Karácsonyi istentisztelet

2019. december 24.

 

Karácsonyi istentisztelet

 

Karácsonyi református istentiszteletet tartottak Cigándon 2019.december 24-én a református templomban.

 

Az istentiszteleten Kristóf István lelkész úr tartott prédikációt Jézus Krisztus születéséről, s a karácsonyi ajándékozásról.

 

Karácsonyi műsorral a Kántor Mihály Általános Iskola hittanos tanulói, a gyülekezet gitár csoportja, valamint a komfirmandus gyerekek készültek.

 

Az ünnepi istentiszteletet követően tiszteletes úr és Oláh Krisztián polgármester mondott köszöntőt és kívánt áldott ünnepet a jelenlévőknek és szeretteiknek, valamint a gyülekezet tagjaival együtt énekeltek el egy karácsonyi egyházi éneket.

 

Karácsonyi istentisztelet (fotók) - 2019.12.24.
 

Advent negyedik vasárnapja

2019. december 22.

 

Advent negyedik vasárnapja

 

Advent negyedik vasárnapján, 2019. december 22-én fellobbant a negyedik gyertyaláng Cigándon.

 

Az istentiszteletet követően a Sarkantyús Néptáncegyüttes kedveskedett adventi műsorral és gyújtották meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. A táncosok köszöntőjét követően Kristóf István lelkész úr kívánt a gyülekezet minden tagjának áldott, békés karácsonyt.

 

A gyertyagyújtás után a jelenlévőket forró teával és forralt borral kínálták A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány önkéntesei valamint a Cigánd Városi Művelődési Központ dolgozói.

 

Advent negyedik vasárnapja (fotók) - 2019.12.22.
 

Karácsonyi iskolagála

2019. december 19.

 

Karácsonyi iskolagála

 

A hagyományokhoz híven idén is megrendezte a cigándi Kántor Mihály Általános Iskola karácsonyi iskolagáláját. A bemutatót 2019. december 19-én tartották a Nagy Dezső Művelődési Ház színháztermében.

 

A megjelent vendégeket Gulyásné Dócs Krisztina tanárnő köszöntötte. A színpadon az iskola tanulói, a TriAngel Majorette Tánccsoport, a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola citerazenekara, a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola balett- és modern tánc csoportja, valamint az iskola énekkara adták elő táncos, verses, zenés produkcióikat.

 

A gála végén Némethné Szendrei Csilla igazgatóasszony kívánt áldott ünnepet a diákoknak, pedagógusoknak és a szülőknek.

 

Karácsonyi iskolagála (fotók) - 2019.12.19.
 

Évzáró ebéd - iskola

2019. december 19.

 

Évzáró ebéd

 

A Kántor Mihály Általános Iskola és tagintézményeinek nevelőtestülete és dolgozói számára szervezett karácsonyi ebédet a Sárospataki Tankerületi Központ 2019. december 19-én.

 

Az ünnepi eseményen Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony köszöntötte a megjelent pedagógusokat, iskolai dolgozókat.

 

Röviden összefoglalta az elmúlt félévben történt eseményeket, valamint megköszönte a testület eddig elvégzett munkáját. Köszöntője végén békés, szeretetteljes ünnepet kívánt minden jelenlévőnek.

 

Iski Dezső igazgatóhelyettes, prof. dr. Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől kapott levelet olvasta fel a tantestületnek.

 

Tóth János alpolgármester úr is köszöntötte a megjelent pedagógusokat, akiknek gratulált a délelőtti iskolagála lebonyolításához. Igazgató asszonyhoz hasonlóan békés ünnepet kívánt mindnyájuknak.

 

Évzáró ebéd (fotók) - 2019.12.19.
 

Évzáró estebéd - Nonprofit Kft.

2019. december 18.

 

Évzáró estebéd

 

A város közfoglalkoztatott dolgozói és a Település-üzemeltetési Kft. dolgozói számára szerveztek évzáró karácsonyi vacsorát 2019. december 18-án.

 

Az eseményen a dolgozókon kívül megjelent Oláh Krisztián polgármester, Tóth János aloplgármester, dr. Szepesy Márk jegyző, Gönczi Zoltán, a Cigánd Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprofit Kft ügyvezetője és a város képviselő-testületének tagjai is.

 

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a megjelent dolgozókat Oláh Krisztián polgármester úr köszöntötte.

 

Beszédében kiemelte jelenlétük, munkájuk fontosságát és szemmel látható tevékenységüket településünk fejlődésében, valamint a szeretet fontosságáról is beszélt.

 

Köszöntője végén minden dolgozónak áldott karácsonyt kívánt és megköszönte az éves munkát.

A vacsorát követően tombola sorsolás volt, melyen minden dolgozó kivétel nélkül, értékes ajándékkal gazdagodott.

 

Polgármester úr köszönetet mondott a tombola tárgyak felajánlóinak - a helyi vállalkozóknak, lakosoknak, intézmények dolgozóinak - hogy hozzájárultak a dolgozók köszöntéséhez.

 

A sorsolás két fődíja az önkormányzat bútorgyárának egyik terméke egy modern, kényelmes franciaágy volt.

 

Évzáró estebéd - Nonprofit Kft. (fotók) - 2019.12.18.
 

Karácsonyi ünnepség az Idősek Klubjában

2019. december 18.

 

Karácsonyi ünnepség az Idősek Klubjában

 

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Cigándi Idősek Klubja tagjai részére rendeztek karácsonyi ünnepséget 2019. december 18-án.

 

Az ünnepségen részt vett Oláh Krisztián polgármester úr, aki kellemes, meghitt ünnepet kívánt a nyugdíjas klub tagjainak

 

A megjelent klubtagokat és a vendégeket Nagy Istvánné és Kovács Bertalanné köszöntötte.

 

A köszöntőt követően a klub tagjai egy karácsonyi történetet mutattak be, ezzel kívánva áldott ünnepet minden jelenlévőnek. A darabot Nagy-Tóbiás Katalin tanította be az előadásban résztvevőknek.

 

A program egy közös ebéddel zárult.

 

Karácsonyi ünnepség az Idősek Klubjában (fotók) - 2019.12.18.
 

Évzáró estebéd - egészségügy

2019. december 17.

 

Évzáró estebéd

 

A mai napon köszöntöttük az egészségügyeben, szociális intézményekben, a gyógyszertárban, a rendőrségen, a katasztrófavédelmi őrsön dolgozó munkatársakat egy karácsonyi ebéddel.

 

A megjelent vendégeket Tóth János alpolgármester úr köszöntötte, aki megköszönte valamennyiüknek az egész éven át tartó alázatos, fáradhatatlan munkát.

 

A közös ebéd megkezdése előtt alpolgármester úr áldott, békés karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag boldog újévet kívánt a dolgozóknak és hozzátartozóiknak.

 

Évzáró estebéd (fotók) - 2019.12.17.
 

Évzáró estebéd - hivatal

2019. december 16.

 

Évzáró estebéd

 

Cigánd Város Önkormányzatának, az önkormányzathoz tartozó intézmények dolgozóinak, a civil és egyházi szervezetek vezetőinek, a művészeti iskolák pedagógusainak, a város képviselő-testületének tagjai, illetve a cigándi járás vezetői számára tartottak évzáró estebédet az iskola éttermében 2019. december 16-án.

 

A megjelent dolgozókat Tóth János alpolgármester úr köszöntötte, aki megköszönte valamennyi dolgozónak a 2019-ben végzett alázatos, eredményes munkát.

 

Köszöntő beszéde végén alpolgármester úr áldott, békés karácsonyt kívánt minden megjelentnek és szeretteiknek.

 

Évzáró estebéd (fotók) - 2019.12.16.
 

Advent harmadik vasárnapja

2019. december 15.

 

Advent harmadik vasárnapja

 

A cigándi református templom előtt fellobbant a harmadik adventi gyertyaláng 2019. december 15-én.

 

Az ünnepi istentiszteletet követően Kristóf István lelkész úr köszöntötte a gyülekezet tagjait egy bibliai igének elmondásával. Adventi műsorral a Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar készült.

 

A gyertyagyújtás után a jelenlévőket saját készítésű süteménnyel, forró teával és forralt borral várták a Bodrogközi Múzeumporta dolgozói.

 

Advent harmadik vasárnapja (fotók) - 2019.12.15.
 

"Síró anya" emlékmű helyreállítása

2019. december 12.

 

A "Síró anya" néven ismert II. világháborús emlékmű egy értelmetlen és brutális rongálás következtében megsemmisült. Cigánd Város Önkormányzata kötelességének tartja, hogy méltó módon állítson emléket a világháború cigándi hősi halottainak és ártatlan áldozatainak.

 

Az elpusztított szobor helyreállítása 20.000.000 forintba kerül. Ez a költség messze meghaladja a biztosítási összeget, a beszámíthatatlan elkövető pedig nem téríti meg az okozott kárt. Mivel jelenleg az állam sem tud forrást biztosítani a felújításra Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozott egy 500.000 forintos alapot az emlékmű rekonstrukciós költségeinek finanszírozására. Az alaphoz bármely személy vagy szervezet csatlakozhat bármekkora összegű adománnyal!

 

Pénzbeli felajánlásaikat személyesen átadhatják a Cigándi Polgármesteri Hivatalban (3973 Cigánd, Fő u. 80.) vagy átutalhatják a 11734138-15349480-05120000 számú elkülönített önkormányzati számlára. Átutalás esetén a megjegyzés rovatban minden adományozónak fel kell tüntetnie az adomány célját (II. világháborús emlékmű helyreállítás), valamint saját nevét. Amennyiben nem szeretné, hogy neve nyilvánosságra kerüljön, azt külön jelezze!

 

Bízom benne, hogy összefogásunk eredményeként utódaink emlékezetében is tovább él majd az előző generáció áldozatvállalásának emléke és méltó körülmények között róhatják le kegyeletteljes tiszteletüket!

 

Oláh Krisztián
polgármester

 
 

Fogyatékkal élők világnapja

2019. december 06.

 

Fogyatékkal élők világnapja

 

2019. december 6-án immáron 8. alkalommal rendeztünk a Fogyatékkal élők világnapja alkalmából ünnepséget.

 

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Oláh Krisztián Cigánd Város polgármestere, Tóth János alpolgármester, Stumpf Attila a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatalának vezetője, a város különböző intézményeinek vezetői, dolgozói, valamint a fogyatékkal élők és szüleik, továbbá részt vettek az eseményen a Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjai.

 

A megjelent vendégeket Kertész Zoltán a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető-helyettese köszöntötte.

 

A rendezvény sajátossága volt, hogy a környékbeli, fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket ellátó intézmények mutatkoztak be egymásnak.

 

A Sátoraljaújhelyi Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének műsora nyitotta meg a rendezvényt, amelyben egy karácsonyi drámajátékot adtak elő. Őket követték a sátoraljaújhelyi Deák úti Általános Iskola növendékei és pedagógusai, akik az ünnepek közeledtével szintén egy adventi műsorral készültek. Ezek után a Sárospataki Pécsvárady Botond Általános Iskola 7. évfolyamos tanulóinak táncos produkciója következett. A rendezvényt a hagyományokhoz híven a BTKT Szociális Szolgáltató Központ Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének műsora zárta. Az ellátottak hetek óta lelkesen készültek erre a rendezvényre. Németh Istvánné és Doronyné Jenei Mária gondozónők áldozatos munkájának köszönhetően megtanulták szerepeiket és látványos díszlettel tették emlékezetessé az előadást. A vak király című mese átiratát Kopasz Gáborné gyógypedagógus készítette és vitte színpadra, melyet Téglás Dezső citerazenéje tett teljessé.

 

A színvonalas műsorokat követően egy-egy csomaggal lepte meg a gyermekeket a Mikulás, majd a vendégek állófogadás keretében finom töltöttkáposztát fogyaszthattak, amit a BTKT szociális központ dolgozói készítettek és tálaltak fel.

 

Köszönjük a fellépő vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást, valamint a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy segítettek az ünnepi műsor lebonyolításában. Köszönjük Cigánd Város Önkormányzatának támogatását, mellyel immáron nyolcadik éve teszik lehetővé, hogy emlékezetessé váljon ez a nap a fogyatékosok számára.

 

Fogyatékkal élők világnapja (fotók) - 2019.12.06.
 

Járási Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendje

2019. december 05.


 

Márai program IX.

2019. november 26.

 

Könyvtárunk idén is sikeresen pályázott a könyvtárak számára kiírt országos állománygyarapító tenderen, mely a Márai program IX. címet viseli.

 

A pályázat során gyűjteményünk több mint 120 ezer forint értékben tényirodalmi művekkel, gyermek- és ifjúsági kiadványokkal, valamint mesekönyvekkel gyarapodott.

 

Szeretettel ajánljuk ezeket a könyveket minden kedves látogatónknak!

 
 

Meghívó

2019. november 20.


 

Meghívó

2019. november 20.


 

Házhoz megy a Mikulás

2019. november 19.


 

III. Sőregi emlékülés

2019. november 16.

 

III. Sőregi emlékülés

 

Cigánd Város Önkormányzata és A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány harmadik alkalommal szervezte meg a Sőregi emlékülést. Az ünnepi eseményt 2019. november 16-án tartották meg a Bodrogközi Múzeumporta Sőregi-házában.

 

A rendezvényen részt vett Oláh Krisztián polgármester, Tóth János alpolgármester, dr. Szepesy Márk jegyző, a képviselő-testület tagjai, valamint a város intézményeinek vezetői, civil szervezeteinek képviselői.

 

A megjelent vendégeket Kovács Gábor közösségfejlesztő köszöntötte. Ezt követően Csáki Balázsné, A „Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Bodrogközi Múzeumporta nagykövete emlékezett meg Sőregi Márton, egykori kántortanítóról és fiáról, Sőregi Jánosról, aki városunk szülöttje, a debreceni Déry Múzeum egykori igazgatója volt.

 

Kovács Gábor közösségfejlesztő Janka András néhai cigándi pedagógus születésének 100. évfordulója alkalmából tartott prezentációt.

 

Viga Gyula néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár gondolatai következtek, melyet az Újabb tanulmányok Cigánd múltjáról című kiadvány szerkesztőjeként osztott meg az emlékülés résztvevőivel. Majd a tudományos kötet két szerzőjének könyvbemutató előadása következett: Takács Péter történész, nyugalmazott egyetemi tanár Cigánd elmúlt két évszázadáról, míg Páll István nyugalmazott múzeumigazgató, néprajzkutató Cigánd népi építészetéről tartott előadást.

 

A szervezők nevében köszönjük a támogatók, előadók, dolgozók közreműködését. Nélkülük nem jöhetett volna létre ez az emelkedett hangulatú rendezvény.

 

III. Sőregi emlékülés (fotók) - 2019.11.16.
 

Szociális munka napja

2019. november 15.

 

Szociális munka napja Cigándon

 

2019. november 15-én immár hagyományosan az ilyenkor szokásos vacsora keretében köszöntötték a szociális területen dolgozó kollégákat a kistérséghez tartozó polgármesterek és a Szociális szolgáltató központ vezetői.

 

A rendezvény célja az volt, hogy köszönetet mondjanak az ágazatban dolgozó kollégáknak az egész éván át tartó áldozatos, fáradhatatlan munkáért.
A vendégeket Oláh Krisztián a BTKT elnöke köszöntötte elsőként.

 

Dakos Jánosné Intézményvezető asszony, valamint Szilvásiné Bernát Judit és Kertész Zoltán intézményvezető helyettesek köszöntötték a 10 éve szolgálatban álló dolgozókat és ajándékcsomagot adtak át minden egyes dolgozónak.

 

Kristóf István cigándi református lelkipásztor szép gondolatokkal méltatta az egybegyűlteket.

 

Az est vidám, zenés vacsorával folytatódott.

 

Szociális munka napja (fotók) - 2019.11.15.
 

Meghívó

2019. november 07.


 

Halloween a könyvtárban

2019. október 30.

 

Halloween a Városi Könyvtárban

 

Nem unatkoztak azok a gyerekek és szüleik, akik a Városi Könyvtárba látogattak 2019. október 30-án.

 

A könyvtár dolgozói ugyanis Halloween délutánt szerveztek kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mely nagyon jó hangulatban zajlott le.

 

A rendezvényen a gyerekek töklámpást készíthettek a felnőttek segítségével. Akinek volt kedve halloween-i rajzokat készíthetett magának, valamint a gyerekek közül többen csillámtetoválást is késztettek.

 

A lámpásokat kitették a könyvtár ablakába és – ha az időjárás engedi – esténként meggyújtják a benne lévő mécseseket.

 

Halloween a könyvtárban (fotók) - 2019.10.30.
 

Óvodások a könyvtárban

2019. október 25.

 

A Cigándi Tündérkert Óvoda Süni és Tulipán csoportjának óvodásai és nevelőik látogatták meg a könyvtár dolgozóit 2019. október 25-én.

 

A gyerekeket és kísérőiket Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető köszöntötte.

 

A látogatás során könyvtárvezető asszony őszi történeteket és verseket olvasott fel a kis vendégeknek, akik nagy odafigyeléssel hallgatták az előadást.

 

Óvodások a könyvtárban (fotók) - 2019.10.25.
 

Kéményseprő szolgáltatás

2019. október 24.


 

Megemlékezés

2019. október 22.

 

A 63 évvel ezelőtt történt forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek Cigándon.

 

Az ünnepség a Nagy Dezső Művelődési Ház dísztermében kezdődött, a résztvevőket köszöntötte és ünnepi beszédet mondott Pikó Sándor.

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire a Kántor Mihály Általános Iskola hetedik osztályos tanulói és az iskola énekkara zenés irodalmi előadással emlékezett.

 

A művelődési háztól a megemlékezők lobogó fáklyákkal vonultak az ’56-os emléktérre, ahol Tamás Réka nyolcadik osztályos tanuló szavalatát követően az önkormányzat-, a Cigándi járás-, a település intézményei- és a helyi civil szervezetek képviselői egy-egy koszorút helyeztek el az emlékműnél. A koszorúzás után a megemlékezésen résztvevők egyperces néma főhajtással adóztak a hősök emléke előtt.

 

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.

 

Megemlékezés (fotók) - 2019.10.22.
 

Állásbörze

2019. október 22.

A Sárospatak és Térsége Foglalkoztatási Paktum szervezésében tartottak állásbörzét a cigándi Szabadidő Központban 2019. október 22-én.

 

Az állásbörzén a városban működő, vagy a városba betelepülő cégek, valamint a környező települések munkáltatói várták mindazon álláskereső, vagy munkahelyváltás előtt álló embereket, akik szeretnének a jelenleginél jobb körülmények között dolgozni.

 

Az állásbörze célja volt, hogy a munkaadók és a leendő munkavállalók között olyan kommunikációs kapcsolat alakuljon ki, amely megkönnyíti az adott irányban való elhelyezkedést, valamint a közfoglalkoztatásban dolgozó emberek tájékoztatása az aktuális munkaerőpaci keresletről, mely elősegítheti a versenyszférában való elhelyezkedést.

 

Az állásbörzén köszöntőt mondott Oláh Krisztián polgármester és Prókai Orsolya, a Sárospatak és Térsége Foglalkoztatási Paktum projekt projektvezetője. Az eseményen részt vett Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal vezetője.

 

Az állásbörzén megjelent kiállítókról, a leendő munkavállalók szavazhattak. A szavazás eredményeképpen a legjobb kiállító a az Evolution kft. lett, mely várhatóan a jövő év tavaszán kezdi meg működését városunkban.

 

Az állásbörze a „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal” című, TOP-5.1.2-15-B01-2016-00005 azonosítószámú projekt részeként valósult meg,

 

Állásbörze (fotók) - 2019.10.22.
 

Megemlékezés

2019. október 21.

 

Az elhunyt pedagógusokra, hősökre emlékeztek

a Kántor Mihály Általános Iskola diákjai.

 

Mindenszentek ünnepéhez közeledve a Kántor Mihály Általános Iskola alsó- és felső tagozatos diákjai, Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony és Gulyásné Dócs Krisztina vezetésével egy-egy szál virág és mécses elhelyezésével emlékeztek meg a köztemetőben, az egykoron Cigándon dolgozó pedagógusokra az elhunytak sírjánál 2019. október 21-én. A megemlékezésen részt vett Oláh Krisztián polgármester úr és Némethy András, a Cigánd Városi Művelődési Központ igazgatója.

 

Az iskola és a művelődési ház előtt a névadók, Kántor Mihály és Nagy Dezső szobra előtt, majd a Hősök terén is megemlékeztek az elhunytakról.


Megemlékezés (fotók) - 2019.10.21.
 

Pályázati felhívás

2019. október 18.


 

Felhívás

2019. október 18.


 

Meghívó

2019. október 15.


 

Meghívó

2019. október 08.


 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

2019. október 07.

 

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok…

Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Dessewffy Arisztid

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után, az aradi várban kivégzett tizenhárom honvédtábornok, valamint Batthyány Lajos egykori miniszterelnök kivégzésének 170. évfordulóján emlékeztek meg a hősökről Cigándon a Városi Könyvtár előtti kopjafánál 2019. október 7-én.

 

A megemlékezésen a város elöljáróin kívül a település intézményeinek képviselői, valamint a Kántor Mihály Általános Iskola diákjai és pedagógusai vettek részt.

 

A forradalom hőseiről az iskola 8. osztályos tanulói rövid irodalmi műsorral emlékeztek meg.

 

A tiszteletadás részeként a diákok egy-egy mécsest is elhelyeztek az emlékhelyen. A tanulók előadása után a város önkormányzatának, a Cigándi Járásnak, a település oktatási, kulturális és szociális intézményeinek, valamint civil szervezeteinek képviselői rótták le kegyeletüket az áldozatok előtt.

 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk (fotók) - 2019.10.07.
 

Vándorkiállítás

2019. október 07.

 

Nekik nem volt választásuk –

Állatok a Nagy háborúban

 

A fenti címmel nyílt meg az ETELE Hagyományőrző Lovas és Szabadidősport Egyesület vándorkiállítása a Bodrogközi Múzeumportán, Cigándon 2019. október 7-én.

 

Az eseményen részt vett többek között Ablonczy Dániel, Cigánd Város alpolgármestere, dr. Szepesy Márk jegyző, Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal vezetője, valamint Nagy Józsefné, a Bodrogközi Múzeumporta vezetője.

 

A megjelent vendégeket Szabóné Horváth Eszter, az ETELE Hagyományőrző Lovas és Szabadidősport Egyesület elnöke köszöntötte.

 

Dr. Báthori Gábor hadtörténész tartott egy rövid előadást az első világháború történéseiről, a világégésben szerepet vállaló állatok háborús feladatairól, sorsukról.

 

Az előadást követően Paládi Petra, a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola növendéke játszott el egy hegedű darabot Némethy Viktória zongora kíséretében. Petra felkészítője Orosz Magdolna volt.

 

A zenei intermezzo után dr. Scholtz Róbert régész, történész, a kiállítás kurátora mutatta be a tematikus kiállítást és vezette végig a megjelent vendégeket.

 

A kiállítás 2019. november 8-ig tekinthető meg a Bodrogközi Múzeumportán, a Sőregi-ház kiállítótermében.

 

Vándorkiállítás (fotók) - 2019.10.07.
 

Szépkorúak Világnapja

2019. október 04.

 

Zsúfolásig megtelt a Szépkorúak Világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen az iskolai étterem!

 

“Az ember akkor öregszik meg, amikor mosolyog azon amin valaha sírt és nevet azon amin valaha a fogát csikorgatta” (Móra Ferenc)

 

A rendezvény keretében a már megszokott hagyomány szerint, a Cigándon élő 62 év feletti lakosokat látták vendégül 2019. október 4-én.

 

Cigánd Város Önkormányzatának szervezésében egy kiváló hangulatú estén szórakozhattak mindazok, akik eljöttek a rendezvényre.

 

Az időseket Oláh Krisztián polgármester úr köszöntötte. Majd Stumpf Attila hivatalvezető úr méltatta a jelenlévőket. NT. Kristóf István cigándi református lelkipásztor áldásos igéjét követően szinte azonnal megkezdődött a “mulatság”!

 

Polgármester úr külön köszöntötte a város legidősebb férfi és nő tagjait és az idén 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat.

 

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját akik részt vettek az esemény megszervezésében!

 

Külön köszönet a Szociális Szolgáltató központ vezetőinek, dolgozóinak, munkatársainak azért a fáradhatatlan munkáért melyet est lebonyolításáért tettek immár sokadszor.

 

Köszönet az étkezde dolgozóinak a finom vacsoráért és köszönet Lőrincz Jánosnak az ételekhez való előkészületekért.

 

Adjon az jó Isten egészséget, tartalmas, aktív, szép éveket és sok közösen megélt élményeket minden szépkorú cigándi lakosnak!

 

Idősek Világnapja (fotók) - 2019.10.04.
 

Meghívó

2019. október 03.


 

Tájékoztatás

2019. október 01.


 

XIV. Bélesfesztivál

2019. szeptember 28.

 

Tizennegyedik alkalommal szervezték meg Cigándon a Bélesfesztivált, mely a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjainak találkozója is volt egyben. A rendezvénynek hagyományosan a Bodrogközi Múzeumporta adott otthont 2019. szeptember 28-án.

 

Az ünnepségen részt vett dr. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Stumpf Attila, a Cigándi Járási Hivatal hivatalvezetője, Oláh Krisztián, Cigánd város polgármestere, Ablonczy Dániel alpolgármester, dr. Szepesy Márk jegyző, Nagy Józsefné, a Bodrogközi Múzeumpora vezetője, Dakos Jánosné, a Szociális Szolgáltató Központ vezetője, a Bodrogköz polgármesterei, a város képviselő-testületének tagjai és a képviselő-jelöltek.

 

A fesztivál programja a református templomban kezdődött, ahol az ünnepi istentiszteleten az ötven, hatvan és hetven évvel ezelőtt konfirmáltak erősítették meg fogadalmukat.

 

A múzeumportára visszatérve polgármester úr, országgyűlési képviselő úr és dr. Hegedűs Csaba olimpiai, világ- és Európa bajnok birkózó, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagja köszöntötték a rendezvényre kilátogatókat.

 

A köszöntők után a Cigándi Tündérkert Óvoda gyermekei kedveskedtek egy rövid műsorral, majd az új múzeumi kiállítóépület alapkövet helyezték el. Az új kiállító épület a Sőregi ház mögött épül és 200 m2-en kívánja bemutatni az 50-70-es évek vidéki Magyarországát. Az épületet a cigándi székhelyű Balép Invest Kft. építi.

 

Ezt követően a Hajdúsámsoni Öltögetők Klubjának „Hímzés-hagyomány-örökség” című vándorkiállítását nyitotta meg Hubert Erzsébet, a Hajdú-Bihar megyei Népművészeti Egyesület elnöke. A kiállítás a Sőregi ház pincéjében tekinthető meg.

 

A kulturális műsort a Csárdás Citerazenekar és az Asszonykórus nyitotta meg, ezt követően a BTKT Szociális Szolgáltató Központ Idősek Klubjai (Tiszacsermely, Tiszakarád, Alsóberecki, Felsőberecki, Pácin, Karos, Karcsa, Zemplénagárd, Ricse, Kisrozvágy, Nagyrozvágy, Bodroghalom, Semjén, Dámóc, Cigánd) és a Sarkantyús Néptáncegyüttes szórakoztatta a vendégeket.

 

A színpadi program végén Dakos Jánosné intézményvezető, Szilvásiné Bernát Judit vezető helyettes és Oláh Krisztián polgármester a kistérségben élő legidősebb nő- és férfi klubtagnak adott át egy-egy ajándékkosarat.

 

A délután folyamán két sztárvendég, Márió a harmonikás, valamint Bokor János magyar nóta énekes emelte a rendezvény színvonalát. Előadásaikat hatalmas tapssal jutalmazta a publikum.

 

A fesztivál ideje alatt a Sárospataki Utánpótlás Sportiskola munkatársainak közreműködésével számos sportot (darts, kerékpár, asztalitenisz, tollaslabda stb.) lehetett kipróbálni a múzeumporta előtt, bent az udvaron pedig a cigándi apróbélesen túl különböző ízesítésű béleseket, lapcsánkákat és lángosokat lehetett vásárolni és kóstolni.

 

A rendezvényen a Cigándi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai egészségügyi szűréssel és életmód-tanácsokkal látták el az érdeklődőket.

 

A szervezők nevében minden közreműködőnek, támogatónak, fellépőnek köszönjük a rendezvényen való részvételt, munkájuk nélkül nem lehetett volna ilyen sikeres ez a rendezvény.

 

XIV. Bélesfesztivál (fotók) - 2019.09.28.

XIV. Bélesfesztivál (fotók) - 2019.09.28.

Hálaadó istentisztelet (fotók) - 2019.09.28.

 

Meghívó

2019. szeptember 26.


 

Meghívó

2019. szeptember 26.


 

Meghívó

2019. szeptember 23.


 

Tájékoztató

2019. szeptember 20.

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A cigándi bútorüzem telephelyéről (3973 Cigánd, 1801/1 hrsz) finom szemcséjű vegyes fűrészpor (fenyő, bútorlap, stb.) előzetes egyeztetés után ingyenesen elvihető!

 

További információt Varga András üzemvezető biztosít hétfőtől-péntekig munkaidőben a helyszínen.

 

Cigánd, 2019. szeptember 20.

 

Oláh Krisztián polgármester

 

Értesítés

2019. szeptember 17.

 

Értesítés óvodába járó gyermekek szülei részére

 

A Cigándi Tündérkert Óvoda nevelőtestülete értesíti a kedves Szülőket, hogy 2019. 09. 19-én (csütörtökön), 16:30-kor szülői értekezletet tartunk.

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

 

Tisztelettel: az óvoda nevelőtestülete

 

Felhívás

2019. szeptember 17.


 

Közlemény

2019. szeptember 17.


 

Városi ünnepségsorozat Cigándon

2019. augusztus 21.

 

Cigánd várossá nyilvánításának 15. évfordulója alkalmából többnapos ünnepet szerveztek 2019. augusztus 17-20. között.

 

Augusztus 17-én hivatalos megnyitóval kezdődött meg a rendezvény, melyen Oláh Krisztián polgármester mellett részt vett Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal vezetője, Ablonczy Dániel alpolgármester, Dr. Szepesy Márk jegyző, a képviselő testület tagjai, a Bodrogköz településeinek polágrmesterei, Kristóf István református lelkipásztor, valamint Kristóf József, az erdélyi testvértelepülés, Magyaró polgármestere. Oláh Krisztián beszédében kiemelte: „Ez a Magyarok közös ünnepe, amely egyaránt jelenti az összetartozást, az együvé tartozást a világ magyarjai között és ezeréves folytonosságunkat. Köszönet évtizedekre visszamenőleg a korábbi település vezetésének is, hiszen ebben a sikerben nagyon sok ember megfeszített munkája benne van.”

 

Polgármester úr köszönetet mondott minden közreműködőnek, támogatónak, akik áldozatos munkája nélkül nem valósulhatott volna meg ez a csodálatos rendezvény.

 

Ezt követően Cigánd Város Önkormányzatának képviselő-testületének döntése értelmében Gönczi Zoltán, a Cigándi Településüzemeltetési és Városfejlesztő Nonprotfit Kft. ügyvezetője Cigándért-díjat vehetett át polgármester úrtól.

 

A hivatalos megnyitó után kezdetét vette a Cigándi lakodalmas, mely a helyi hagyományokra épülve mutatta be az emberi életnek e fontos pillanatát. Az előkészületekből és a lebonyolításból minden intézmény kivette részét. Volt „csigacsinálás”, tyúk pucolás, süteményezés, töltött káposzta készítés, hívogatás stb. A mennyegzőn megjelentek a legfontosabb események: a menyasszony öltöztetése, jelvény kikérés, lány kikérés, lány-búcsúztatás, lakodalmas menet, a hagyományos lakodalmi ételek, menyasszonytánc. A nagyszabású produkcióban, mely óriási érdeklődés mellett zajlott le, a város hagyományőrző együttesei mellett az erdélyi Magyaróról érkezett Csurgó Néptánncsoport is részt vett. A lakodalmi zenét a Zsindely Zenekar szolgáltatta, akik a vacsora alatt tartották lagújabb CD-jük lemezbemutatóját. A menyasszony a cigándi Molnár Vivien, a vőlegény a magyarói Lovász Tamás volt, ezzel szimbolizálva a két település baráti, testvérei kapcsolatát. A nagyvőfélyi tisztséget a cigándi származású Bodnár Zoltán töltötte be.

 

Augusztus 18-án a Városnapon a már megszokott módon zajlottak az események. Délelőtt a református istentiszteleten Kristóf István tiszteletes áldotta meg az új kenyeret, melyet Kristóf József Magyaró és Oláh Krisztián Cigánd polgármestere vágott fel.

 

A Múzeumporta előtt felállított színpadon a helyi művészeti csoportokon kívül a USNK hip-hop formáció, az egyik zenei tehetségkutató verseny győztesei, Kis Palika, Bandika mulatós előadók, Oszvald Marika és Csere László, az Operettszínház művészei, valamint a Honeybeast együttes adtak fantasztikus műsort. A könnyűzenei és táncos produkciók előtt Lippai Sándor cigándról elszármazott és Egressy Gábor egykori NB I-es, válogatott labdarúgó osztották meg emlékeiket pályafutásukról.

 

A színpadi események mellett számos kiegészítő program várta a rendezvényre látogatókat, hiszen a parkban ringlispíl és vásározók, a Múzeumportán ugrálóvár, bábszínház, arcfestés várta a kicsiket-és nagyokat. A Fő utcán Szabó Ákos motoros bemutatója varázsolta el a nagy számú közönséget.

 

Nem maradhatott el a Cigánd Legerősebb embere verseny sem, mely címet a sárospataki Márton József érdemelt ki.

 

A Szabadidő Központnál különböző sporteszközöket próbálhattak ki és az egészséges életmóddal kapcsolatban kaphattak tanácsokat az érdeklődők.

 

Idén is kiderült, hogy „Ki a legény a gáton?”. Az árapasztó-tározón megtartott kerékpáros versenyre idény összesen 107 előzetes nevezés érkezett. A verseny abszolút nyertese Jánoki Ádám lett.

 

A hagyományokhoz hűen, idén is meghívást kaptak a Cigándról elszármazott emberek a város vezetésétől s nagy örömünkre rengetegen látogattak haza az ünnepségre, melyen mind a két nap közel 700 embert láttak vendégül a szervezők térítésmentesen. A hosszú és eseménydús napot tűzijáték zárta.

 

Augusztus 20-án, a Cigándi Városi Stadionban a Ferencvárosi Torna Club öregfiúk labdarúgó csapata mérkőzött meg a Cigánd SE öregfiúk csapatával a stadion villanyvilágításának avatása alkalmából.

 

A ferencvárosi csapatban olyan legendák léptek pályára, mint Telek András, Dzurják József, Keller József, Fischer Pál, Rab Tibor, a cigándi születésű Nagy Gábor és még sok más korábbi, meghatározó, nagy alakja a Ferencváros labdarúgásának.

 

A jó hangulatú eseményen lehetőség nyílt a játékosokkal való beszélgetésre, közös fotók készítésére, ajándéktárgyak vásárlására is, mely méltó befejezése volt Cigánd várossá nyilvánításának 15- évfordulójának megünneplésének.

 

Cigándi lakodalmas - előkészületek (fotók) - 2019.08.17.

Cigándi lakodalmas (fotók) - 2019.08.17.

Államalapítás ünnepe - 15 éve város Cigánd (fotók) - 2019.08.18.

 

Meghívó

2019. augusztus 13.


 

Meghívó

2019. augusztus 13.


 

Folytatódik a diákmunka

2019. augusztus 12.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a Cigándi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya megvalósításával ismét elkezdődött Cigándon a „Nyári diákmunka”.

 

A központi program keretében az önkormányzat 100%-os támogatást igényelhetett a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó helyi diákok foglalkoztatására.

 

Városunk évek óta kiemelt figyelmet szentel a diákmunkásoknak, hiszen a településen élő, dolgozó fiatalok jelentik számunkra a jövőt.

 

Július hónapot követően augusztusban 25 fő részvételével folytatódik a program városunkban.

 

A kijelölt intézményekben már meg is kezdte munkáját az első csapat:

 

Balla Dániel

Bódi Beatrix

Bodnár Annabella

Csercsa Norbert

Dancs-Oláh Máté

Dócs Evelin

Dócs Lilla Flóra

Ferencik Patrik

Filep Boglárka

Illés Petra

Kis Géczy Vojtech

Kolozsvári Gábor

Králik Tina Éva

Lakó László Árpád

Mády Dávid Sándor

Oláh Dominika

Pocsai Klaudia

Pokol Dávid

Sánta Richárd

Szabó Borostyán Erzsébet

Szilvási Bence

Szilvási Mercédesz Inez

Szita Klaudia

Terjék Viktória

 

 

Hirdetmény

2019. augusztus 12.


 

Hirdetmény

2019. augusztus 08.


 

Tájékoztató

2019. augusztus 05.

 

Kedden szúnyoggyérítés Cigándon!

 

2019. augusztus 6-án 17.00 órakor földi úton folytatódik a szúnyogok gyérítése. A rovarirtó szer emberekre, háziállatokra és növényekre nem veszélyes, az a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Azonban kérjük a lakókat, hogy a permetezés idejére - azaz amíg a munkagép elhalad a házuk előtt - a házaik nyílászáróit tartsák bezárva.

 

 

Meghívó

2019. augusztus 02.


 

Meghívó

2019. augusztus 02.


 

Meghívó

2019. augusztus 02.


 

Ünnepi ügyfélfogadás a Kormányhivatalban

2019. július 31.


 

Tájékoztató afrikai sertéspestissel kapcsolatban

2019. július 29.


 

Tájékoztató afrikai sertéspestissel kapcsolatban

2019. július 29.


 

100. születésnap

2019. július 16.

 

100 éves lett Gál Erzszébet

 

Kereken száz esztendeje született Gál Erzsébet, Cigánd városának legidősebb lakója.

 

Ennek tiszteletére az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény - Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Ricsei Otthona - Pszichiátriai betegek otthonában élő Erzsike nénit köszöntötték az intézmény kápolnájában.

 

A megjelent vendégeket Bodnárné Fodor Zsuzsanna, a ricsei Pszichátriai Otthon vezetője köszöntötte.

 

Az ünnepségen részt vett Gál Jánosné gondnok, Erzsike néni hozzátartozója, Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal vezetője, Dr. Szepesy Márk Cigánd Város jegyzője, Radomszki Lászlóné, a SzGyF BAZ Megyei Kirendeltség igazgatója, Blanár Csilla az AZISZ intézményvezetője, valamint az AISZI dolgozói, volt munkatársai, Némethy András a Cigánd Városi Művelődési Központ vezetője.

 

A kerek évforduló alkalmából a ricsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói kedveskedtek egy rövid köszöntővel Erzsike néninek, felkészítőjük Buda Józsefné.
A rengeteg virág és a torta mellett Erzsike néninek átadták Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke által aláírt oklevelet.

 

Gál Erzsébet 1919. július 7-én született Cigándon egy négy gyermekes református családba. 2 fiú és 1 lány testvére volt.

 

A legidősebb fiú testvére István, odamaradt a Don-kanyarban. Másik fiú testvére János, 1965-ben halt meg. Nővére Eszter, 84 éves korában hunyt el.

 

Erzsike néni nem ment férjhez, nem volt gyermeke, szüleivel élt, akik szintén magas életkort éltek meg és akiket halálukig gondozott.

 

Egész életében határozott személyiség volt, mely mai napig jellemzi őt. A cigándi Petőfi Tsz-ben dolgozott talajmunkásként, fizikai munkát végzett évtizedeken át.

 

Gondos, dolgos, szorgalmas emberként élte életét betegsége bekövetkeztéig, még nyugdíjas éveiben is rendszeresen talált elfoglaltságot a ház körül. 2005. október 11-én került Ricsére.

 

Isten éltesse sokáig Erzsike nénit!

 

Gál Erzsébet 100 éves (fotók) - 2019.07.16.

 

Hirdetmény

2019. július 15.

LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY

 

Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközöket módosítani kívánja hét beavatkozási ponton.

 

A módosítás megindításáról a Képviselő-testület a 35/2019 (V.15.) Kt. számú határozatában döntött.

 

A módosítás véleményezési dokumentációja megtekinthető Cigánd város honlapján (http://cigand.hu/dokumentumok.html) és papír alapon a Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési Osztály építés hatósági irodájában.

 

Felhívás

2019. július 10.


 

Nyári diákmunka

2019. július 08.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya és a Cigándi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya megvalósításával ismét elkezdődött Cigándon a nyári diákmunka.

 

A központi program keretében az önkormányzat 100%-os támogatást igényelhetett a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó helyi diákok foglalkoztatására.

 

Városunk évek óta kiemelt figyelmet szentel a diákmunkásoknak, hiszen a településen élő, dolgozó fiatalok jelentik számunkra a jövőt.

 

40 diákmunkásunk 2 turnusban érkezik hozzánk 2019. július és augusztus hónapokban.

 

A kijelölt intézményekben már meg is kezdte munkáját az első csapat, név szerint:
Bodnár Laura, Boricza Csilla, Czinke Vanda Bettina, Csáki Péter, Dócs Edina, Fábián Fruzsina, Fülöp Kinga, Gecse Angéla, György Anett, Harsányi Kitti, Kolozsvári Dóra, Králik Mihály, Králik Péter, Lehóczki Cintia, Mándi Klaudia, Markovics Annabella, Oláh Zsuzsanna, Polyák Károly, Terjék Ágnes, Terjék Emese.

 

 

Tájékoztató

2019. július 05.

 

Hétfőn szúnyoggyérítés Cigándon!

 

2019. július 8-án 17.00 órakor földi úton folytatódik a szúnyogok gyérítése. A rovarirtó szer emberekre, háziállatokra és növényekre nem veszélyes, az a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Azonban kérjük a lakókat, hogy a permetezés idejére - azaz amíg a munkagép elhalad a házuk előtt - a házaik nyílászáróit tartsák bezárva.

 

 

Tájékoztató

2019. június 30.

 

Tisztelt Cigándiak!

 

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy 2019. július 1-én (hétfőn) a Cigándi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

 

Dr. Szepesy Márk
       jegyző

 

Semmelweis nap

2019. június 28.

 

Semmelweis napi ünnepség Cigándon

 

Oláh Krisztián polgármester úr Csáki Gézáné körzeti ápoló részére adta át azt az elismerő oklevelet és üvegplakettet, melyet a Cigánd és Bodrogköz egészségügyében végzett több évtizedes kiváló szakmai munkájának elismeréséül ítélt oda a város képviselő-testülete 2019. június 28-án délelőtt.

 

Polgármester úr méltatásban kiemelte, hogy Erzsike 1989-től dolgozik az egészségügyben. 1991. augusztustól az ÁNTSZ-nél, majd 1993-tól önkormányzati alkalmazotti, vagy éppen vállalkozási formában szolgálja asszisztensként a cigándi 2. számú háziorvosi körzet alapellátási tevékenységét. 13 éve a központi orvosi ügyelet ügyeletvezető asszisztense. Munkáját precízen magas szakmai nívóval, tökéletes empátiával végzi: 4745 nap, 13 év folyamatos szolgálat, szünidő, ünnepek és hétvégék nélkül, a napi rutin mellett minimum két alkalommal megjelenve az ügyeleten - hiszen nyitni-zárni kell. Mindezt némán, szinte észrevétlenül, biztosítva a működés színvonalát, zavartalanságát, folyamatosságát.

 

Délután az „anyák megmentője” Semmelweis Ignác előtt tisztelegve a Bodrogközi Múzeumportán gyűltek össze a Bodrogközben dolgozó egészségügyi dolgozók. A vendégeket Madzin Ildikó a Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ vezető asszisztense köszöntötte, majd Harsányi Zsófia egy dallal kedveskedett a jelenlévő dolgozóknak. Ezt követően Dr. Berzéky József szülész-nőgyógyász főorvos tartott prezentációt Semmelweis Ignác életéről.

 

A Bodrogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ „Év dolgozója” címet György Istvánné vehette át Dr. Szulics Pétertől a Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő ügyvezetőjétől.

 

Gratulálunk a díjazottaknak; köszönjük az egészségügyi dolgozók egész éves munkáját!

 

Semmelweis nap (fotók) - 2019.06.28.

 

Ballagás a Kántor Mihály Általános Iskolában

2019. június 15.

A Kántor Mihály Általános Iskola ballagási és tanévzáró ünnepségét tartották meg 2019. június 15-én Cigándon.

 

Az eseményen részt vett Némethné Szendrei Csilla igazgató asszony, Oláh Krisztián polgármester, Dr. Szepesy Márk jegyző, Oláhné Terjék Erzsébet tagintézményvezető, Kecsmár István, Tiszacsermely polgármestere.

 

A búcsúzó diákok osztályfőnökeik vezetésével végig vonultak az Iskola utcán, majd az újiskola épületének érintésével vissza érkeztek a központi iskola udvarára, ahol az ünnepség zajlott.

 

A nyolcadikos tanulók nevében Filep TÍmea 8.b osztályos tanuló búcsúzott a tanároktól és a diáktársaktól. A hetedik osztályosok nevében Tamás Réka 7.a osztályos tanuló köszönt el a végzős osztályoktól.

 

Köszöntőt mondott Némethné Szendrei Csilla a Kántor Mihály Általános Iskola igazgatója, elbúcsúzott a ballagó diákoktól, sok szerencsét kívánva nekik a továbbiakban, valamint értékelte a tanévet.

 

A megjelentek Tamás Dorina 8.a és Gyárfás Attila 4.a osztályos tanulók szavalatát, valamint a hetedikes lányok a nyolcadikostól való búcsúzásként, illetve a nyolcadikos lányok az iskola énekkarával közösen egy-egy dalt adtak elő. Harsányi Zsófia az Álomvilág című dallal búcsúzott a ballagó nyolcadikosoktól. Az ünnepségen a búcsúzó diákok átadták az iskola zászlóját a hetedikes diákoknak.

 

Ezt követően igazgató asszony, a tanévben nyújtott tanulmányi, sportban elért eredményekért, közösségi munkájukért jutalomkönyvet adott át a tanulóknak.

 

Oláh Krisztián polgármester a város képviselő-testületének döntése értelmében négy kategóriában, tanulmányi ösztöndíjat adott át a következő végzős diákoknak:

 

IV. Kategóriában tanulmányi ösztöndíjban részesül: Fodor Réka Edina 8.a osztályos tanuló (20 000 ft)
III. kategóriában tanulmányi ösztöndíjban részesül: Jóni Krisztina 8.a osztályos tanuló (30 000ft)
II.kategóriában tanulmányi ösztöndíjban részesül: (40 000ft )
Gulyás Kornél 8.a osztályos tanuló
Kolozsvári Zoltán 8.b osztályos tanuló
Mándi Fanni 8.a osztályos tanuló
Polyák Patrik 8.c osztályos tanuló
I .kategóriában kiemelkedő tevékenységéért tanulmányi ösztöndíjban részesül:
Tódi Amanda 8.a osztályos tanuló és
Szigeti Zalán 8.b osztályos tanuló. (60 000 ft ).

 

Ballagás a Kántor Mihály Általános Iskolában (fotók) - 2019.06.15.

Ballagás a Kántor Mihály Általános Iskolában (videó) - 2019.06.15.

 

Széptan AMI gála

2019. június 14.

 

A Széptan Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró hangversenyét rendezték meg 2019. június 14-én Cigándon. Az ünnepi műsornak a Nagy Dezső Művelődési Ház adott helyet.

 

A hangversenyen a zeneiskola zongora, hegedű és citera tanszakos növendékei adtak számot tudásukról, de színpadra léptek a TriAngel Majorette Tánccsoport táncosai és a sátoraljaújhelyi Hangász Négyes formáció is.

 

Bemutatójukat vastapssal jutalmazták a nézőtéren helyet foglalók.

 

A művelődési ház aulájában pedig az iskola rajz tanszakos diákjainak munkájából állítottak össze kiállítást, mely nagy tetszést nyert a hangversenyre érkezők körében.

 

A gála végén, a megjelent vendégeket, szülőket, rokonokat Némethy Viktória, a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola vezetője köszöntötte és köszönte meg a gyerekeknek az egész éves kitartó és eredményes munkájukat.

 

Széptan AMI gála (fotók) - 2019.06.14.

Széptan AMI gála (videó) - 2019.06.14.

 

Ballagás a Bodrogköz Kincsei Bölcsődében

2019. június 14.

A legkisebbek is elballagtak Cigándon, a Bodrogköz Kincsei Bölcsődében 2019. június 14-én.

 

A megjelent vendégeket Fegyváriné Németh Ilona szakmai vezető köszöntötte és búcsúztatta azokat a gyermekeket, akik ősszel már az óvodában kezdik a következő nevelési évet.

 

Az ünnepségen részt vett Oláh Krisztián polgármester és Dr. Szepesy Márk jegyző.

 

A gyerekek és nevelőik egy rövid műsorral kedveskedtek a szülőknek, melyben az év folyamán tanult mondókák és dalok szerepeltek. Ezt követően a ballagó gyerekek megkapták tarisznyájukat. A meglepetés-produkció előtt a ballagó gyermekek szülei, hozzátartozói láthattak egy rövid filmet a bölcsőde életéből.

 

Ballagás a Bodrogköz Kincsei Bölcsődében (fotók) - 2019.06.14.

Ballagás a Bodrogköz Kincsei Bölcsődében (videó) - 2019.06.14.

 

Iskolagála

2019. június 12.

Év végi iskolagáláját tartotta meg a Kántor Mihály Általános Iskola 2019. június 12-én.

 

A Nagy Dezső Művelődési Házban megrendezett eseményen részt vett Dr. Szepesy Márk, Cigánd város jegyzője és Némethné Szendrei Csilla iskola igazgató.

 

A diákokat, szülőket, pedagógusokat Gulyásné Dócs Krisztina tanárnő köszöntötte. A gálán az iskola énekkara, a TriAngel Majorette Tánccsoport, a SAMI néptáncos, moderntáncos és klasszikus balett tanszakos növendékei, valamint az iskola több tanulója adott elő verses, táncos produkciókat.

 

Iskolagála (fotók) - 2019.06.12.

Iskolagála (videó) - 2019.06.12.

 

Rendhagyó magyar óra a Városi Könyvtárban

2019. június 12.

A Kántor Mihály Általános Iskola harmadik évfolyamos tanulói és osztályfőnökeik vettek részt rendhagyó magyar órán 2019. június 12-én.

 

A Városi Könyvtárban megtartott tanórán Bötykösné Fodor Kitti köszöntötte a tanulókat és a pedagógusokat.

 

Ezt követően a gyerekek megismerkedtek a könyvtár szabályzataival, a könyvtárba való beiratkozás menetével is, valamint kötelező olvasmányokat is kiválasztották az osztályfőnökök a diákoknak a nyári szünetre.

 

Rendhagyó magyar óra (fotók) - 2019.06.12.

 

SAMI táncgála

2019. június 11.

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola cigándi telephelyének évzáró gáláit tartották Cigándon.

 

2019. június 11-én a Nagy Dezső Művelődési Házban a modern tánc és klasszikus balett tanszakos növendékek mutatták be az idei tanévben tanult koreográfiákat. A gálán az idei versenyeken elért sikereket is megismerhették a megjelent vendégek.

 

A gálán Oláhné Fojdl Adrienn klasszikus balett - és modern tánc táncpedagógus köszöntötte a megjelent vendégeket és köszönte meg valamennyi intézmény egész éves támogatását, hogy a táncosok zavartalanul tudjanak készülni egy-egy adott eseményre.

 

A műsoron részt vett Szűcs Erika, a Cigándi Tündérkert Óvóda vezető óvónője, Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály Általános Iskola igazgató asszonya, Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere, Dr. Szepesy Márk a város jegyzője is.

 

A bemutató hatalmas sikert aratott a megjelent szülők, vendégek körében, a produkciókat nagy tapssal jutalmazták.

 

SAMI táncgála (fotók) - 2019.06.11.

 

Akció!

2019. június 11.


 

Szezonzáró búcsúvacsora a labdarúgóknak

2019. június 07.

A hosszú és kimerítő szezon végeztével szerveztek évzáró vacsorát a Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület utánpótlás labdarúgó csapatainak 2019. június 9-én.

 

A játékosokon kívül jelen voltak a játékosok szülei, az egyesület vezetősége, az edzők, Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy Dániel alpolgármester (a sportegyesület elnöke) Tóth István, a Cigánd FC ügyvezetője, valamint tiszteletét tette az eseményen dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője.

 

A köszöntőket követően a korosztályos csapatok edzői értékelték csapataik szezonbeli teljesítményét, valamint köszönték meg a gyerekek munkáját és a szülők támogatását.

 

Mint minden évben, az edzők idén is megválasztották a saját korosztályuk legjobb játékosokat, a legjobbnak járó díjat az idén az alábbi gyerekek kapták meg:

 

Lány U16 – Kocsová Kitti
Lány U19 – László Viktória

U7 – Fodor Csaba
U9 – Szigeti Soma
U10 – Oláh Koppány
U11 – Halász Bálint
U12 – Jóni Zsolt
U14 – Lejko Zsombor
U15 – Tárkányi Márk
U17 – Galambos Olivér
U19 – Godarsky Lubomir

 

A hivatalos program zárásaként a CISE és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézményével közösen U7-U13 korosztályban meghirdetett „Fociban az a legjobb…” című rajzpályázat eredményét ismertették, melyen az alábbi eredmény született:

 

U7 - Óvodás Korosztály:
helyezett: Lebeskó Bálint (Zemplénagárd)
helyezett: Fodor Csaba (Cigánd)
helyezett: Balogh Vanessza (Zemplénagárd)
Különdíj: Bodroghalmi Mesepalota Óvoda (Bodroghalom)

 

U11 korosztály:
hely: Balabás Patrik (Nagyrozvágy)

Szívből gratulálunk a díjazottaknak!Köszönjük mindenki munkáját aki segítette az utánpótlás-nevelést! Hajrá Cigánd!


Szezonzáró búcsúvacsora a labdarúgóknak (fotók) - 2019.06.07.

Szezonzáró búcsúvacsora a labdarúgóknak (videó) - 2019.06.07.

 

Ballagás a Tündérkert Óvodában

2019. június 07.

Elballagtak a Cigándi Tündérkert Óvoda nagycsoportos gyermekei. Zsúfolásig megtelt a Nagy Dezső Művelődési Ház díszterme 2019. június 7-én Cigándon.

 

Ezen a napon ballagtak el a Cigándi Tündérkert Óvoda nagycsoportos gyermekei, akik szeptemberben már az általános iskola padjaiban fognak ülni.

 

A megjelent szülőket, rokonokat Szűcs Erika vezető óvónő köszöntötte, aki külön elbúcsúzott a ballagó gyerekektől, sok sikert kívánva nekik az iskolás évekre.

 

A köszöntőt követően a ballagó gyerekek egy verses, énekes műsorral búcsúztak el az óvodától, társaiktól és az óvónőktől, valamint Kovács Lászlóné óvónő egy vers elszavalásával köszönt el a gyerekektől.

 

Ballagás a Tündérkert Óvodában (fotók) - 2019.06.07.

 

Nemzeti Összetartozás Napja

2019. június 04.

 

Nemzeti Összetartozás Napja

 

Az első világháborút magyar részről lezáró, 1920. június 4-én köttetett trianoni békediktátum emlékére 2010-ben a magyar kormány a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította június negyedikét. A gyászos eseményre emlékezve vetítették le Faragó Annamária dokumentarista, Menaságra repülj… A csíkmenasági székelyek című filmjét a művelődési ház dísztermében 2019. június 4-én.

 

A bemutatón a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói és pedagógusai vettek részt. A Nemzeti Összetartozás Napja történelmi hátteréről Téglás Szilárd tanár úr tartott rövid előadást a diákoknak.

 

Nemzeti Összetartozás Napja (fotók) - 2019.06.04.

 

Felhívás

2019. június 03.


 

Pedagógus nap

2019. május 31.

 

Pedagógus nap

 

Pedagógus nap alkalmából köszöntötték Cigándon a város aktív és nyugalmazott pedagógusait, az oktatási és fejlesztési intézményekben dolgozó, gyermekekkel foglalkozó kollégákat, segítőket, társintézmények és tagintézmények dolgozóit 2019. május 31-én.

 

Az ünnepi ebédnek a Bodrogközi Múzeumporta táncpajtája adott helyet.

 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kecsmár István, Tiszacsermely és Deák Bertalan, Révleányvár község polgármestere is, akik a cigándi általános iskolához tartozó tagintézmények településeinek a polgármesterei.

 

A megjelent pedagógusokat e jeles nap alkalmából Oláh Krisztián, Cigánd város polgármestere köszöntötte és kívánt mindenkinek a közelgő nyári szünetre jó pihenést.

 

Az ünnepi eseményen Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A település gyermekeinek nevelésében és városunk közösségi életének megszervezésében önkéntesen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként” Oláh Tamás és Szabó Gábor pedagógusokat önkormányzati elismerésben részesítette.

 

A rendezvény meglepetés vendége volt Erdei Sándor, művésznevén Rokker Zsoltti humorista, aki produkciójával hatalmas sikert aratott.

 

Pedagógus nap (fotók) - 2019.05.31.

 

Kihívás Napja

2019. május 29.

 

Kihívás Napja 2019

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Kántor Mihály Általános Iskola a Nemzetközi Kihívás Napja programhoz.

 

2019. május 29-én az iskola egész területén számos sport és más szabadidős programon vehettek részt a tanulók és a pedagógusok, többek között futás, futball, kosárlabda sportágakban.

 

A nap sztárvendége a Dj. Szatmári állandó partnere Jucus volt, aki dalaival szórakoztatta a diákokat és a programon résztvevőket.

 

Kihívás Napja (fotók) - 2019.05.29.

 

Táncverseny

2019. május 20.

 

A Cigándi TriAngel Tánccsoport eredményei

a XXXVI. Zuglói Táncfesztivál - Országos Amatőr Táncversenyen

 

Step by step : I. hely;
Boogie shoes: II. hely;

Összesített Magyar Bajnoki Cím.

 

 

Kirándulás

2019. május 20.

 

Nagycsoportosok a Nyíregyházi Állatparkban

 

A Cigándi Tündérkert Óvoda nagycsoportosai 2019. május 20-án hétfőn, óvónőik kíséretében ellátogattak a Nyíregyházi Állatparkba.

 

A gyerekek számára már a busszal történő utazás is nagy élmény volt. Szerencsére az idő kedvezett, optimális volt egy élvezetes kiránduláshoz. Sok állatot megcsodáltak, majd megnézték a fókashow-t. A gyerekek és óvónőik felejthetetlen napot töltöttek el az állatkertben.

 

Köszönjük a lehetőséget az ő nevükben is !!!

 

Közösségek Hete

2019. május 09.

 

Rajzverseny a Városi Könyvtárban

 

A Cigánd Városi Művelődési Központ idén is csatlakozott a Közösségek Hete elnevezésű országos programhoz.

 

Ennek keretén belül rajzversenyt hirdettek az intézmény dolgozói, amelyen a Kántor Mihály Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak egy csoportja vett részt. A programot a Városi Könyvtárban valósították meg 2019. május 9-én.

 

A gyerekek kedvenc mesehősüket rajzolhatták le a, amiket az intézmény dolgozói értékeltek.

 

A sok szép, színes rajz közül végül a legjobb hármat jutalmazták az ítészek.

 • helyezett: Dancs Oláh Zsófia
 • helyezett: Batta Zoltán
 • helyezett: Pocsai Vanessza

Akiket nem díjaztak, azok sem mentek haza üres kézzel. Ők emléklapot, valamint minden résztvevő gyerek egy-egy csokit kapott ajándékba.

 

Rajzverseny (fotók) - 2019.05.09.

 

Palánta-akció

2019. május 08.

 

Az évek óta sikeresen működő START program keretében idén is sor kerül melegházi termékek (primőrök, palánták, virágok) termelésére. Cigánd Város Önkormányzata minden család részére 2.000 Ft értékű palántát biztosít.

 

A palántákat - igény szerinti összeállításban – a mellékelt jeggyel 2019. május 9-től minden munkanap munkaidőben lehet átvenni, Cigánd, József A. u. 3. szám alatt (a fóliasátraknál).

 

Palánta-akció (fotók) - 2019.05.08.

 

Nívódíjas a Sarkantyús Néptáncegyüttes

2019. május 06.

 

Nívódíjat szerzett

a Sarkantyús Néptáncegyüttes

 

 

Fennállásának legnagyobb sikerét érte el a Cigándi Sarkantyús Néptáncegyüttes.

 

A táncosok a Martin György Néptáncszövetég szervezésében lebonyolított Néptáncosok Területi Bemutató Színpada minősítő versenyén vettek részt Nyíregyházán 2019. május 4-én.

 

A csapat bodrogközi, Felső-Tiszavidéki cigánytánc és györgyfalvi táncokból álló, szerkesztett műsora a maximális 150 pontból 115 pontot ért el, így a neves szakemberekből álló zsűri Nívódíjban részesítette az együttest.

 

Hatalmas siker ez, hiszen Cigándon felnőtt táncegyüttes még nem szerzett ilyen magas szakmai kitüntetést, legutóbb 1988-ban a Nagy István vezette Zemplén Gyermek és Ifjúsági Tánccsoport szerzett Nívódíj elismerést.

 

A táncosok műsorában közreműködött Téglás Dezső, aki citerán kísérte a csoportot az előadás folyamán, a fotókat pedig Némethy András készítette.

 

Az együttes tagjai:
Dakos Éva, Molnár Vivien, Vaszil Réka, Szabó Marianna, Németh Alíz, Oláh Ajsa, Tóthné Punyi Csilla, Dócsné Fülöp Titanilla, Gulyásné Dócs Krisztina, Szigeti Mária, Barathyné Gönczi Zsuzsanna, Daruk László, Bodnár Dominik, Mándi Levente, Gyárfás Károly, Gyöngy Marcell, Juhász Ádám, Rolyák Géza, Tóth István, Nagy Dávid, Kovács Gábor, Lőrincz László.

 

Valamennyi táncos nevében szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget, akik bármilyen formában hozzátettek ahhoz, hogy a csoport ezt a nagy sikert elérje!

 

Sarkantyús Néptáncegyüttes (fotók) - 2019.05.04.

 

Zöldágjárás

2019. április 28.

 

Zöldágjárás

Nem volt kegyes az időjárás, ennek ellenére megrendezték a Zöldágjárást Cigándon 2019. április 28-án.

 

Az eredetileg a Bodrogközi Múzeumportára szervezett program a rossz időjárás miatt a művelődési házban valósult meg.

 

A vendégeket Kovács Gábor közösségfejlesztő köszöntötte, majd Csáki Balázsné, a Bodrogközi Múzeumporta nagykövete mondta el beszédét, külön üdvözölte a budapesti Csodakút Óvoda delegációját.

 

Ezt követően a helyi hagyományőrző csoportok műsora következett. Fellépett a Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus, a Cigándi Tiszavirág Néptánccsoport, a Cigándi Gyermek Néptáncegyüttes és a Sarkantyús Néptáncegyüttes.

 

A színpadi program után a jelenlévők feldíszített zöldágakkal átvonultak a Bodrogközi Múzeumportára, ahol jó hangulatban egy közös ebéden vettek részt.

 

Szeretnénk megköszönni minden fellépő csoportnak, vendégnek, támogatónak, illetve a dolgozóknak, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére segítettek a rendezvény sikeres lebonyolításában.

 

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

 

Zöldágjárás (fotók) - 2019.04.28.

 

Ifjúsági Néptáncfesztivál 2019.

2019. április 27.

 

Bronz minősítést hoztak el a néptáncos gyerekek Palócföldről

 

Salgótarjában rendezték meg az Örökség Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált 2019. április 26-28. között.

 

A fesztiválon bemutatkoztak a Cigándi Gyermek Néptáncegyüttes tagjai is, akik kettő koreográfiát mutattak be a szakmai zsűrinek.

 

A szakmai fesztiválon a cigándi gyerekeken kívül a régió gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesei vettek részt, így elég erős mezőnyben kellett a táncosoknak bizonyítaniuk tudásukat.

 

A kiváló szervezésű és lebonyolítású rendezvényen a Cigándi Gyermek Néptáncegyüttes a szakmai zsűri értékelése alapján bronz minősítést szerzett!

 

Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak Gyöngy Ilonának és Lőrincz Lászlónak! További sok sikert kívánunk a jövőben!

 

Ifjúsági Néptáncfesztivál (fotók) - 2019.04.27.

 

Zöldágjárás

2019. április 24.


 

Néptáncosok Területi Bemutató Színpada

2019. április 24.

 

Minősítőre készül a Sarkantyús Néptáncegyüttes!

 

Április 28-án indul a Martin Szövetség új típusú minősítő fesztiválja, a Néptáncosok Területi Bemutató Színpada (NTBSZ), az elérhető EMLÉKLAP, NÍVÓDÍJAS EGYÜTTES és KIEMELT NÍVÓDÍJAS EGYÜTTES címekért!

 • 3 helyszín, 24 együttes,
 • 15-25 perces műsorok,
 • 5 fős zsűri,
 • 6 értékelési szempont,
 • 150 elérhető pont,
 • részletes szakmai értékelés

- ez az NTBSZ, először 2019-ben!

 

Május 04. szombat Nyíregyháza 13:30 Sarkantyús!!!

 


 

Táncos sikerek Mezőtúron

2019. április 16.

 

Táncos sikerek Mezőtúron

 

Hatodik alkalommal rendezték meg a „MezőTour” Országos Táncfesztivált és Szarvas Katalin VIII. Növendék Koreográfusi Emlékversenyt 2019. április 13-14. között Mezőtúron. A táncversenyen a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola cigándi telephelyének klasszikus balett és moderntánc tanszakos növendékei is részt vettek, Oláhné Fojdl Adrienn táncpedagógus vezetésével.

 

A fesztivál programban a tanárok által készített egyéni, duett, valamint csoportos koreográfiákat, valamint a növendék koreográfusi versenyen a tanulók által készített produkciókat értékelték a zsűri tagok.

 

Magas színvonalú fesztiválon a cigándi gyerekek kiváló eredményeket értek el:

 

Serdülő korcsoport:

 • Bronz minősítés: Gold line modern tánc csoport:” Colors” című modern tánc koreográfia

Gyermek kategória:

 • Bronz minősítés: Ékkövek klasszikus balett csoport közül szerepelt a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola sárospataki tagozat Holdfények klasszikus balett csoportjában: Lakó Alina, Fodor Vivien, Tóth Elizabeth Virág:”Esőkeringő” című klasszikus balett koreográfiával

Szóló, gyermek kategóriában:

 • 3. helyezés: Lakó Alina : „ A tó királynője” című klasszikus balett koregráfiájával,
 • 2. helyezés: Tóth Elizabeth Virág: „ Ha hercegnővé válnék” című klasszikus balett koregráfiájával,
 • 2. helyezés: Fodor Vivien: „Elastic” című mozgásművészet koreográfiájával,

Szóló, serdülő korcsoportban:

 • 3. helyezés: Kopasz Blanka a „ Kitörés” című modern tánc koreográfiájával és különdíj a kreatív eszközhasználatért,
 • Különdíj: Szepesy Judit :, „ Elengedni „ című modern tánc koreográfiájáért,

 

Duó, serdülő korcsoportban:

 • 3. helyezés és különdíj: Szepesy Judit és Kopasz Blanka „ Kötödés”című koreográfia
 • Különdíj: Szepesy Judit és Szabó Lea : „ Én ott leszek” című koreográfiájáért

 

Szívből gratulálunk a táncosoknak és felkészítő pedagógusoknak! Eredményes munkát kívánunk a továbbiakban is!

 

Táncos sikerek Mezőtúron (fotók) - 2019.04.13-14.

 

Abigél Táncfesztivál

2019. április 16.

 

„Aranyos” hétvégét töltöttek

néptáncos gyerekek Nyíregyházán

 

Az Abigél Többcélú Intézmény és a Pro Homo Egyesület közös szervezésében rendezték meg Magyarország egyik legnagyobb minősítő táncversenyének, a  VII. Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál – Tavaszi Kupa első fordulóját Nyíregyházán 2019. április 13-14. között.

 

A fesztiválon részt vett a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében a Cigándi Gyermeknéptáncegyüttes is. A táncosok a fesztivál második napján, április 14-én léptek színpadra junior korcsoportban, néptánc kategóriában.

A vasárnapi programban közel száz fellépő, a már említett junioron kívül több korcsoportban és a néptáncon kívül több tánckategóriában mérettette meg magát, a produkciókat hét tagú zsűri értékelte.

 

A kiváló hangulatú, magas színvonalú fesztiválon a gyerekek a következő eredményt érte el a zsűri döntése értelmében:

 

Néptánc kategória-Junior korcsoport:

Arany minősítés: Cigándi Gyermeknéptáncegyüttes: Bodrogközi táncok

 

Szívből gratulálunk a táncosoknak és felkészítő tanáraiknak, Gyöngy Ilonának és Lőrincz Lászlónak!

 

Abigél Táncfesztivál (fotók) - 2019.04.13-14.

 

Néptáncfesztivál

2019. április 01.

Cigándi táncosok sikere a Sipos György Néptáncfesztivál és Tehetségnapon

 

A Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola immáron tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Sipos György Néptáncfesztivál és Tehetségnapot, benne a XXI. Szólótánc Versenyt is. A 2019. március 30-án megrendezett eseménynek a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Latabár Színháza adott otthont, melyen az anyaiskola táncosai mellett a tagintézmények növendékei, így közöttük a Cigándi Gyermek Nép táncegyüttes és a Cigándi Tiszavirág Néptánccsoport közel hatvan tagja is részt vett.

 

A gyerekek szóló és csoportos formában mutatták be tudásukat az öt tagú szakmai zsűrinek.

 

A cigándi táncosok több kiváló eredményt értek el, nekik, illetve felkészítő tanáraiknak szívből gratulálunk!

 

XXI. Szólótánc- verseny I. kategória:

 

Kiemelt arany minősítés és az ezzel járó „Bodrogmenti 
Kisbokréta” díj tulajdonosa: Gyárfás Attila
Gyárfás Attila harmadszor érdemelte ki a Kisbokrétát.

Kiemelt arany minősítés és az ezzel járó „Bodrogmenti Kaláris” díj tulajdonosa : Jóni Dorina.

 

II. Kategória:
Arany minősítés: Gyárfás Anikó, Szigeti Csongor
Ezüst minősítés: Bodnár Dominik, Polyák Patrik

 

XI. Sipos György Néptáncfesztivál:
Arany minősítés: Cigándi Gyermektáncegyüttes – Rábaközi táncok
Kiemelt Arany minősítés: Cigándi Gyermektáncegyüttes – Bodrogközi táncok és a Cigándi Tiszavirág Néptánccsoport Játékok és táncok a Bodrogközből.
Felkészítő tanárok: Gyöngy Ilona, Lőrincz László.

 

A Cigándi Gyermektánccsoport a közeljövőben két nívós eseményen vesz majd részt. 2019. április 13-án Nyíregyházán, az Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon, majd a tervek szerint 2019. április 27-én a salgótarjáni táncfesztiválon mutathatják be tudásukat a táncosok.

 

Sipos György Néptáncfesztivál és Tehetségnap (fotók) - 2019.03.30.

 

Múzeumporta nyári nyitvatartása

2019. április 01.


 

Felhívás

2019. március 29.


 

Üzemlátogatás

2019. március 21.

 

Szemléletformáló üzemlátogatáson vettek részt

a cigándi általános iskolások

 

A Szelektálj CISE! projekt keretén belül tett látogatást a cigándi Kántor Mihály Általános Iskola 20 fős tanulócsoportja a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központban, 2019. március 19-én.

 

Az üzemlátogatás során a gyerekek megismerhették az ide érkező hulladék szelektálásának folyamatát és a válogatott hulladék újrahasznosításának lehetőségeit.

 

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.

 

szelektalok.hu

 

Szemléletformáló üzemlátogatás (fotók) - 2019.03.20.

 

Felhívás

2019. március 21.


 

Óvodások 1848-as megemlékezése

2019. március 14.

 

A legkisebbek is megemlékeztek 1848-49-es hőseinkről

 

A Cigándi Tündérkert Óvoda gyermekei és az óvónők emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről a Hősök terén, 2019. március 14-én. A gyerekek és a pedagógusok Kossuth nótákat énekeltek, valamint a Nemzeti dalból szavaltak el egy rövid részletet. Ezt követően a gyermekek nemzeti színű zászlókat és nemzeti színű virágokat helyeztek el Kossuth Lajos, egykori kormányzó szobra előtt.

 

Óvodások 1848-as megemlékezése (fotók) - 2019.03.14.

 

Ünnepi közgyűlés

2019. március 14.

 

Ünnepi közgyűléssel egybekötött

városi ünnepség Cigándon

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztek Cigándon 2019. március 13-án, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tartott ünnepi közgyűlést.

 

Az ünnepségen részt vett többek között Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője, Török Dezső a megyei közgyűlés elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka a megyei közgyűlés alelnöke, Dr. Kovács János megyei főjegyző, Stumpf Attila, a Cigándi Járás vezetője, Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere, Ablonczy Dániel, Cigánd alpolgármestere, dr. Szepesy Márk, Cigánd jegyzője.

 

Az ünnepség a Hősök terén kezdődött, ahol a Himnusz elhangzását követően Tódi Amanda előadásában Juhász Gyula: Március idusán című versét hallhatták a résztvevők. Ezt követően a Sarkantyús Néptáncegyüttes mutatta be verbunkját.

 

A szabadtéri program zárásaként a megjelent díszvendégek, városunk, a járás és a civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút Kossuth Lajos mellszobránál, majd az Etele Hagyományőrző Lovas és Szabadidősport Egyesület lovasainak vezetésével a tömeg átvonult a Nagy Dezső Művelődési Házba.

 

A színházteremben Oláh Krisztián polgármester mondott ünnepi köszöntőt.
Polgármester úr gondolatai után Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg az ünnepi közgyűlést.

 

A megnyitót követően dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő ünnepi gondolatait hallhatta a publikum.

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171 évvel ezelőtt történt eseményeire emlékezve, a Kántor Mihály Általános Iskola hatodik évfolyama és az iskola énekkara mutatta be ünnepi műsorát.

 

A megemlékezést követően dr. Hörcsik Richárd képviselő úr vehette át Oláh Krisztián polgármester úrtól, a város képviselő-testületének döntése értelmében a Cigándért díjat, a település érdekében végzett több évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseként.

 

Kántor Mihály emlékplakett birtokosa lett dr. Viga Gyula egyetemi tanár, akinek a képviselő-testület, polgármester úr előterjesztése alapján ítélte oda a díjat a település hagyományainak és néprajzi értékeinek megőrzése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként. A plakettet Ablonczy Dániel alpolgármester adta át a díjazottnak.

 

A díjátadások után Török Dezső elnök úr oklevelet adományozott Oláh Krisztián polgármester úrnak az ünnepi közgyűlés emlékéül, majd elnök úr bezárta a közgyűlést.

 

A Szózatot követően a művelődési ház bejáratánál leplezték le azt a táblát, amely a mai ünnepségnek állít emléket.

 

A közgyűlést követően a díszvendégek állófogadáson vettek részt az iskolai étkezdében, ahol a HÍR-védjegyes cigándi apróbélest, kásás káposztát, a cigándi nyújtott káposztás bélest és a cigándi kőtt káposztás bélest is megkóstolhatták a jelenlévők. Pohárköszöntőt mondott dr. Hörcsik Richárd képviselő úr.

 

A sikeres ünnepi program lebonyolításáért köszönet jár valamennyi közreműködő intézményünk dolgozójának, a civil szervezetek önkénteseinek, az általános iskola tanulóinak és felkészítőiknek, a néptáncosoknak, továbbá mindenki másnak, aki aktívan, szívvel-lélekkel tette a dolgát azért, hogy a mai napon méltóképpen emlékezhessünk meg hőseinkről, továbbá sikeresen valósuljon meg az ünnepi közgyűlés.

 

Ünnepi közgyűlés (fotók) - 2019.03.13.

 

Felhívás

2019. február 25.


A dokumentumok inen tölthetők le:     FELHÍVÁS    ADATLAP
 

Tájékoztató

2019. február 20.


 

Meghívó

2019. február 12.


 

Meghívó

2019. február 12.


 

Újévi táncgála

2019. január 24.

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat keretén belül a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola immár negyedik alkalommal tartotta meg Újévi táncgála című bemutatóját a cigándi Szabadidő Központban 2019. január 24-én.

 

Az előadáson a cigándi tagozat néptáncos, balett- és moderntáncos növendékei mutatták meg tudásukat a rendezvényre kilátogató nagyszámú közönségnek.

 

Műsorukkal a gyerekek nagy sikert arattak, a közönség nagy tapssal jutalmazta a táncosokat.

 

A szervezők nevében szeretnénk megköszönni a felkészítő tanárok, a közreműködő intézmények dolgozóinak a munkáját, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ez a rendezvény!

 

Újévi táncgála (fotók) - 2019.01.24.

Újévi táncgála (videó) - 2019.01.24.

 

Tartalékosok toborzása

2019. január 24.

Aláírták szerződésüket a Cigándi Járás önkéntes területvédelmi tartalékosai

 

A Cigándi Járás illetékességéhez tartozóan, 2019. január 24-én újabb önkéntes területvédelmi tartalékos katonák írták alá szerződésüket a cigándi Nagy Dezső Művelődési Ház dísztermében.

 

Az ünnepségen részt vett Stumpf Attila a Cigándi Járási Hivatal vezetője, illetve Szombati Emese alezredes, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Előkészítő Részleg vezetője.

 

Köszöntőt mondott Stumpf Attila hivatalvezető és Szombati Emese alezredes asszony is üdvözölte az önkénteseket, megköszönte a támogatást mind a Cigándi Járásnak, mind a települések vezetőinek a közreműködést és a segítséget, hogy ismét sikerrel valósult meg a járásban a toborzás.

 

Alezredes asszony tájékoztatta a tartalékosokat a közeljövőben várható eseményekről, kötelezettségekről.

 

Katonai toborzás (fotók) - 2019.01.24.
 

Magyar Kultúra Hete

2019. január 23.

Magyar Kultúra Hete a Kántor Mihály Általános Iskolában és a Városi Könyvtárban

 

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat keretén belül rendeztek sportnapot a Kántor Mihály Általános Iskolában, illetve tartottak előadást a Városi Könyvtárban 2019. január 23-án.

 

A rendezvényen a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói vettek részt. Délelőtt az iskolában különböző sport- és ügyességi versenyeken vettek részt a diákok.

 

Délután a Városi Könyvtárban emlékeztek meg a Magyar Kultúra napjáról. A gyerekeket Bötykösné Fodor Kitti könyvtárvezető köszöntötte. A Széptan Művészeti Iskola növendékei, Szepesy Judit és Szigeti Zalán egy-egy zongora és hegedű darabot adott elő. Felkészítőik Némethy Viktória és Orosz Magdolna.

 

Kovács Gábor közösségfejlesztő a Magyar Kultúra napja alkalmából egy rövid prezentációt tartott Kölcsey Ferenc Himnusz című versének keletkezéséről. Ezután Keresd a hibát! című játékot játszottak a jelenlévők, melyben összekeverték a Erkel Ferenc és Kölcsey Ferenc arcképét, valamint egy, a Magyar Kultúra Napja témájához kapcsolódó tesztet is kitöltöttek a tanulók.

 

Magyar Kultúra Hete (fotók) - 2019.01.23.
 

Mesemondó verseny

2019. január 22.

Mesemondó versennyel indult a Magyar Kultúra Hete Cigándon

 

A Magyar Kultúra Napján kistérségi mesemondó versennyel vette kezdetét a Magyar Kultúra Hete programsorozat Cigándon 2019. január 22-én.

 

Az éven Kántor Mihály születésének 134., halálának 51. évfordulójára emlékeznek városszerte.

 

A Himnusz elhangzását követően Némethné Szendrei Csilla, a Kántor Mihály Általános Iskola igazgató asszonya köszöntötte a diákokat és nevelőiket, kívánt mindenkinek jó versenyzést, egyúttal megnyitotta a 2019-es Magyar Kultúra Hete programsorozatot.

 

A Kántor Mihály Általános Iskola és a Nagy Dezső Művelődési Ház közös szervezésében létre jött versenyre a Bodrogközi Kistérség iskoláiból, valamint a felvidéki Bélyből érkeztek tanulók, akik három korcsoportban mérték össze tudásukat. A versenyen Benedek Elek meséit hallhatták a zsűri tagjai és az eseményen résztvevők.

 

A végeredmény a következőképpen alakult:
1-2. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Járosi Lilla
2. helyezett: Sándor Jázmin
3. helyezett: Kozinczky Laura
Különdíj: Telek Kiara, Kolozsvári Bence, Pápai Levente

 

3-4. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Bernát Kornélia
2. helyezett: Fehér Jázmin
3. helyezett: Gergely Gergő
Különdíj: Kanalas Mihály Levente, Zsiga Annamária

 

5-6. osztályos korcsoport:
1. helyezett: Szabó Bianka Lili és Sohajda Laura
2. helyezett: Gyárfás Anikó
3. helyezett: Gál Evelin

 

Üres kézzel senki nem távozott, akik nem értek el helyezést, azok emléklapot kaptak, valamint minden tanuló egy-egy csokit kapott jutalmul.

 

Mesemondó verseny (fotók) - 2019.01.22.

Mesemondó verseny (videó) - 2019.01.22.

 

Tájékoztató

2019. január 21.

 

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés keretében

nyújtott tüzelőtámogatás átvételéről

 

A téli rezsicsökkentés keretében nyújtott 12 000 forint összegű tüzelőanyag a Gál Tüzép cigándi telephelyén (3973 Cigánd, Vasút u. 1340/8 hrsz) vehető át 2019. január 21. napjától 2019. december 15. napjáig.

 

A támogatás keretében biztosított tüzelőanyag mennyiség típusonként:

 

akác tűzifa (hasított és kuglis vegyesen): 2,80 q
kőris tűzifa (hasított és kuglis vegyesen): 3,00 q
fenyő tűzifa (hasított): 4,00 q
brikett csomagos (10 db/csomag): 13 csomag + 2 db
brikett darabos: 80db
EP 02 barnaszén: 2,20 q
osztályozott lignit: 5 q
palackos gáz: 2 db (a fennmaradó 1600 Ft a következő palack vételárából leszámítható, vagy brikett vagy zsákos lignit vásárlására fordítható).

 

A támogatás a tüzelőanyag szállítási költségére nem fordítható! A támogatás átvételére az a személy jogosult, aki 2018. október 15. napjáig a kérelmet a Cigándi Polgármesteri Hivatalba benyújtotta!

 

A tüzelő átvételekor kérjük, vigye magával az alábbiakat:
- igazolás eredeti példánya,
- személyi igazolvány.

 

Cigánd, 2019. január 18.


Oláh Krisztián
polgármester

 

Meghívó

2019. január 16.


 

Meghívó

2019. január 16.


 

Meghívó

2019. január 16.


 

Tájékoztató

2019. január 07.

 

Tisztelt Cigándi Lakosok!

 

Településünkön 2019. évben az alábbi időpontokban szállítják el a szelektíven gyűjtött hulladékot.

 

Kérünk mindenkit, hogy szíveskedjen időben kihelyezni a gyűjtő-edényeket!

 

január 17.
július 04.
február 14.
augusztus 01. és 29.
március 14.
szeptember 26.
április 11.
október 24.
május 09.
november 21.
június 06.
december 19.

 

 
 

Felhívás

2019. január 03.


 
 

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester