:

- Bodrogköz Cigányzenekar
- Nefelejcs Kiskórus
- Szabó Eszter – Némethy Viktória (zongora- ének)
- Dócs Eszter – Szabó Mariann (hip-hop)
- Zemplén Gyermek Néptánccsoport
- Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar
- TriAngel Majorette Tánccsoport
- Sarkantyús Néptáncegyüttes
- Buratino Bábszínház
- A Két „Zsivány” (a mulatós zene két fenegyereke)
- Gólyalábas vásári komédiások
- Zsindely együttes
- Meglepetés műsorszám (Lakócsai csizmaverős)
- Az ex-Kormorán – ÖRÖKSÉG zenekar
- Tűzzsonglőrök
- Sikátor zenekar
- Táncház

A kulturális műsorok szünetében a piactér és a Fő utca kapott szerepet:

- Íjászat, gyalogos- és lovasroham bemutató - Kubus Miklós vezetésével
- Streetfighter show – a technikáról és a benzingőzről Gergely Sanyi gondoskodott

16 órakor került sor a „Gasztronómiai udvarban” reggel óta tartó főzőverseny ételeinek értékelésére. (A versenyre 19 csapat nevezett). Ugyanitt a nap folyamán bodrogközi népi ételeket kóstolhattak a vendégek.

Az ünnep hivatalos köszöntése 18 órakor kezdődött.
Beszédet mondott:

Oláh Krisztián Cigánd Város polgármestere,
Dr. Hörcsik Richárd Zemplén országgyűlési képviselője

Az új kenyeret megáldotta, megszentelte:

Makatura József ref. lelkész,
Koltovári Attila római kat. plébános,
Kovács Endre görög kat. lelkész

A nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret Oláh Krisztián és Dr. Hörcsik Richárd szegte meg.

Az ünnep alkalmából Cigánd Város Önkormányzata és Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományozott.
2012-ben ezt a megtisztelő címet a nemrég elhunyt háziorvos dr. Ablonczy Pál kapta. A Díszpolgári oklevelet a család nevében ifj. Ablonczy Pál vette át.

Cigánd Város közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért elismerésben részesült:

- Bodnár Róbert r. törzsőrmester, Cigánd körzeti megbízott
- Dakos László r. főtörzsőrmester, Cigánd járőrvezető

Az ünnepi rendezvényt tűzijáték zárta.

 
Diplomás pályakezdőknek
2012. augusztus 19.

Cigánd Város Önkormányzata a 2011. évben, a térségben élők foglalkoztatását elősegítendő toborzási adatbázist hozott létre. Idén a közszférában esetlegesen felmerülő álláslehetőségek hatékonyabb betöltése érdekében az Önkormányzat várja mindazok jelentkezését, akik az összes alábbi feltételeknek megfelelnek:

• büntetlen előélet,
• felsőfokú végzettség(diplomával rendelkező)
• pályakezdő,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• Bodrogközi lakóhely

Bizonyos munkakörök esetén előnyt jelenthetnek az alábbi kompetenciák, így ezekre mindenképp térjenek ki a jelentkezésben:

• idegen nyelv ismerete (nyelv megnevezése, nyelvismeret szintje),
• jogosítvány (típus megjelölése),

Jelentkezni Europass formátumú, fényképes önéletrajzzal és az ehhez mellékelt motivációs levéllel lehet, amelyeket személyesen Cigánd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Titkárságán (3973 Cigánd, Fő u. 80.) lehet leadni, vagy elektronikus úton a cigand@cigand.hu e-mail címre lehet megküldeni.

 
Meghívó - 2012. augusztus 19.
2012. augusztus 07.

 

Tisztelt Cigándiak!
Cigánd Város Önkormányzata államalapításunk és településünk várossá nyilvánításának alkalmából „Gasztronómia és hagyományőrzés” címmel, 2012. augusztus 19-én nagyszabású rendezvényt szervez.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy fenti rendezvényünk sikeressége érdekében - anyagi lehetőségük keretein belül – azt támogatni szíveskedjenek!

A támogatás formája lehet természetbeni (vendégek, fellépők ellátásához illetve tombolatárgy formájában), amelyet kérünk eljuttatni a Polgármesteri Hivatal titkárságára.

Anyagi támogatásukat a „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány Ricse és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 55300025 – 15020877 sz. számlára kérjük utalni.

Szíves támogatását előre is köszönöm!
Cigánd, 2012. augusztus 06.

 

Tisztelettel:

Oláh Krisztián
polgármester

 
Meghívó
2012. augusztus 07.

Értékből Lendület!

„Aki a népélettel foglalkozik, az nem lehet
rossz ember, mert a néppel csak az tud
foglalkozni, aki vele együtt érez.”

Cigánd Város Önkormányzata és a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sok szeretettel meghívja Önt, 2012. augusztus 19-én 10 órától névadónk, Kántor Mihály szobrának ünnepélyes avatására.

 

A rendezvény helyszíne: 3973 Cigánd, Iskola utca 8.

 

A rendezvény programja:

• 10:00 Himnusz
• Oláh Krisztián Cigánd Város polgármesterének köszöntője
• Bodnár Balázs iskolaigazgató beszéde
• a Cigándi Néphagyományőrző Mesteróvoda előadása
• Kántor Mihály Gyermekszemek c. versét elmondja Csáki Péter
• Kántor Mihály életművét méltatja Dr. habil Viga Gyula néprajzkutató - egyetemi tanár és Dr. Filep Antal a néprajztudományok kandidátusa.
• A család részéről gondolatait elmondja Klug Józsefné Kántor Mihály unokája
• A Sarkantyús Néptánc együttes műsora
• A szoboravatás c. verset elmondja Lakatos Alexandra
• Kántor Mihály szobrának leleplezése
A szobrot felavatja Oláh Krisztián polgármester és Varga Sándor szobrászművész, áldást mond Makatura József Református Lelkész
• Szózat

 

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklődni lehet:
Bodnár Balázs iskolaigazgatónál

Tel: +36 70 4196 351

www.cigand.hu
www.facebook.com/cigandvaros.hivatalosoldala

 
Tájékoztató a bölcsödei szolgáltatásról
2012. augusztus 07.

Cigánd Város Önkormányzata 2012. szeptember 1. napjával beindítja a bölcsődei szolgáltatást.

A szolgáltatás a Kistérség valamennyi települése részére vonatkozik, tekintve, hogy az ellátási terület megegyezik a Kistérség területével.

 

Az ellátás 20 hetes kortól 3 éves korig (bizonyos esetekben 4 éves korig) vehető igénybe. A szolgáltatást nyújtó intézmény új építésű épületben, saját játszótérrel, szakképzett személyzettel, napi négyszeri étkeztetést biztosítva várja a gyermekeket reggel 7 órától 17 óráig.

 

Az igénybevevők térítési díja 5000 Ft/hó, amely magába foglalja a napi négyszeri étkeztetést, és a felügyeletet. A Képviselő Testület a fenti térítési díjból, az igénybe vevő gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére, 50%-os kedvezményt biztosít.

 

Jelentkezni a napközi otthonos óvoda vezetőjénél, Téglás Dezsőnénél lehet.

www.bolcsode.cigand.hu

 

Cigánd Város Önkormányzata

 
Megújult a Falumúzeum
2012. július 23.

Felújított épülettel és megújult környezettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a cigándi Falumúzeum.

 

További képekért kattintson a képre!

 
Cigándi nomád próba lovastábor
2012. július 23.

Első alkalommal került megrendezésre a cigándi Tisza parton az alakulóban lévő Etele Hagyományőrző, Lovas és Szabadidősport Egyesület tábora. Izgalmas, érdekes és egyben tanulságos próbahéten a gyerekek belekóstolhattak a lovaglás, íjászkodás valamint a kézművesség rejtelmeibe.

Külön köszönettel tartozunk Cigánd Város Önkormányzatának és a Cigánd Településüzemeltetési Nonprofit Kft-nek.

Köszönjük a támogatást szponzorainknak: a Kispatak 2000 Kft-nek, Pásztor Istvánnak a Szikvíz Üzem vezetőjének (Sárospatak), a Heitzmann Cukrászdának, a Kövér Cukrászdának, a Geo-Milk Kft-nek, a sátoraljaújhelyi Zöldség Nagykereskedésnek valamint a cigándi vállalkozóknak: György Istvánnak, Németh Istvánnak, Omáscsik Andrásnénak, Németh Barnabásnak és Oláh Lászlónak, a cigándi húsbolt tulajdonosának, Oláh Jánosnak.

Köszönetünket nyilvánítjuk ki a táborban résztvevő és szívvel - lélekkel segítő szülőknek: Nagy Tündének, Csercsáné Oláh Anitának és Oláhné Fojdl Adriennek.

 

Jövőre induló táborunkba sok szeretettel várjuk majd a lelkes jelentkezőket.
Szabóné Horváth Eszter

 
Képek
2012. július 20.

Az "Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, Cigánd ÉMOP-4.3.1/B-09-2009-0014" projektnyitó rendezvény és sajtótájékoztatón készült képek.

 

 

 

 

 

Az iskolai sportudvar kialakítása, a Központi Iskola tetőfelújítása és a Sportöltöző bővítése és felújítása projektek átadó ünnepségén készült képek

 
Adománygyűjtés
2012. július 20.
Tisztelt Cigándiak!

Bizonyára még sokak emlékezetében él a bodrogközi kisvasút, amely évtizedeken át határozta meg a bodrogköziek életét.

Arra már lehet, kevesebben emlékeznek, hogy a végleges engedélyezést követően, 1912. augusztus 3-án kezdődtek a kisvasút építési munkálatai, és nem egészen másfél esztendő múlva, 1914. január 15-én átadták a teljes tervezett pályaszakaszt Sárospatak és Királyhelmec, illetve Kenézlő között.

Cigánd akkoriban is meghatározó szereplője volt a térségnek, így feladatunk, hogy méltóképpen emlékezzünk a történelmünk eme rövid, ám a Cigándiak számára annál jelentősebb szakaszáról.

Száz esztendővel ezelőtt kezdődött a kisvasút építése, és ekkor alapították a Bodrogközi Gazdasági Vasutak Részvénytársaságot is, „amely külső támogatás nélkül, szigorúan vett könyvelési értelemben is üzemképesen működött”(Sipos István, Sárospatak 2003. augusztus 13.).

Eme évforduló tiszteletére emléktáblát avatunk, és egy kiállítást szervezünk a Zempléni Településszövetség 2012. szeptember 14-15-én Cigándon sorra kerülő éves nagyrendezvényén.

Arra kérjük a tisztelt lakosságot, hogy megemlékezésünket segítsék a kisvasúthoz kapcsolódó családi emlékek, levelek, képek, képeslapok, tárgyak, eszközök, ruhák stb. felkutatásával, és biztosítsák számunkra azok kiállíthatóvá tételét.

Természetesen nem tartunk végleges igényt a tárgyi emlékekre, azokat visszaszolgáltatjuk az adományozók részére.

Amennyiben segíteni szeretnék a megemlékezést, tárgyi emlékeiket juttassák el a Nagy Dezső Művelődési Ház könyvtárába, vagy a Polgármesteri Hivatal titkárságára!

 

Köszönettel:

Cigánd Város Önkormányzata

 
Meghívó
2012. július 11.
 
Gyászhír
2012. július 02.
 

E-mail címek változása

2012. április

 

Polgármesteri Hivatal új E-mail címe: cigand@cigand.hu

Oláh Krisztián polgármester új E-mail címe: polgarmester@cigand.hu

Ablonczy Dániel alpolgármester új E-mail címe: alpolgarmester@cigand.hu

Dr. Szepesy Márk aljegyző új E-mail címe: aljegyzo@cigand.hu

Pénzügyi Osztály új E-mail címe: penzugy@cigand.hu

 

 

Rendelési idő változás a házi orvosi körzetekben

2012. június 27.
Az új rendelési idők 2012. július 2-től, munkanapokon
délelőtt 8.00-11.00 a II. körzet (dr. Ablonczy Pál körzete)
délután 13.00-16.00 az I. körzet (dr. Holhos Mária körzete) .
 

ExperiDance - Liliomfi

2012. június 21.
 

Múzeumok Éjszakája

2012. június 18.
Virágos Szent János Ünnepe


Helyszín: Falumúzeum, Cigánd
Ideje: 2012. június 22. 1900-tól


Program: Szent Iváni hagyományok felelevenítése

 • énektanulás
 • virágkoszorú-kötés
 • szalma– és csuhéjfonás
 • népi játékok, versengések
 • tűzugrás
 • éjszakai tárlatlátogatás

Részvétel ingyenes!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

ExperiDance - Liliomfi

2012. június 13.
 

Meghívó

2012. június 07.
 

Palántaosztás

2012. június 05.

Cigánd Város Önkormányzata minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család részére 5 paprika, 5 paradicsom és 10 káposzta palántát ad természetbeni támogatásként.


A palánták 2012. június 4– 8. között vehetők át Cigánd József A. u. 3. szám alatt, a fóliasátornál.

 

Oláh Krisztián
polgármester

 

Sportolni vágyók figyelmébe!

2012. június 04.
Műfüves bajnokság
Helyszín: Cigánd Sportpálya (műfüves pálya)
Ideje: 2012. június 22 és 29. július 06 és 13. pénteki napok! (csapat létszámtól függő)

Jelentkezési határidő: június 18. hétfő!

Nevezési díj: 15.000 Ft (jún. 18-ig)

Érdeklődni a Szabadidő Központban,vagy a 06/70 371-67-23-as telefonszámon Nagy Gábornál lehet!

Díjazás:

- kupák
- különdíjak
- oklevelek
- záró vacsora

 

II. Strandfoci Kupa
2012. június 30 - július 1. (szombat-vasárnap)

Helyszín: Cigándi Tiszapart
Jelentkezési határidő: 2012. június 24! (vasárnap)
Érdeklődni a +36703716723-as telefonszámon (Nagy Gábornál), vagy személyesen a Cigándi Szabadidő Központban.
Nevezési díj: 12.000 Ft
Díjazás:

- 1-3 helyezett: pénzjutalom
- különdíjak

 

II. Országos Nyudgíjas Ki-Mit-Tud

2012. június 04.
A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ cigándi idősek klubjának Nefelejcs Vegyes Kórusa nagy sikerrel részt vett a 2012. Június 01 - 03. között megrendezésre kerülő II. Országos Nyugdíjas Ki - Mit -Tud döntőjén Hévízen, ahonnan bronz minősítéssel tértek haza!
A kórust elkísérték a Szociális Szolgáltató Központ munkatársai is.
A szép eredményhez ezúton is gratulálunk!
 

Kistérségi klubtalálkozó

2012. június 04.
2012. május 24-én került megrendezésre a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjához tartozó települések Kistérségi Klubtalálkozójára a Cigánd-i Nagy Dezső Művelődési Házban.
A találkozó házigazdája a Cigánd telephelyen működő idősek klubja volt. volt.
A 17 település valamennyi nappali ellátást nyújtó idősek klubja meghívást kapott a rendezvényre. 215 fő vett részt a kulturális napon. A legtöbb nyugdíjas klub készült a számukra jeles alakalomra, egyéni vagy csoportos műsorszámban mutatta be produkcióját.
Dakos Jánosné intézményvezető köszöntő beszéde után a Cigánd-i Nefelejts kórus Szabóné Horváth Eszter vezetésével sanzonokat, slágereket énekelt. A klubok ezután sorra mutatták be a nagyszámú közönség előtt műsorukat. A Ricsi-i klub az idős kor szépségét öntötte dalba, majd a végén sétapálcát ragadva még táncra is perdültek. A Nagyrozvágy-i és a Lácacséke-i klubok népdalcsokorral készültek, a bodroghalmi nyugdíjas klub szóló előadója pedig több műfajban jeleskedett és adta elő műsorát. Elmondta saját költeményű versét, énekelt majd önálló táncát is bemutatta. A Tiszacsermely-i klub Székelyfonó jelenete a múltba idézte a hallgatóságot, a Dámóc-i csoport vidám műsora megnevette a nézőket.
A klubok bemutatkozó műsora után közösen elénekelték a Nyugdíjas indulót, mely megerősítette összetartozásukat, kifejezte életérzésüket.

Az idősek felkészültsége, élvezetes előadása a településen működő klubok színvonalas munkájáról, valamint a tartalmas klubéletről adtak visszaigazolást.
Bizonyították, hogy 60 év felett is van humor, jókedv. Derűs hangulatuk jelzést adott arról, hogy sok lehetőség és bölcsesség van az idősekben, mely nem szabad hogy ideje korán kialudjon. Felszínre kell hozni, teret, lehetőséget, odafigyelést kell hogy kapjanak, hisz így tudják tartalmasan, békésen megélni a nyugdíjas kort.
A szép számban összesereglett idős korosztály pedig arról adott bizonyságot, hogy van igény az ilyen jellegű összejövetelekre, találkozókra. Ahol ismerősökre, sorstársakra találnak, jókat beszélgetnek, közösen énekelnek.
Intézményvezető asszony záró gondolata is ezt erősítette meg, hogy lesz folytatása és hagyományt kell teremteni a klubtalálkozónak.

A Cigánd-i nappali ellátásban és házi gondozásban dolgozók segítségével és közreműködésével a program végén a Tájház udvarán ebédre invitáltak mindenkit.
Akik hosszabb időt szántak –e nap eseményének ott maradtak, közösen énekeltek, nótáztak, vagy megtekintették a város nevezetességeit.
A Cigánd-i Nefelejts kiskórus fellépését a Nemzeti Kulturális Alap és Cigánd Város Önkormányzata támogatta.

 

Sajtójközlemény

2012. május 27.
 

Kíhívás Napja - 2012

2012. május 27.
A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül.

A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra is megérkezett. Hazánkban eddig összesen 1590 település vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben részt vett falvak és városok lakói egyetlen nap alatt több mint 3 millió negyedórás testmozgást végeztek.
A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz - ezért támogatják olimpikonjaink, sportkiválóságaink is személyes részvételükkel ezt az országos eseményt.
Mint hagyományosan idén is csatlakozott Cigánd Város Önkormányzata e nemes célhoz. A programok Cigándon reggel nyolc órakor indultak és még este nyolc óra után is nagy lelkesedéssel tornáztak az elkötelezettek a Sportcsarnokban.
Rendeztünk futóversenyt, sor- és váltóversenyt, tornáztak az óvodában, iskolában és a nyugdíjsíklubban, volt kis,- és nagypályás labdarúgás, kosárlabda, aerobic, NB1-es női futsal bemutató és mérkőzés, valamint a Hivatal - Tanárok futball örökrangadó.
A nap sztárvendégei Rubint Réka és Schobert Norbi voltak.
Idén kategóriánkban a megtisztelő 4. helyezést sikerült elérnünk.

 

Játszóház

2012. május 25.

Kedves Gyerekek!

Gyereknap alkalmából játszóházat rendezünk
a Falumúzeum udvarán
(rossz idő esetén a Városi Könyvtárban)
2012. május 26-án szombaton 10.00 órától.

 

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő gyereket és felnőttet egyaránt!

„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány és a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár támogatásával.

 

Felhívás parlagfű írtására és gyommentesítésre

2012. május 24.
Cigánd Város Önkormányzatának Jegyzője felhívja a lakosok figyelmét, hogy a város belterületén elhelyezkedő ingatlanaik gyommentesítéséről, megműveléséről, illetve rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon élő bokortól való megtisztításáról gondoskodni kötelesek.

Az önkormányzat dolgozói 2012. június 1. napjával a 2/2009.(I.29.) rendelete a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról, alapján megkezdte az ellenőrzés a település belterületére vonatkozóan.

A földhasználók kötelesek továbbá június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A Polgármesteri Hivatal dolgozói az egyes telkek állapotát, és ezáltal a jogszabályok betartását folyamatosan ellenőrzik.

A 2008. évi XLVI. törvény, valamint a 2/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet értelmében aki ezen kötelességének nem tesz eleget, 15.000,- forinttól 15.000.000,- forintig terjedő bírsággal sújtható. A bírság ismételten is kiszabható.

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a települési önkormányzat jegyzője a bírság kiszabásán túl közérdekű védekezést rendel el. A közérdekű védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a kényszer- kaszálás díját, és az eljárás költségeit) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.
A költségek meg nem fizetésük esetén az APEH által adók módjára behajthatók!

A fentiek alapján kérjük a település lakosait, hogy belterületi ingatlanaik tisztántartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

Cigánd Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala

 

 

Szépkiejtési verseny

2012. május 17.
2012. 05.15-én került megrendezésre a Cigándi Kántor Mihály Általános Iskola alsó tagozatban a Költészet napján meghirdetett „Szépkiejtési verseny”
Nagy volt az érdeklődés. 45 tanuló készült fel erre a napra. Színvonalas produkciókat hallgathattunk meg a gyerekek előadásában. Két kategóriában hirdettünk eredményt az
 
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
1-2. osztály

Oláh Ajsa 2.a

Majdanics László 1.a

Gecse Lilla 2.a

Mándi Fanni 1.a

Géresi Vivien 2.a

Kolozsvári Zoltán 1.b

3-4. osztály Mándi Klaudia 4.a

Bódi Bettina 4.a

Fodor Boglárka 3.a

Durku Tímea 4.b

Csercsa Norbert 3.a

Öt 4. osztályos verssel készült. Ebben a kategóriában csak az első helyezettet jutalmaztuk.
I. helyezett Révész Leila 4.b
 

Pályázati felhívás

2012. május 16.

Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Záhony és Bodrogköz Egységes Pedagógiai Szakszolgálata

gyógytestnevelő

munkakör betöltésére.

 

bővebben

 

A "Kihívás Napja"

2012. május 08.
 
 

Meghívó jótékonysági előadásra

2012. május 08.
 

Zöldágjárás

2012. május 07.
Cigánd Város Önkormányzata és „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány hagyományteremtő szándékkal rendezvényt szervezett, „Tisza szélén lakom, keress fel galambom” Zöldágjárás címmel.
Célja, a nagyanyáink, nagyapáink hagyományainak megőrzése.
Lovas szekerek vezették a felvonulást, ezután az óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig minden korosztály képviselte magát, népviseletbe öltözve. A zöldágjáráshoz csatlakozott a város apraja-nagyja.
A Nagy Dezső Művelődési Ház elől indult a májusjárás és a Falumúzeumba érkeztünk, egy kis kitérővel. Ellátogattunk a Református templomba is.
A Falumúzeum udvarán a gyerekek műsorát és a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar előadását tekinthették meg az érdeklődők. Gyerekeknek kézműves foglalkozások, szabadtéri játékok, felnőtteknek főzés, bográcsolás volt a késő délutáni program.
Nagyon jól érezték magukat a szereplők és a vendégek is, de aki nem hiszi járjon utána…. (lásd: képek)
 

Hírek az iskola életéből

2012. április 25.
2012.04.24-én Karcsa MGYLSZ labdarúgó torna.
Iskolánk labdarúgó csapatai közül a II. korcsoportosok első helyezést (összesített második helyezés), a III. korcsoportosok negyedik helyezést (összesített negyedik helyezés) értek el.
Külön díjban részesült a tornán nyújtott teljesítményéért Fodor Krisztián 7.a osztályos tanuló. Felkészítő tanárok: Pikó Attila és Koi Csaba

2012.04.23-án a 7. és 8. évfolyamos fiúk előzetes szülői beleegyezés alapján vettek részt a Magyar Közút által meghírdetett országos szemétgyűjtő akcióban.
A nap során a 40 iskolás megtisztította a Béla-tanya és Cigánd közötti útvonal árokpartjait, illetve
a cigándi híd és Cigánd közötti útszakaszt is.
A gyerekek munkájának köszönhetően egy teherautónyi szeméttől sikerült megszabadítani környezetünket.
 

Bokszedzés

2012. április 24.
KEDVES GYEREKEK!

Cigánd Város Önkormányzata és a Sárospataki Torna Club ökölvívó edzéseket szervez általános iskolások részére 7-14 éves korig.

Az első edzés helye: KISTORNATEREM

Időpontja: 2012.05.02. (szerda) 14.30


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Majális

2012. április 23.
 

A "Kis kertészek"

2012. április 23.
A "Kis kertészek" első feladata

A Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minden kis kertésze túl van már a veteményezésen, és kezdenek kikelni a kis növénykék.
A gyerekek a munka során szerzett örömteli pillanataikat, tapasztalataikat rajzban is megörökítették.
A „Vesd Bele Magad!” szervezői érdekes feladatokkal is színesítik a programot és így a következőt találták ki. A program logóját, melyen egy kisfiú látható ásóval, már mindannyian megismerték. Ennek a kisfiúnak szeretnének nevet találni a következő módon.
Azok a tanulók, akik részt vesznek a programban, úgy kellett nevet adniuk a kisfiúnak, hogy ahhoz egy történetet is kitaláltak, amelyet egy rövid fogalmazásban le is írtak.
A cigándi iskola 1/a osztályából 6 tanuló csatlakozott történetével a versenyhez, melyből kettő került be a nagy megmérettetésbe.
Az iskolákból beérkezett javaslatokból 20 név kerül kiválasztásra. A www.vesdbelemagad.hu weboldalon 2 hétig szavazhatnak a kisfiú nevére.

 

Végre itt a tavasz

2012. április 18.

Az állatok is előbújtak „rejtekhelyükről”,
a gólyáink is visszatértek.

Ennek örömére:

2012. április 21-én (szombaton) 10.00 órától

kézműves foglalkozást tartunk a Városi Könyvtárban.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!


A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár és „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány támogatásával.

 

Hírek az iskola életéből

2012. április 18.
2012.04.13-án a Kántor Mihály Áltlános Iskola első - és második korcsoportos focistái Pikó Attila és Koi Csaba tanárurak vezetésével megyei elődöntőn vettek részt Sárospatakon, ahol nagyon szép eredményt értek el.

I. korcsoport 2. helyezés
II. korcsoport 4. helyezés

Ezúton is gratulálunk a csapat eredményéhez.
 

A költészet napja

2012. április 18.

Idén is megünnepeltük "A költészet napja"-t Cigándon április 13-án délután versszerető kedves nézőinkkel együtt. József Attila születésnapjára emlékezve gyönyörködtünk a magyar költészet csodálatos alkotásaiban.
Nehéz feladata volt a zsűrinek. A több mint 30 kiváló produkció közül kellett kiválasztani a legjobbakat.

 

5-6. oszt - Vers kategória

1. Garami Gréta 6. B
2. Dócs Enikő 6.A
3. Balla Szilvia 6.A

7-8. oszt. – Vers kategória

1. Kolozsvári Zsuzsanna 8.C
2. Béres Zsófia 7.B
3. Fábián Fruzsina 7.B

Próza kategória

1. Bodnár Gréta Noémi 8.A
2. György Noémi 8.A
3. György Anett 6.A

 

Bölcsődei igényfelmérés

2012. április 11.
Tisztelt Szülő!

Cigánd Város Önkormányzata 2012. szeptember hó 1. napjától beindítja a bölcsődei szolgáltatást. Az intézmény ellátási területe a Bodrogköz egészére kiterjed. A bölcsődei ellátás 20 hetes kortól vehető igénybe, a felső korhatár három év, amely a feltételek fennállása esetén egy évvel kitolódhat.
Az intézmény egész évben, hétfőtől péntekig, reggel hét órától 17 óráig, kultúrált környezetben, új építésű épületben, saját játszótérrel, és szakképzett személyzettel várja a gyermekeket mind Cigándról, mind a környező településekről.
Az ellátás igénybe vételéért térítési díjat kell fizetni. Ezt az összeget a férőhely rendelkezésre tartásáért kell fizetni, így ez a ténylegesen igénybe vett napok számától független, a hónap összes munkanapjára ki kell fizetni.
A díj összege előre láthatólag 5000 – 8000 forint közé esik majd, amely magában foglalja az étkezés díját is.
Mindezek alapján kérem, hogy a mellékelt nyomtatványon nyilatkozzon arról, hogy a fenti feltételek mellett a bölcsődei ellátást előre láthatólag igénybe kívánja-e venni.
A nyilatkozat az előzetes igényfelmérést szolgálja, kitöltése nem keletkeztet beíratási kötelezettséget.

Cigánd, 2012. április 11.

 

Gál Béla jegyző jogkörében eljárva:

Dr. Szepesy Márk aljegyző

Nyilatkozat letöltése

www.bolcsode.cigand.hu

 

Falumúzeumi évadnyitó

2012. április 10.
2012. április 6-án cigándi gyerekek és családok vették birtokba Cigándi Falumúzeumot.
„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány és a cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár megrendezte hagyományos Falumúzeumi évadnyitó rendezvényét. A húsvétvárás keretein belül az idelátogatók tojást festettek, locsolóverset mondtak, mézeskalácsot díszítettek, papírkosarat készítettek és különböző népi gyermekjátékokat is kipróbáltak, játszottak
Lehetőség nyílott szavazni a város legszebb nyulára és kakasára. Megismerkedtek az ünnep ízeivel, íz világával: sonkát, édes túrót, füstölt kolbászt és mézeskalácsot kóstolhattak. Az ünnepet köszöntötte Csáki Balázsné „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumának elnöke és Bodnár Balázs a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási intézmény igazgatója.
E húsvéti hangulatban került sor az ISK-HALO-11 (A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását segítő, modellértékű iskolai és iskolához kapcsolódó innovatív programok fejlesztésének támogatása) program keretében megvalósuló Kántor Mihály Általános Iskola – A Társulat című pályázat projektnyitó rendezvényére.
A Falumúzeum udvarán ízelítőt kaphattak a látogatók, érdeklődők a projektben megvalósítandó tevékenységek egy részéből.
 

Óvodai beiratás

2012. április 08.

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az ÓVODAI BEÍRATÁSRA

2012. április 10 – április 20-ig kerül sor.

 

Kérünk minden érdekelt szülőt, hogy a megjelölt időpontban gondoskodjon gyermeke beíratásáról.
Az a gyermek jogosult óvodai felvételre, aki betöltötte a 3. életévét.
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát szíveskedjen magával hozni!
A beíratás helye : Napköziotthonos Óvoda
Felhívjuk a figyelmet, hogy pótbeíratás nem lesz!

 

Cigánd, 2012. április 4.

Téglás Dezsőné
óvodavezető

 

Húsvéti kézműves foglalkozás a könyvtárban

2012. április 04.
2012. március 31-én ismét kézműves foglalkozást tartottunk a Városi Könyvtárban. Húsvéthoz közeledve a gyerekek tojástartókat készíthettek papírból, szalmából, gyékényből. A nagyobbak segítőkészek voltak, így a kicsik is ügyesebben haladhattak a munkával. Szép tartókat készítettek, amibe szebbnél szebb tojásokat készíthetnek április 6-án 1400 órakor megrendezésre kerülő Falumúzeumi Évadnyitó rendezvényen.
 

Átadták a bölcsődét

2012. április 02.
Cigánd Város Önkormányzatának rövid távú célja, hogy a helyi és a kistérségi lakosság számára elérhetővé váljon egy korszerű, megfelelő infrastruktúrával rendelkező bölcsőde, amely végleges és minőségi ellátást biztosít modern és hatékony eszközökkel, módszerekkel. A cél elérése érdekében az önkormányzat egy funkcióját vesztett épület átalakításával, felújításával és bővítésével ad teret egy új komplexen akadálymentes bölcsőde kialakításának. 2012. szeptemberétől az új bölcsődének köszönhetően 6 új munkahelyet teremtünk és a 2 gondozási egységben 20 gyerek elhelyezését biztosítjuk.
 

I. Cigándi Aerobic Nap

2012. április 02.

 

Ideje: 2012. április 07. 13.00

Helye: Szabadidő Központ

 

13:00 – 13:45 ZUMBA CARDIO ÓRA Szőke Zsáklinnal
14:00 – 14:45 TAEBO AEROBIC Júrkó Andrea (zsírégető óra)
15:00 – 15:45 DANCE BODY JAM Gulyásné Gina (zsírégető óra)

Erre az órára hozzon magával polifome-t vagy plédet.

 

Érdeklődni: GULYÁSNÉ GINA 06/70-293-1561 10:00-16:00 között

 

Belépődíj: Felnőtteknek 800- FT, gyerekeknek 400- Ft, 14-éven aluliaknak díjtalan.

 

VÁLTÓCIPŐ KÖTELEZŐ ÉS ÉRTÉKET NE HOZZANAK MAGUKKAL!

 

Falumúzeumi évadnyitó

2012. március 27.
 

Közlemény

2012. március 26.

A Cigándi Kántor Mihály Általános Iskola Igazgatója értesíti a Szülőket, hogy

 

AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA

2012. április 26-án és 27-én

a központi iskolában 08.00 órától 16.00 óráig tart.

 

Tanköteles az a gyermek, aki 2012. május 31-ig betölti a hatodik életévét.

Az iskolavezetés 2012. szeptember 1-től két első osztály indítását tervezi.

1.a osztály: emelt szintű testnevelés osztály

- mindennap lesz testnevelés órájuk, vagy edzésük
- úszás-oktatás (hetente egyszer kötelező )
- mozogni, sportolni szerető gyerekek jelentkezését várjuk
- május hónapban szintfelmérőn vesznek részt
- tanulószobai ellátás igény szerint biztosítva

 

1.b osztály: normál tantervű osztály

- tanulószobai ellátás igény szerint biztosítva

 

A beíratáskor a Szülő hozza magával:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- az óvoda vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét
- A testnevelés osztályba jelentkezni kívánók orvosi ajánlást hozzanak magukkal

 

Tankötelessé válhat az a gyermek is, aki 2012. június 01. és 2012. december 31. között tölti be a hatodik életévét, az iskolába lépéshez szükséges érettséget elérte és a szülő kérelmezi az iskolába lépést.

Cigánd, 2012. március 23.

Bodnár Balázs
iskolaigazgató

 

Sajtóközlemény

2012. március 25.
 

Meghívó

2012. március 22.
 

Kis kertészek az iskolában

2012. március 22.
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA - „Vesd Bele Magad!” címmel programot hirdetett az általános iskolások számára, melybe a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1/A osztályos tanulói is bekapcsolódtak.

A szövetség célja a vetőmagosztással a szemléletformálás, annak bemutatása, hogy kevés munka befektetésével egy család meg tudja termelni a saját ellátásához szükséges friss zöldséget, valamint hogy a gyerekek felfedezhetik a saját maguk által ültetett, gondozott és betakarított zöldségek zamatát, a kertészkedés örömét.
A vetőmag csomagokat magánadományokból, állami forrás bevonása nélkül biztosította az AGRYA.

A „kis kertészek” 2012. március 6-án vették át a magvakat (zöldborsó, sárgarépa, vöröshagyma, retek, karalábé) és a termesztési segédletet tartalmazó csomagot, melynek elvetéséhez a hosszú hétvégén már hozzá is láttak.

A program során fotókat, rajzokat készítenek, melyek a termesztéssel kapcsolatos tapasztalatokat, érdekes vagy vidám pillanatokat örökítik meg.
A tanulók lelkes munkáját végigkísérhetik a www.cigand.hu, a http://altiskcigand.uw.hu/, és a www.bodrogkoz.com oldalakon.

 

Képek

2012. március 18.
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 164. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi műsorról és előkészületén készült képek megtekinthetők a képre kattintva.
 

Felhívás

2012. március 14.

Tisztelt Hölgyem!
A méhnyakrák a nők egyik leggyakoribb, igen sok szenvedést okozó rosszindulatú megbetegedése.
Ma már azonban senkinek nem lenne szabad ebben megbetegednie!
Azért nem, mert

1. kialakulása viszonylag hosszú időt vesz igénybe (4-6 év),
2. jóindulatú elváltozások sora előzi meg,
3. a vizsgálatok számára jól hozzáférhető.

Kérjük és szorgalmazzuk, hogy vegyen részt szűrővizsgálaton!
A Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ nőgyógyászati szakrendelésén délelőttönként - szerda kivételével - várjuk Önt!
Szakorvos: Dr. Szigeti László Sándor
+3647534420

 

Költészet Napja

2012. március 14.
 

Az iskola hírei

2012. március 14.

2012.03.13-án a Kántor Mihály Általános Iskola kézilabda csapata (IV. korcsoport) Sárospatakon a megyei elődöntőn II. helyezést ért el.
Edző Pikó Attila tanár úr.

 

2012.03.14-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 164.évfordulója alkalmából az alsós tagozat (3.osztályok) színvonalas műsort adtak.

 

A városi ünnepségen 2012.03.15-én a 6.a és 6.b osztályok irodalmi összeállítással tisztelegnek, emlékeznek meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.

 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek

2012. március 08.

Kedves Gyerekek!
Kézműves foglalkozást tartunk a könyvtárban, március 15.-ére készülve. Elkészíthetitek saját kokárdátokat, zászlótokat.


Helye: Városi Könyvtár
Ideje: 2012.03.14. 1400 órától


Megvalósul „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány támogatásával

 

Tűzgyújtási tilalom

2012. március 06.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága az illetékességi területén lévő erdőkben, valamint az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területen átmeneti időre, jelen határozat közzétételének időpontjától általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A tűzgyújtási tilalomról szóló Megyei Kormányhivatali Határozat innen letölthető.
 

Meghívó

2012. március 01.
 

Itt a farsang farka, a jelmezbál napja

2012. február 28.

A farsangi időszakot 2 napos mulatsággal zárjuk. Hozzák a gyerekek a szebbnél szebb ötletes jelmezeket és erre a napra elvarázsolódnak a kicsik. Mindenki valamivé átváltozik. Már reggel korán mindenki a jelmezébe bújik, a vidám zenére megy a tánc, a móka. Tízóraizás után a jókedvünket visszük táncolva egyik csoportból a másikba. A télűzésnek az igazi módja, hogy másnap fedővel, fakanállal, kereplővel, nagy csinnadrattát csapva járjuk a várost körbe, a telet rigmusokkal, kiabálásokkal elűzve. Reméljük, hogy 1-2 dédmamának az a szép régi néphagyomány eszébe jut még és friss tojásokat rak a kiabáló gyerekek kosarába, kezébe. E szép szokásnak az a mondandója, hogy legyen szaporulat, bőség egész esztendőben, sokat tojjanak a tyúkok és jó termés legyen a kertekben, mezőkön. A telet nem elég csak elűzni, jobb a jövő télig minden csúfságát elégetni. Szalmából, rongyból készül a Kisze-baba, melyet meggyújtunk és elégetünk az óvoda udvarán. Ahogy a pernyét szerte viszi a szél, úgy menjen el a tél és betegség messze-messze. A gyerekeknek jól elfárad a torka, mert egymást túl harsogva kiabálják a rigmusokat sorba:

„Húshagyó, húshagyó,
itt maradt az eladó!”

„Haj kisze, haj ki,
a másik határba,
gyere be sódar,
a mi kis kamránkba.
Kiűzzük a betegséget,
Behozzuk az egészséget,
Haj kisze, haj ki!”

Aki kíváncsi e télűző csinnadrattára, jöjjön el kedden és szerdán szeretettel várjuk a cigándi óvodába.

 

Kultúrházak éjjel-nappal – a kultúra élmény...

2012. február 20.

A Magyar Népművelők Egyesület elnökségének felhívására a Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár Cigánd csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos programhoz. Megyénkből tizenhat intézmény kapcsolódott e felhíváshoz.
A rendezvény célja felhívni a figyelmet a művelődési házak tevékenységére, jelentőségére.
Cigándon 2012. február 17-én tehetségkutató verseny zajlott „Te is lehetsz Suli- Sztár” címmel. Három kategóriába jelentkeztek a gyerekek: vers, próza és ének zene. A szervezők minden fellépőnek emléklappal, üdítővel és csokival kedveskedett. A szakértő zsűri értékelte a majd harminc produkciót és a következő eredmény hozta meg:

 

Vers kategória:

1. helyezett Deák Eszter 3.o. 29 pont
2. helyezett Durku Tímea 4.o. 28. pont
3. helyezett György Laura 4.o. 27 pont

Próza kategória

1.helyezett Mándi Klaudia 4.o. 30 pont
2.helyezett Gecse Lilla 2.o. 25 pont
3.helyezett Tóth Rozália 3.o. 24 pont

Ének-zene kategória

1.helyezett Fodor Boglárka 3.o. 26 pont
2.helyezett Szigeti Zalán 1.o. 25 pont
3. helyezett Majdanics Diána 3.o. 23 pont

Különdíj

Dócs Lilla
György Laura
Lehóczki Cintia

 

2012. február 18-án a Városi Könyvtárban adott otthont a rendezvénynek. Itt a kézműves foglalkozáson farsangi álarcokat készítettek, kiszebábot öltöztettek, madáretetőt készítettek és akasztottak ki a könyvtár melletti fára.
A rendezvényt támogatta a „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány.

 

Az eseményekről készült képek ide kattintva nézhetőek meg.

 

A Szimpátia Demonstráció felvételei

2012. február 16.

Az eseményről készült képeket ide kattintva nézheti meg

 

Videók:

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

5.rész

 

 

Szimpátia Demonstráció

2012. február 08.

Szeretjük a Bodrogközt!
Szimpátia Demonstráció a "Bodrogközi Értelmiségi Fiatalok” szervezésében


Politikamentes rendezvény!!!

 

Autós Felvonulás két útvonalon Lácacsékéig: Ezúton kérünk minden bodrogközi lakost, csatlakozzon az autós felvonuláshoz, a megadott helyszíneken és időpontokban, hiszen a Bodrogköz jövője a tét!!!


Cél: A Bodrogköznek is legyen önálló Járása!!!!!


Időpontja: 2012. február 11. szombat


I. útvonal: 10.00 - indulás Tiszakarádról a Polgármesteri Hivataltól: Tiszacsermely (10.15 – Posta), Cigánd (10.25 – Szabadidő Központ), Ricse (10.35 – benzinkút), Révleányvár (10.40- Polgármesteri Hivatal), Zemplénagárd (10.45 – Polgármesteri Hivatal), Dámóc (10.50 – Idősek klubja), 10.55 ÉRKEZÉS LÁCACSÉKÉRE


II. útvonal: 10.15 - indulás Felsőbereckiből a Polgármesteri Hivataltól: Alsóberecki (10.20 - focipálya), Zsaró-tanya (10.23 – bodroghalmiak csatlakozása), Karos (10.30. - Polgármesteri Hivatal) Karcsa (10.35 - Polgármesteri Hivatal), Pácin (10.40 - Polgármesteri Hivatal), Nagyrozvágy (10.45 - Polgármesteri Hivatal), Kisrozvágy (10.48 - nagykanyar), Semjén (10.53 - szabadtéri színpad), 10.55 ÉRKEZÉS LÁCACSÉKÉRE


11.00 A Polgármesteri Hivatal (Lácacséke, Fő út 19.) tanácstermében a "BÉF" képviselője átadja a települések által összegyűjtött aláírásokat Oláh Krisztiánnak a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás elnöknek és felkéri, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ügy érdekében és juttassa el az illetékes miniszternek.
11.10 Dr. Hörcsik Richárd Zemplén országgyűlési képviselőjének nyilatkozata
11.15-11.30 A résztvevők megoszthatják gondolatukat a jelenlévőkkel
11.30 Sajtónyilatkozatok


A rendezvény ideje alatt forró teát, pogácsát osztunk a részvevőknek!


Minden település képviselője hozza magával a települészászlaját!

 

Sajtóközlemény

2012. február 08.

 

Itt a farsang

2012. február 08.

Farsang van táncoljunk,
Fogd meg a kezemet Eszti
Táncoljuk, dobbantsunk
Bálban az ügyese kezdi.
Hújj, hújj, hújj járjad csak
Hajnali kakas is ébred
Mondják meg ángyomnak
Hozza el ide az ebédet.
Hújj, hújj, hújj.


Aki belép a cigándi Óvodába minden csoportból kihallhatja, milyen jó kedvűen mondják a gyerekek ezt a vidám népi, farsangi mondókát a többi farsangi rigmussal együtt. Nem marad-hat el a régi dalok megismertetése sem, hiszen régen ez az évszak a fonók időszaka volt. A gyermekek megismerkednek a szövés, fonás egy-egy mozzanatával, eszközeivel és közben új ismereteket gyűjtenek. Kézműveskedhetnek kedvűkre, kinek úgy tartja kedve maskarákat, álarcokat festhet, textíliákból vághat, ragaszthat, beleképzelhetik magukat a gyermekek a fan-táziájukban megszületett figurájukba. Sok mindent rejt a kincsesláda, amelyből előkerül a vasorrú bába öltözéke, a Piroska köpönyege, a hercegnő fátyla, báli ruhája, a vadász kalapja és még sok-sok varázslatos kellék.
Hozzátartoztak a régi falusi szokásokhoz a különleges téli ennivalók, csemegék. Belopjuk a gyermekek mindennapjaiba ezeket az étkeket, melyek készítésébe a gyermekek is besegítenek. Bőséggel fogy a farsangi fánk, pattogatott kukorica, de legkedveltebb a morzsolt főtt tengeri cukorrépával ízesítve, mely igazi csemege. Legtöbb gyermek már csak az óvodában eszik ilyet. Már a dédmamák is úgy tartották, hogy aki ebből bőven eszik azt elkerüli a nátha és más egyéb nyavalya.

 

Meseműsor

2012. február 07.
 

Meghívó

2012. február 06.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelettel és szeretettel meghívom Önt és Kedves Családját a cigándi Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jótékonysági iskolabáljára.

Rendezvényünk célja iskolánk pénzügyi helyzetének javítása, amelyen keresztül elősegíthetjük gyermekeink év végi jutalmazását, a tanítási órákon használt eszközök beszerzését,és mindazon programok szervezését amelyekkel megakadályozhatjuk, hogy gyermekeink nem kívánt közösségbe kerüljenek.

Arra kérem Önt, hogy bálunkon tiszteljen meg bennünket!

 

A bál helyszíne: Iskolai étkezde

Időpontja: 2012. február 11. szombat 18.00 óra

 

A vacsorát megelőzően műsorokkal kedveskedünk vendégeinknek.

A vacsora várható időpontja: 19.30

Menü:

- párizsi csirkemell

- dubarry szelet

- petrezselymes burgonya

- káposztasaláta

 

Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a bálban az italokról a résztvevőknek egyénileg kell gondoskodni.

 

- Élő zene Mihály Renátával

- Tombola

A belépőjegy ára 2500Ft

 

Asztalfoglalását, jelentkezését 2012. február 7-ig a következő telefonszámon várjuk:

47/534-414 vagy 06-70/314-2876

Mind anyagi, mind dologi felajánlását (tombolatárgy) szívesen fogadjuk!

 

Segítőkészségüket előre is megköszönve, tisztelettel:

Oláh Krisztián

polgármester

 

Bodnár Balázs

igazgató

 

A B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye

2012. február 04.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint akár -20C alatti hideg, 30 cm-es hótakaró, és az erős (viharos) szél miatt hófúvás várható, ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a lakosság figyelmét a rendkívüli időjárás veszélyeire.

 

Várható következmények:

- Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatt fennakadások lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
- A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az alapvető élelmiszerellátás, az egészségügyi ellátás, a betegszállítás, gyógyszerek beszerzése.
- A hófúvások településeket zárhatnak el a külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
- Az elakadt járművekben az utasok testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási sérüléseket szenvedhetnek, meghalhatnak.
- A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes gázellátás ideiglenesen leállhat.
- Az elektromos áram felhasználásának növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt átmeneti zavarok akár tartós szolgáltatás kiesések keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
- A hó súlyától az épületek tetőszerkezete károsodhat, a keletkező jégcsapok miatt veszélyesek lehetnek.

Hogyan tudunk megfelelően felkészülni a rendkívüli időjárásra?

Otthonunkban:

- Rendelkezzen legalább néhány napra elegendő fűtőanyaggal, élelmiszerrel és ivóvíztartalékkal,

- Gondoljon az áram, gáz kimaradásra, az alternatív fűtési, melegedési lehetőségre,
- Időben jelezze, ha különleges egészségügyi ellátási igénye van, vagy lesz (pl. vesekezelés, szülés előtt álló nő, veszélyeztetett terhes nő, stb.)
- Ne induljon útnak, ha bizonytalanok az útviszonyok! Indulás előtt tájékozódjon!
- Átmeneti áram- illetve energia kimaradás esetére:
- Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló, kályha) használata esetén különös figyelemmel kell lenni a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
- Legyenek otthon alapvető gyógyszerek, kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára tápszerek.


Utazáshoz, ha mégis el kell indulnia:


- Ellenőrizze járműve műszaki állapotát, az önmentéshez segédeszközöket (kisebb hólapát, hólánc, jégkaparó, meleg felsőruházat, vastag kesztyű, takaró, vontatókötél, elakadásjelző háromszög, gyógyszer, mobiltelefon, némi élelem, innivaló, stb.). Járművével teletankolt állapotban induljon el, így ha elakadt, hosszabb ideig fűthet vagy töltheti fel mobiltelefonját is.
- Folyamatosan tájékozódjon az útviszonyokról, hallgassa a helyi rádiókat.
- Vigyen magával feltöltött mobiltelefont és a segélykérő telefonszámok jegyzékét.
- Ha elakadt jól láthatóan jelezze és húzódjon az út szélére, járművét ne hagyja ott, ne induljon el a bizonytalanba, kérje, illetve várja a segítséget.
- Ha többen elakadtak, fogjanak össze, segítsék egymást.
- Ellenvetés nélkül hajtsák végre a kárfelszámoló erők tagjainak utasításait.

Ha otthonában rekedt:

- Hallgassa a rádiót, TV-t és hajtsa végre a kapott utasításokat, segítsen a szomszédainak, a település vezetőinek a mentésben, kárfelszámolásban.
- Ha gazdálkodó, fokozott gondossággal járjon el és készüljön a télre (takarmánykészlettel, ivóvíztartalékkal, fűtőanyaggal, ha kell alternatív fűtési, világítási szellőztetési lehetőséggel, nyersanyag és árukészlettel).

A Katasztrófavédelem kéri, hogy az állampolgárok és közösségeik tegyenek önmagukért, családjukért, szűkebb-tágabb környezetükért!
Kerüljék el a veszélyhelyzeteket vagy csökkentsék azokat megfelelő felkészültséggel!


Ha mégis bajba került és segítségre van szüksége:

-Elsősorban próbáljon meg helyben segítséget keresni és kérni,
-Amennyiben ez eredménytelen, hívja (de ne hívogassa –mások elől veszi el a lehetőséget!) a közismert segélyhívó telefonszámokat: 104, 105, 107, 112 (Mentők, Tűzoltók, Rendőrség, Katasztrófavédelem).

További információkat a Katasztrófavédelem honlapján találhat:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_havazas

 

Felhívás

2012. február 03.
Tisztelt Cigándiak!

Az elmúlt időszakban kialakult rendkívüli időjárási helyzetre tekintettel településünkön az önkormányzat, a rendőrség, a szociális intézmény, a posta, az újonnan felállított településőrség, az orvosi ügyelet tagjai kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy egy cigándi lakos se lehessen a hideg időjárás áldozata, amelynek következményeit sajnos mindenki magán érzi!!!

Felhívjuk a lakosság figyelmét és mindenkit kérünk is egyben arra, hogy bármilyen vészhelyzet jut tudomására sürgősen hívja a lenti telefonszámok bármelyikét!!!

Megkérünk minden cigándi lakost, hogy különös figyelmet fordítson az egyedülálló, időskorú lakosokra szomszédságában, és azonnal jelezze a megadott elérhetőségeken, ha valamilyen szokatlan eseményt tapasztal (nem füstöl a kémény, nem ad magáról életjelt hosszabb ideje, stb.).

 

Rendőrség: 107 (A nap 24 órájában ingyenesen hívható szám)
Orvosi ügyelet: 06-47-534-425 (hétköznapokon délután 16.00 – reggel 8.00 között, hétvégeken a nap 24 órájában hívható
Mentők: 104 (A nap 24 órájában ingyenesen hívható szám)
Tűzoltók: 105 (A nap 24 órájában ingyenesen hívható szám)
Segélyhívás: 112 (A nap 24 órájában ingyenesen hívható szám)

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy ezen a hétvégén 2012-02-03.-án (péntek) 20.00. órától 2012-02-06.-án (hétfő) 08.00 óráig a Nagy Dezső Művelődési Házban, az egykori Émász irodában melegedő helyiséget tartunk nyitva, ahol a rászorulók menedéket kapnak a fagyos időjárásban.

 

Cigánd, 2012-02-03

 

Cigánd Város Önkormányzata
Oláh Krisztián sk.,

polgármester

 

Megkezdődtek a szakrendelések

2012. február 01.

Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ–„a Bodrogköz egészségcentruma”

 

A Bodrogköz legnagyobb és legimpozánsabb középületében működő járóbeteg szakellátó Cigánd város központjában, a várost átszelő főközlekedési útvonalak csomópontjában található.
A szakrendelők, háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet és gyógyszertár mindenki számára egy épületben érhetők el.

Szakrendeléseink:
Belgyógyászat, Bőrgyógyászat, Fizioterápia, Fül-orr-gégészet, Gyermekgyógyászat, Gyógymasszázs, Gyógytorna, Ideggyógyászat, Kardiológia, Laboratórium, Nőgyógyászat, Ortopédia, Pszichiátria, Reumatológia, Röntgen, Sebészet, Szemészet, Tüdőgyógyászat, Ultrahang, Urológia.
Az intézményben nappali kórház is működik, ahol elsősorban infúziós kezeléseket és gyógyszerszint beállításokat végzünk.
Intézményünk modern, XXI. századi orvos technológiával, komfortos, légkondicionált várókkal, digitális beteghívó-rendszerrel, komplex akadálymentes körülményekkel, lelkiismeretes, jól kvalifikált személyzettel várja a gyógyulni vágyókat!

Megközelítés:
Cím: 3973 Cigánd Fő u. 43. GPS: N48°15’49”, E21°53’32”
Közúton Sátoraljaújhelytől 35 km, Sárospataktól 31 km, Királyhelmectől 23 km, Kisvárdától 17 km.
A Volán menetrendszerinti járataival Cigánd aut. vt. megállóig.
A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház különjáratot biztosít a betegek részére!

Kapcsolat:
Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.
3973 Cigánd Fő u. 80.
+(36) 47/534-420
www.bodrogkozijarobeteg.hu

 

A szakrendelések listája ide kattintva letölthető!

 

Itt a farsang...

2012. január 31.
 

Aláírásgyűjtés

2012. január 30.
Tisztelt Cigándiak!
A Bodrogköz minden településén aláírásgyűjtés indul Cigánd város járási központként történő kijelölése érdekében. Az aláírásgyűjtés célja annak bemutatása, hogy valódi civil összefogás és lakossági támogatás áll a szakmai szempontok alapján összeállított hivatalos kezdeményezés mögött.
A Bodrogközi kistérség jól működő, egységes szervezetként működik. A kiépült intézményrendszer a tervezett járások összes funkcióját magas színvonalon, ügyfélbarát módon látja el.
Mindezek alapján megkérek mindenkit, aki a fentiekkel egyetért, aláírásával támogassa, hogy a Bodrogköz önálló járás legyen Cigánd székhellyel.
A Petíció teljes szövege és az aláírásgyűjtő-ív a megtalálható Polgármesteri Hivatal titkárságán. A szoros határidők miatt a támogató aláírások megtételére 2012. február hó 3. napjáig van lehetőség.

 

Cigánd, 2012. január 30.

 

Oláh Krisztián
A Bodrogközi Többcélú
Kistérségi Társulás elnöke

 

Felhívás

2012. január 30.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara folyamatosan felméri a mezőgazdaságban dolgozók szakképzési igényeit. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakmai képzésekre folyamatos igény mutatkozik. A tanfolyamokon elsajátított új technikák, technológiák, a bővülő és megújuló szakmai ismeretek javítják az agrár-vállalkozások gazdálkodási eredményét, versenyképességét.
Több európai uniós és hazai jogszabály is előírja az egyes mezőgazdasági tevékenységek végzéséhez, pályázatokhoz, támogatásokhoz szükséges OKJ-s szakképesítés meglétét.

Bővebben

Jelentkezési lap

 

Pályázat

2012. január 26.
Toborzási adatbázis feltöltése érdekében Cigánd Város Önkormányzata az alábbi adatgyűjtést végzi:

Munkakör megnevezése:

tanár

A munkavégzés helye:

3973 Cigánd, Iskola u. 8.

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, helyettesítés előre láthatólag 2 év időtartamra.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2012. február 1. napjától.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

- Főiskolai végzetség: általános iskolai tanár (Többszakos, német nyelv-magyar nyelv és irodalom- matematika- testnevelés-angol nyelv tetszőleges szakpárokon.)

- Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

 

A jelentkezéseket a km-iskola@t-online.hu e-mail címre várjuk. További információk Bodnár Balázs iskolaigazgatónál a 06-47/534-413 telefonszámon.
Az intézmény levelezési címe: Kántor Mihály Általános Iskola 3973 Cigánd, Iskola u 8.

 

Meghívó

2012. január 25.
 

Új határidő!!!

2012. január 24.
Tisztelt Bodrogköziek!

Ezúton értesítünk mindenkit, hogy az új járási rendszer kialakításával kapcsolatos társadalmi egyeztetés határidejét meghosszabbították!

Kérünk minden felelősségteljesen gondolkodó és a Bodrogköz sorsát szívén viselő polgártársunkat, hogy szóljon hozzá a társadalmi egyeztetéshez, és küldje el véleményét a következő e-mail címre:

teruletikozig@kim.gov.hu

Új határidő: 2012. január 29.

 

Az informálódáshoz szükséges minden segédanyagot megtalálnak a www.bodrogkoz.com és a www.cigand.hu weblapokon.

 

Üdvözlettel:

Oláh Krisztián sk.
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke,
Cigánd Város polgármestere

 

Beszámoló a Magyar Kultúra Napján történtekről

2012. január 23.

A Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezvényt szervezett, a Városi Könyvtárban, Cigánd város diákjai számára. A gyerekek megismerkedhettek ennek a napnak a jelentőségével, illetve miért is ünnepeljük januárban a Magyar Kultúra Napját. Kölcsey Ferenc és a Himnusz volt a téma középpontja, de hallhattak a cigándi - bodrogközi kultúráról is. Lehetőségük volt, a könyvekhez kapcsolódóan, könyvjelzők készítésére ( lásd. képek). Csáki Balázsné Marika néni, aki támogatóként és rendezőként vett részt a rendezvényen a „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány képviseletében, 4 fontos dolgot emelt ki a kultúrával kapcsolatosan: „ismerd, tudd, csináld és add át!”

 

Kölcsey Ferenc powerpoint bemutató (készítették: a cigándi médiaszakkörösök)

 

Te is lehetsz sztár!

2012. január 23.
 

Magyar Kultúra Napja

2012. január 20.
 

Magyarország Járási rendszerének kialakítása

Ködbe veszett Bodrogközi/Cigándi Járás???

2012. január 17.

Tisztelt Bodrogköziek!

 

Bizonyára mindenki találkozott már az újonnan kialakítandó járási rendszerről szóló "koncepcióval"!!!

Ez alapján a Bodrogközt le akarják törölni a térképekről a két környező nagyobb város, Sárospatak és Sátoraljaújhely oldalvizeire taszítva, komoly hátrányt okozva a bodrogközi embereknek, megvonva településeinktől az önálló fejlődés lehetőségét!!

A Bodrogköz az ország leghátrányosabb helyzetű térsége, ahol az önálló kistérségi rendszerben - a nehézségek ellenére - komoly fejlesztések történtek. A települések között komoly összefogás formálódott, és mindenki egyetért azzal, hogy meg kell őrizni a történelmi Bodrogköz egyébként már jócskán megtépázott területi, kulturális egységét.

Talán a megye legmarkánsabban elkülöníthető és önálló egységet képező területe az Alsó-Bodrogköz a két nagy folyó és a trianoni határok szorításában. Az itt élő emberek sorsa összenőtt a Honfoglalás óta.

Honfoglalás. A számtalan lelet bizonyítja, hogy őseink innen irányították a Magyar Haza kialakítását és a kezdetektől itt éltek eleink. Ezt akarják többek között figyelmen kívül hagyni.

Bizonyára sokan egyetértenének azonban azzal, hogy a ország érdekét szolgálva (az elhúzódó világgazdasági válság idején) a közigazgatás racionalizálását akár véráldozatok árán is meg kell hozni.

Sajnos azonban a felvázolt koncepció minden logikát és ésszerűséget nélkülöz, akár az egész megyei térképet, akár a Bodrogköz jövőbeni helyzetét nézzük!

Le kell szögeznünk, a koncepció szerint nem lesz kevesebb területi/államigazgatási egysége B-A-Z megyének, hiszen a meglévő - a Bodrogközben kiválóan működő - kistérségi rendszer 15 kistérsége helyett, 15 járás kerül kialakításra.

A Bodrogközi Kistérség helyett új járás jön létre a Putnoki Járás, holott Putnok és Ózd között mindössze 19 km a távolság.

Sorolhatnánk a távolságokat, de csak a legszembetűnőbbeket nézzük: Szikszó-Miskolc: 21 km, Gönc-Encs: 25 km, Sárospatak-Sátoraljaújhely: 12 km, Edelény-Kazincbarcika: 14 km, Tokaj-Szerencs: 21 km. Ezen távolságok azt bizonyítják, hogy a központok kialakításánál sokkal ésszerűbb döntéseket is lehetne hozni.

Ezzel szemben például Cigánd, mint jelenlegi kistérségi központ önmagában is messzebb van mint 30 km, mindkét szomszédos járási központnál.

Semjén (34 km), Lácacséke (37 km), Dámóc (41 km), Zemplénagárd (46 km), Ricse (37 km), Révleányvár (44 km), Cigánd (33 km) mind messzebb vannak mint 30 km a jelenleg tervezett (Sárospatak és Sátoraljaújhely) járási központoktól.

Cigándtól valamennyi kistérségi település közelebb van mint 30 km, a települések többsége 10 és 20 km között helyezkedik el.

Ami felháborító, hogy a Bodrogköztől jóval kevesebb lakosságszámmal és semmivel sem különb infrastruktúrával, fejlettségi szinttel rendelkező központi településsel alakítanának ki Járásokat: Gönci Járás: alig 9 ezer fő, Mezőcsáti Járás: 14.449 fő, Tokaji Járás: 12.545 fő.

Emellett a Bodrogköz nélkül a Sárospataki és Sátoraljaújhelyi Járás lakosságszáma is épphogy meghaladja a Bodrogközét. Hasonló lakosságszámot képvisel Szikszó és Encs.

Ami nagyon fontos! Egyedül a Bodrogközi Kistérség nem válik önálló járássá és Cigánd nem lesz egyedül járási központ a jelenlegi B-A-Z megyei kistérségeket figyelembe véve!!!!!!!!!!!

Milyen sors várhat ránk, ha a ketté vágott Bodrogköz egyik fele Sátoraljaújhelyhez, másik fele Sárospatakhoz fog tartozni!?

Elegendő ránézni továbbá a leendő B-A-Z megyei járások elhelyezkedését ábrázoló térképre, illetve azok lakosságszámaira és rögtön kiderül, hogy a politika győzedelmeskedett a logika, a közös történelmi múlt, területi integritás az ésszerűség és a hatékonyság felett.

 

Idézet "A modern kori járások és a járási kormányhivatalok kialakítása" című egy oldalas koncepcióból:

"A járási rendszer kialakítása szakmai megalapozása érdekében kutatóintézeti szakmai tanulmány készült. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások számára vonatkozó javaslat kialakítása kapcsán figyelembe vette a kutatói javaslatokat, valamint az előzetesen lefolytatott egyeztetéseket is. Ezekre alapozva alakult ki a KIM, mint járások előkészítéséért felelős szaktárcának a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal egyeztetett javaslata."

 

Idézet az "1299/2011. (IX.1.) Kormány határozat"-ból:

"A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy készítsen koncepciót a járások kialakításáról és biztosítsa az érintett társadalmi szervezetekkel történő széles körű szakmai egyeztetést."

 

A Járási rendszerről közel négy hónapja már megszületett a javaslat röviddel azután, hogy megjelent volna a 1299/2011. (IX. 1.) Kormány határozat. Demeter Ervin Kormány Megbízott Úr még 2011. szeptember 21.-én Hercegkúton, a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának ülésén kihirdette azt a döntést (http://www.zemplentv.hu/?p=24506), amelyet a KIM 2012. január 10.-én tett közzé.

Hogyan is keletkezett akkor a koncepcióban leírt kutatóintézeti szakmai tanulmány és a számtalan előzetesen lefolytatott egyeztetés?????

Hogyan is valósultak meg a Kormány határozatban leírtak?

Leszögezzük, a Bodrogközt senki nem kereste meg semmilyen vélemény kikérésével és nem találkoztunk egyetlen tanulmányt előkészítő felméréssel sem.....

Hol is olvasható ez a tanulmány?

Szóval az egész előkészítés, kutató munka, egyeztetés, Kormány határozat, koncepció, és társadalmi egyeztetés csupán színjáték?????

Reméljük nem. Bár a valóság ezt sugallja.

Fontos megjegyezni, hogy a jelenleg több, mint 140 ember dolgozik a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás intézményeiben, akiknek sorsa ezzel a döntéssel teljesen bizonytalanná válik! 140 ember 140 család.

Tudjuk a Bodrogközt mások már halára ítélték, ezért nem számít 18.000 ember sorsa!!!!

Nem akartunk botrányt. Nincs olyan a döntésben érintett szerv, minisztérium, politikus, miniszter akit ne kerestünk volna meg, ész érveket állítva az önálló Bodrogközi(Cigándi) Járás kialakítása érdekében. Számtalan média, napilap, rádió, televízió foglalkozott a témával.

Úgy látszik süket fülekre találunk. Ezt azonban nem hagyhatjuk. Nem hagyhatjuk eltiporni a történelmi Bodrogközt!!!

A Bodrogköz polgármesterei egyöntetűen kifejezték szándékukat a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 56/2011.(VIII.24.) BTKT sz. határozatával, hogy nem kívánnak sem Sárospatakhoz, sem Sátoraljaújhelyhez tartozni. Ők a Bodrogközben akarnak saját maguk urai lenni, úgy hogy megkönnyítik a leghátrányosabb helyzetű és legszegényebb térség lakóinak helyzetét, hiszen ez lenne az egész járási rendszer célja.

Fentiekre tekintettel kérünk minden jó érzésű és gondolatainkkal egyetértő bodrogközi és nem bodrogközi magyar embert, hogy nyilvánítsa ki véleményét, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) társadalmi egyeztetésén (http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/teruleti-kozigazgatasert-es-valasztasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megkezdodott-a-kormanyhivatalok-jarasi-hivatalainak-kialakitasarol-szolo-tarsadalmi-egyeztetes) és jelezze, hogy nem maradhat a Bodrogköz járás nélkül, és kampányoljon a cigándi járás érdekében.

 

Véleményét az alábbi e-mail címen fejtheti ki, írhatja le 2012. január 20.-ig!!!!:

teruletikozig@kim.gov.hu

 

Tudjuk, a kérdés nem egyszerű, de a lehető legtöbb információval próbálunk mindenkit ellátni, a csatolt dokumentumok segítségével.

Fontos, legalább annyi szerepeljen az elektronikusan megküldött levélben, hogy a Bodrogköziek érdekét szem előtt tartva azt szeretnék, hogy a Bodrogközben alakítsák ki az önálló Cigándi Járást.

Ennek most még nagy jelentősége van, hiszen ezek után kerül a törvény javaslat a Parlament elé!!!!!

 

Csatolt dokumentumok listája:

Csatolt dokumentumok elérhetőek még: www.cigand.hu és www.bodrogkoz.com

Nagyon fontos, hogy minél többen szóljanak hozzá a témához!!!

A Bodrogköz érdekében tegye meg Ön is!!!

Jelen levelünk csupán az első lépése egy kialakulóban lévő tiltakozásnak, kérjük csatlakozzon Ön is!

 

Köszönettel és Üdvözlettel:

Oláh Krisztián sk.
A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke,
Cigánd Város Polgármestere

 
Sajtóközlemény
2012. január 17.
 
I. Szikra Winter Cup - Döntő
2012. január 12.
 
Pályázati felhívás
2012. január 12.

A Rendőrség pályázati felhívást ad ki 18-37 év közötti életkorú, érettségizettek számára, 2012. március 1-jén kezdődő munkavállalásra, a Rendőrség állományába történő felvételre.
A pályázók a felvételi eljárást követően kerülnek a Rendőrség állományába. Az érdeklődők 2012. január 16-ig nyújthatják be jelentkezésüket az erre szolgáló nyomtatványok kitöltésével a Baranya-, a Bács-Kiskun-, a Csongrád-, a Somogy-, a Szabolcs-Szatmár-Bereg-, valamint a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság humánigazgatási szolgálatához címezve. Ezt követően kerül sor a pályázók elbírálására, és a felvételi eljárás megindítására.
A felvételt nyert pályázókat 2012. március 1-jei hatállyal rendőrnek nevezik ki 12 hónap próbaidő kikötésével. A próbaidő első felében felnőttképzés keretében kerülnek beiskolázásra az Adyligeti, a Körmendi, a Miskolci vagy a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába, ahol 6 hónapos felkészülést követően rész-szakképesítést szerezhetnek. Ennek birtokában, a továbbiakban a szakképesítésük jellegének megfelelően a határrendészeti szolgálati ágnál szolgálati feladatokat látnak el a Rendőrség által meghatározott rendőri szerv állományában.
A felvételt nyert pályázók már a képzés során, a próbaidő alatt is pályakezdő besorolási illetményre jogosultak.
Azok, akik sikeresen teljesítik a követelményeket, további lehetőséget kaphatnak a rendőr szakképesítés megszerzésére.
Olyan, érettségivel rendelkezők jelentkezését várjuk, akik egészségesek, megfelelnek a kifogástalan életvitel követelményeinek, vállalják az erre vonatkozó ellenőrzések végrehajtását, valamint a hivatásos állománnyal járó elvárások, kövtelmények maradéktalan teljesítését, illetve tudomásul vezsik alkotmányos jogaiknak - a leendő hivatásos állományviszonnyal összefüggésben lévő - törvény szerinti korlátozását.
További részletes felvilágosítást a Baranya-, a Bács-Kiskun-, a Csongrád-, a Somogy-, a Szabolcs-Szatmár-Bereg-, valamint a Zala MRFK humánigazgatási szolgálata ad.
A pályázatról további részletes felvilágosítás a www.police.hu honlapon található, valamint a budapesti/megyei rendőr-főkapitányságok humánigazgatási szolgálatai adnak.

 
Tanfolyamok indulnak
2012. január 06.

MAGISZTER MENEDZSER Oktatási, Üzleti Tanácsadó, Kutatási és Közvetítő Kft. a Sárospataki, a Sátoraljaújhelyi, a Bodrogközi Kistérségek érintett/érdeklődő vállalkozói, vállalkozásai, munkavállalói, egyéb magánszemélyei részére, 100%-os támogatással, az UMVP keretében (az arra jogosultak részére), illetve önköltséges formában

- GYÜMÖLCSPÁLINKA-GYÁRTÓ (OKJ 33 541 02 0100 31 02)

- ARANYKALÁSZOS GAZDA (OKJ 33 621 02 0100 31 01)

tanfolyamokat indít.

A tanfolyamok 2012. január végi/februári tervezett kezdéssel indulnak (jelentkezés függvénye), az alábbi tervezett helyszíneken:

SÁROSPATAK, PÁLHÁZA, CIGÁND, SZERENCS, TOKAJ, ABAÚJSZÁNTÓ

Bővebben

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester