Kellemes Ünnepeket
2010. december 23.

Cigánd Város Önkormányzata nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!


Oláh Krisztián polgármester

Ablonczy Dániel alpolgármester
Gál Béla jegyző

   

Karácsonyi ünnepség

2010. december 15.

 

Bélesfesztivál
2010. szeptember 13.

A Falumúzeum fennállásának 10. évfordulóján Cigánd Város Önkormányzata és „A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány meghívja Önt és becses családját hagyományos évadzáró rendezvényére a BÉLESFESZTIVÁLRA!

 

Rendezvény helye: F a l u m ú z e u m    
Rendezvény ideje:  2010.   szeptember   18.   13.00- 18.00-ig

 

P R O G R A M

 

13.00  Megnyitó
13.15 Emlékülés Sőregi Márton lelkész-kántor-tanító és fia Dr. Sőreghy János régész-múzeumigazgató tiszteletére
14.30 Hagyományőrző Mester Óvoda - Cigánd
14.45 Hagyományőrző Egyesület - Dámóc
15.00 TRI-ANGEL Mazsorett csoport
15.15 Éneklő Csoport Tiszacsermely
15.30 Csárdás Citerazenekar és Hagyományőrző Énekkar - Cigánd
15.45 Nefelejcs Éneklő Csoport - Cigánd
16.00 Erdőbényei Kádártánc
16.15 Pávakör - Tiszakarád
16.30 Sarkantyús Együttes Cigánd
16.45 -   18-00 Táncház Zene: Bürkös Együttes

 

A rendezvény teljes időtartama alatt népművészeti kézműves bemutató és vásár játszóház, népi játékok, versengések gasztronómiai bemutató és vásár várja az érdeklődőket. 
A Nagy Dezső Művelődési Házban Jakab Gábor fazekas népi iparművész kiállítása ingyenesen megtekinthető.

 

A rendezvény látogatása ingyenes, kóstolójegyek vásárolhatók 100  Ft-os áron.

 

Sajtóközlemény

2010. július 23.

ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0005

 

Cigánd Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív program keretében - ÉMOP-2008-4.2.1.B.C - „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése ” című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

 

A „Bölcsőde kialakítása Cigánd városában” című projektünket a támogató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. támogatásban részesítette.

 

Projektünk elsődleges és közvetlen célja a bölcsődei ellátás megteremtése.

 

Cigánd Város Önkormányzatának rövid távú célja, hogy a helyi és a kistérségi lakosság számára elérhetővé váljon egy korszerű, megfelelő infrastruktúrával rendelkező bölcsőde, amely végleges és minőségi ellátást biztosít modern és hatékony eszközökkel, módszerekkel.

 

Ennek érdekében az önkormányzat egy funkcióját vesztett épület átalakításával, felújításával és bővítésével ad teret egy új komplexen akadálymentes bölcsőde kialakításának.

 

A 351,95 m2 alapterületű új bölcsődében 6 új munkahelyet teremtünk és a 2 gondozási egységben 20 gyerek elhelyezését biztosítjuk.

 

A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012.03.30.

 

A projekt összköltsége 84.766.082 Ft, a támogatás mértéke 80.527.777 Ft.

 

A támogatás intenzitása: 94,99%

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség         Irányító Hatóság        Közreműködő Szervezet

Melléklet

 

Melléklet

Majorette meghívó

2010. július 16.

Felhívás parlagfű irtására és gyommentesítésre

2010. július 09.

 

Cigánd Város Önkormányzatának jegyzője felhívja a lakosok figyelmét, hogy a város belterületén elhelyezkedő ingatlanaik gyommentesítéséről, megműveléséről, illetve rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon élő bokortól való megtisztításáról gondoskodni kötelesek.
A földhasználók kötelesek továbbá június 30.napjáig az ingatlanonaparlagfűvirágbimbójának kialakulásátmegakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A Polgármesteri Hivatal dolgozói az egyes telkek állapotát, és ezáltal a jogszabályok betartását folyamatosan ellenőrzik.

 

A 2008. évi XLVI. törvény, valamint a 2/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet értelmében aki ezen kötelességének nem tesz eleget, 15.000,- forinttól 15.000.000,- forintig terjedő birsággal sújtható. A bírság ismételten is kiszabható.

 

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a települési önkormányzat jegyzője a bírság kiszabásán túl közérdekű védekezést rendel el. A közérdekű védekezések teljes költségét (amely tartalmazza a kényszer- kaszálás díját, és az eljárás költségeit) a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni.
A költségek meg nem fizetésük esetén az APEH által adók módjára behajthatók!

A fentiek alapján kérjük a település lakosait, hogy belterületi ingatlanaik tisztántartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

 

                                                                          

Cigánd Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Meghívó

2010. július 09.

„Bölcsőde kialakítása Cigánd városában” „ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0005”
Projektnyitó rendezvényre és Sajtótájékoztatóra

 

A rendezvény ideje: 2010. július 21. 11:00

 

A rendezvény helyszíne: Városi Könyvtár Cigánd
(3973 Cigánd, Fő utca 38.)

 

Program:

11:00   Köszöntő

Németh Károly - polgármester

11:10   A projekt útjának ismertetése

Galambos Kálmán, Borsod-Tender Kft. ügyvezető - projektmenedzser

Ahogy elkezdődött
Elkészült az I. fordulós pályázat
Támogatásra érdemesnek ítélték
Projektfejlesztés
Beadtuk a II. fordulós pályázatot
Nyertünk
Támogatási szerződés aláírása ünnepélyes keretek között

11:20   A projekt tartalmának ismertetése

Gönczi Zsolt - projektkoordinátor

11:40   Előttünk álló feladatok

Galambos Kálmán – projektmenedzser

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség         Irányító Hatóság        Közreműködő Szervezet

 

ExperiDance - Ezeregyév

2010. június 20.

Árpád Fejedelem Ünnepe

2010. június 20.

Hirdetmény
2010. május 06.

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálata igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

 

Teljes cikk >>>

 


Fejlesztések a könyvtárban EU támogatásból

2010. május 03.

2010. április 28-án a Városi Könyvtárban projektzáró rendezvényt tartottak.

 

Cigánd Város Önkormányzatának és Encs Város Önkormányzatának konzorciuma az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának TIOP-1.2.3/09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” tárgyú pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

A nyertes pályázat után a „Városi Könyvtárak fejlesztése, Cigánd-Encs” című projekt keretében Cigánd és Encs városi könyvtárakban informatikai eszközfejlesztések és akadálymentes könyvtárhasználat valósult meg.

 

A cigándi könyvtár eszközállománya 14 db számítógéppel, 2 db notebookkal, 1 db nyomtatóval, 1 db vonalkód olvasóval gazdagodott.

Felújításra került a könyvtár vizes blokkja, valamint megtörtént az épület fizikai akadálymentesítése.

 

A cigándi és az encsi könyvtár fejlesztésének összköltsége 7.999.976 Ft, a támogatás intenzitása 100%.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/hepih
http://www.okmt.hu

Választás 2010
2010. április 02.

Hirdetmény

 

A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2010. évi választását.
Az első forduló napja: 2010. április 11. vasárnap
A második forduló napja: 2010. április 25. vasárnap
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

 

Szavazás

 

A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.
Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban működő választási irodához lehet fordulni.


Szavazókörök


Gál Béla jegyző


Kellemes Ünnepeket
2010. április 02.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván Cigánd Város Önkormányzata nevében

Németh Károly polgármester
Gál Béla jegyző

Hirdetmény
2010. február 25.
Hivatkozva az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 9.§.(6) bekezdésére Cigánd Város Rendezési Tervének módosított tervdokumentációja, lakossági véleményezés céljából megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.

Pályázat könyvtárfejlesztésre

2010. február 25.

Cigánd Város Önkormányzatának és Encs Város Önkormányzatának konzorciuma az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjának TIOP-1.2.3/09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” tárgyú pályázati felhívására pályázatot nyújtott be.

A projekt címe: "Városi könyvtárak fejlesztése, Cigánd-Encs", melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködő szervezet támogatás odaítéléséről szóló döntést tartalmazó támogatói okirat alapján támogatást nyújt a Konzorcium részére.

A projekt keretében Cigánd és Encs városi könyvtárakban informatikai eszközfejlesztések és a mozgáskorlátozottak számára akadálymentes könyvtárhasználat valósul meg.

A projekt összköltsége 7.999.976 Ft, a támogatás intenzitása 100%.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

http://www.nfu.hu/
http://www.nfu.hu/hepih
http://www.okmt.hu

„Adj vért és ments meg három életet!”
2010. január 11.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat véradónapot szervez Cigándon.

A véradás helye: Kántor Mihály Általános Iskola tornaterme, Cigánd Iskola utca 12/a.

A Véradás ideje: 2010. január 19. (kedd) 09.00-15.00

 

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük.

 

Személyi igazolványát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó kártyáját és a véradó igazolványát feltétlenül hozza magával! Lehetőségei szerint kérjük segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradómozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.


http://www.veradas.hu/
http://www.ovsz.hu/hu/

Meghívó
2009. december 23.

A Cigánd Sportegyesület 2010. január 16-án Sportbált rendez az iskola éttermében, melyre a Tagság nevében tisztelettel meghívja Önt és kedves Partnerét!
Programok:

  • Vendégvárás: 18:30-tól
  • Köszöntő 19:00
  • Vacsora: 19:30
  • Tombolahúzás: éjfélkor

Műsor:
Majorette csoport
Sarkantyús néptánccsoport
Egész éjszaka élő zene!
Zenél: Gáspár Tamás

 

Vacsora:
Szalkai cigánypecsenye, tepsiben sült burgonya, káposzta saláta
Batyusbál (büfé nem áll rendelkezésünkre, ezért italt mindenki biztosítson magának)

 

Belépőjegy ára: 3000 Ft/fő

Jelentkezni lehet:
Nagy Gábor, Tel.: 06/70-371-67-23

Szabó Éva, Polgármesteri Hivatal 06/47-334-092/24m
Felhívás hó- és síkosság-mentesítésre
2009. december 23.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Cigánd Város Önkormányzatának a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 2/2009.(I.29.) rendeletének 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján

az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója illetőleg haszonélvezője köteles gondoskodni:

  • az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve amennyiben az ingatlan és a közút között zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan 10 méteres körzetén belüli terület (az ingatlan előtti járdaszakasz, zöldsáv, nyílt árok és azok műtárgyai) megtisztításáról
Kellemes Ünnepeket
2009. december 23.

Cigánd Város Önkormányzata nevében Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!


Németh Károly polgármester
Gál Béla jegyző

Felhívás
2009. december 11.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Gyámhivatal új helyre költözött.
Az új cím: 3973 Cigánd Petőfi Sándor utca 89. (a református templom mellett)

Az elérhetőségeink nem változtak!

Lakossági fórum!

2009. november 28.

Védekezés az ár ellen a Bodrogközben

A BODROGKÖZI TISZA-FELSŐ ÉS A BODROG BAL PARTI ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.1 2009. december 01. 16.00 óra Cigánd Város Önkormányzatának Tanácskozó terme Cigánd Fő u. 87.

Teljes cikk >>>

 

Pinokkio
2009. november 25.

Pinokkio

zenés mesejáték

 

A KASSAI THÁLIA SZÍNHÁZ

 

művészeinek előadásában

2009. december 07-én 10:00 órakor

a cigándi Nagy Dezső Művelődési Házban.

 

Belépés: DÍJTALAN

Tájékoztató
2009. október 22.

Cigánd Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Vendégváró tájházak című pályázatra.

 

A VT-I-7 Látogatóból vendég pályázatunk 1.900.000 Ft támogatásban részesült, melyből a Falumúzeumban a következő fejlesztéseket valósítjuk meg:

- nádfedés felújítása

- szivárgó rendszer kialakítása

- melléképület bővítése

- riasztó rendszer megvalósítása

Meghívó
2009. október 20.

Az 1956-os forradalom 53. és a köztársaság kikiáltásának 20. évfordulójára rendezett városi ünnepségre

2009. október 22. 12.45 óra
Nagy Dezső Művelődési Ház

Az ünnepi műsort a Kántor Mihály Általános Iskola tanulói szereplésével láthatják.

Sok szeretettel várjuk a város lakosságát.

 

Meghívó

Önkormányzatok, Vállalkozók, Civil szervezetek, egyházak képviselőinek!

2009. október 08.

 

Tisztelt Cím!

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Tisztelettel meghívja Önt a „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése”
 program által támogatott „ Felzárkóztató és Fenntartható Térségfejlesztés a Bodrogközi Kistérségben” projekt keretében  megszervezésre kerülő

 

2009 évi LEADER pályázati program tájékoztatójára

 

DÁTUM:

2009. október 12 (hétfő)

IDŐPONT:

15.00 óra

Előadó:

Ogár Zoltán  - a Zempléni Tájak Leader HACS munkatársa

HELYSZíN:

Cigánd Városi Önkormányzat Tanácskozó terme
Cigánd Fő u. 87.

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete!

 


„A leghátrányosabb helyzetű kistérségek

fejlesztési és együttműködési

kapacitásainak megerősítése”

ÁROP- 1.1.5/C

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

NFÜ

Irányító hatóság

Közreműködő szervezet

 

Bodrogközi Kincses Napok
2009. szeptember 07.

2009. szeptember 19. Cigánd, Falumúzeum - "Béles fesztivál"

2009. szeptember 20. Karcsa - "Tündérek legendája"

 

Béles fesztivál - Cigánd Falumúzeum

 

A vendégeket kézműves kiállítás és vásár, kézműves játszóház fogadja.

Megkóstolhatják a híres kemencében sült "cigándi bélest", valamint megismerkedhetnek a béles készítés titkaival.

A rendezvényen fellépnek néptánccsoportok, népdal énekesek.

Fellép többek között a Csillag születik sztárja Bíró Gergő népzenei énekes, valamint megtekinthetik Pályi János előadásában a Vitéz László című bábjátékot.

 

A teljes programot ide kattintva tekintheti meg!

 
A rendezvény az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával az Új tudás- műveltséget mindenkinek program keretében valósul meg.

Hirdetmény
2009. szeptember 02.
Hivatkozva az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 9.§.(6) bekezdésére Cigánd Város Rendezési Tervének módosított tervdokumentációja, lakossági véleményezés céljából megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.
2009. augusztus 20-21.
2009. augusztus 12.

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

2009. augusztus 20-21-én

városunkban megrendezésre kerülő ünnepi programjainkra

 

 

Teljes cikk >>>

 

„Adj vért és ments meg három életet!”
2009. július 29.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat véradónapot szervez Cigándon.

A véradás helye: Kántor Mihály Általános Iskola tornaterme, Cigánd Iskola utca 12/a.

A Véradás ideje: 2009. augusztus 6. (csütörtök) 09.00-15.00

 

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük.

 

Személyi igazolványát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó kártyáját és a véradó igazolványát feltétlenül hozza magával! Lehetőségei szerint kérjük segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradómozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.


http://www.veradas.hu/
http://www.ovsz.hu/hu/

Agrár-környezetgazdálkodók figyelmébe!

2009. július 16.

Tisztelt pályázók!

 

Ajánlom szíves figyelmükbe a következő dokumentumokat:

  • 71/2009. (V. 29.) számú MVH Közlemény 2. sz.melléklete
  • dokumentum kísérőjegyzéke
  • Tájékoztatás a családi gazdaságokkal kapcsolatosan, AKG-val összefüggésben

 

 

Oláh István
Ügyfélszolgálati Tanácsadó
Magyar Agrárkamara

 

71-2009. (V. 29.) számú MVH Közlemény 2. sz. melléklete
Dokumentum kísérőjegyzéke
Tájékoztatás
Felhívás
2009. július 13.
Cigánd Város Önkormányzata felhívja a lakosok figyelmét, hogy a város belterületén elhelyezkedő ingatlanaik gyommentesítéséről, megműveléséről, illetve rendben tartásáról, gyomtól, gaztól, szeméttől, gondozatlan bokortól való megtisztításáról gondoskodni kötelesek. Ezen kötelességük július első napjától a parlagfű irtására is kiterjed. A Polgármesteri Hivatal dolgozói az egyes telkek állapotát folyamatosan ellenőrzik.

 

A 2008. évi XLVI. törvény, valamint a 2/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet értelmében aki ezen kötelességének nem tesz eleget, 15.000,- forinttól 15.000.000,- forintig terjedő birsággal sújtható. A bírság ismételten is kiszabható.

 

A fentiek alapján kérjük a település lakosait, hogy belterületi ingatlanaik tisztán- tartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

Hirdetmény
2009. július 01.

Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet a Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálata logopédus munkakör betöltésére.

 

Teljes cikk >>>

 


Agrárszakmai átképzési és továbbképzési lehetőségek

2009. június 29.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Agrárkamara az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében sikeresen pályázott szakmai képzések szervezésére, mely által a megyei szakképző iskolák bevonásával az érdeklődők számára lehetőséget biztosít bizonyos OKJ szakképesítést adó szakmák megszerzésére, valamint egyéb szakképesítést nem adó tanfolyamok elvégzésére.

A tanfolyamok díjai 100%-ban támogatottak, a résztvevők előfinanszírozása után a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a teljes képzési költséget visszatéríti a hallgatóknak.

A képzésekkel kapcsolatban további információk, bővebb felvilágosítás:

Timári László 06/30-497-818

 

Tájékoztató
Jelentkezési lap
Bajnok a Cigánd SE!
2009. június 17.

A Cigánd SE nyerte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei - Intersport felnőtt - I. osztályú  labdarúgó bajnokságot.
A csapat 84 ponttal végzett az élen, 12 ponttal megelőzve a második Tállya együttesét.
Az U-19-es csapat 8. helyezést ért el.

További hírek a csapatról a www.cigandse.hu oldalon.

Agrár-környezetgazdálkodók figyelmébe!

2009. május 16.

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről.

 

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet
61/2009. (V. 14.) FVM mellékletek


Hirdetmény
2009. április 29.

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-alapján pályázatot hirdet Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálata igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

Teljes cikk >>>

 


Tisztelt Mezőgazdasági Termelők!
2009. április 17.

Értesítem Önöket, hogy a 2009. évi „Egységes (Területalapú) Kérelem” elektronikus kitöltése és beadása a Magyar Agrárkamara Területi Ügyfélszolgálati Irodájában (Cigánd Petőfi u. 66.) az alábbi időpontokban történik.

Hétfői napokon:              8:00-16:00

Szerdai napokon:            8:00-16:00

Pénteki napokon:           8:00-13:30

 

A kérelmek beadásának végső határideje 2009.05.15.

K érem, hogy a tájékoztatón átvett csomagot, mely tartalmazza az Önök személyes jelszavát és az ügyfélregiszrációs adatok ellenőrzéséhez szükséges okmányokat, dokumentumokat hozzák magukkal!

 

Tisztelettel:

Oláh István

Ügyfélszolgálati Tanácsadó

Ebek pótoltása !
2009. április 14.

Időpont:
2009. április 18. szombat 8.00-10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal mellett

2009. április 18. szombat 10.00-10.30
Helye: Mátyás király u.

Az oltás díja: 2.400 Ft (háznál 2.800 Ft)

Kérem, hogy az eboltási igazolványt mindenki hozza magával!

 

dr. Szőllősi László

állatorvos

Tájékoztató!
2009. április 09.

Cigánd Város Jegyzője ezúton tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 14.§ (1) bekezdése alapján az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-i választásához a választójogosultak névjegyzéke 2009. április 8. napjától 2009. április 16 napjáig

közzétételre kerül.

A névjegyzék megtekinthető: Polgármesteri Hivatal 2. sz. iroda Cigánd Fő u. 80.

Továbbá ismételten felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a település szavazóköreiben változás következik be.

Kérjük a választópolgárokat, hogy a változásoknak megfelelő szavazókörben jelenjenek meg a választás napján!

Gál Béla
Jegyző

Meghívó
2009. április 04.

"Atyám, a te kezedbe teszem a le az én lelkemet!"
Lukács 23,46.

Nagypénteken - 2009. április 10-én - a 10.00 órakor kezdődő református istentiszteletet a Magyar Televízió m1 csatornája élőben közvetíti.

Mindenkit szeretettel hívunk az istentiszteletre és kérjük a távolban élő szeretteivel is tudassa az alkalmat, hogy lélekben ők is velünk ünnepelhessenek.

Cigándi Református Egyházközség


Hirdetmény
2009. március 30.

Cigánd Város Önkormányzat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Cigánd Város Önkormányzat építésügyi igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

Teljes cikk >>>

 


Tájékoztató!
2009. március 29.

Cigánd város Jegyzője ezúton tájékoztatja a választópolgárokat, hogy figyelemmel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10.§ (1) bekezdésére 2009. június 7-én tartandó Európai Parlament tagjainak választása alkalmával a település szavazóköreiben változás következik be a mellékelt lista szerint.

Kérjük a választópolgárokat, hogy a változásoknak megfelelő szavazókörben jelenjenek meg a választás napján!

 

Gál Béla
Jegyző

A szavazókörök ITT megtekinthetőek!

Veszettség elleni kötelező eboltás!
2009. március 26.

Cigándon 2009. április 4-én, szombaton lesz.

 

8.00  -10.00 1. sz. Orvosi rendelő mellett

10.00-12.00 Hársfa presszó mellett

12.00-13.00 a körforgalomnál

 

Pap-tag: április 5-én (vasárnap) 8.00- 10.00 a Mátyás király úton

Oltás díja: 2.400,- Ft   (háznál 2.800,- Ft)

 

Az eboltási igazolványokat kérem mindenki hozza magával!

Az oltási kötelezettség elmulasztása szabálysértési eljárást, és 50 ezer forintig terjedő pénzbírságot von maga után!

 

dr. Szőllősi László

állatorvos

Hirdetmény!
2009. március 24.

Cigánd város közigazgatási területére, a területen található rókák veszettség elleni immunizálása miatt 2009. április 4. – 2009. április 18. között EBZÁRLATOT és LEGELTETÉSI TILALMAT rendelt el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi hatósági főorvosa.

Teljes cikk >>>
Legyen egy SZ.É.P. napunk!
2009. március 24.

A SZ.É.P. – Szűréssel az Életért Program 2009. március 29-én, vasárnap Cigándra is ellátogat azért, hogy segítsen óvni az Ön egészségét, és felhívja a figyelmet: mindenki felelősséggel tartozik saját és családja egészségi állapotáért. Jöjjön el Ön is, hozza el családját, sőt a szomszéd nénit és

bácsit is, hiszen érdemes megismerni az ajánlott szűrővizsgálatokat, és rendszeres időközönként el is végeztetni azokat.

Teljes cikk >>>
Meghívó
2009. március 11.

Szeretettel hívjuk Városunk lakosságát 2009. március 13-án (pénteken)

AZ 1848-1849-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 161. évfordulójának megünneplésére.

 

Program


13.30 Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzása.

14.00 Ünnepi műsor a Kántor Mihály Általános Iskola tanulóinak közreműködésével a Nagy Dezső Művelődési Házban.

 

Cigánd Város Önkormányzata

Tisztelt Fogyasztónk!
2009. március 10.

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a biztonságosabb villamosenergia ellátás érdekében

2009. március 20-án
08.00-15.00 Cigánd Rádvány utca
12.00-15.00 Cigánd Fő utca, Rekesz utca, Zsák utca,

Iskola utca

2009. március 23-24.
08.00-14.00 Cigánd Rádvány utca
hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk.

A munkavégzés időtartama alatt, a villamosenergia szolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

Kántor Zoltán terültetfelelős
Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

Hirdetmény
2009. március 16.

Cigánd Város Önkormányzata

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
okmányirodai ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű gyeden lévő köztisztviselő helyettesítése céljából –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3973 Cigánd, Fő utca 87.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A 9/1995.(II.3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet - okmányirodai igazgatási feladat

Ellátandó feladatok:
Közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet alapján, különösen a jármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet alapján, különösen a jármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
        -Magyar állampolgárság,
        -Cselekvőképesség,
        -Büntetlen előélet,
        -Középiskola/gimnázium,
        -Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
        -Rendelkezzen okmányügyintéző megnevezésű szakképesítéssel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        -képesítést, végzettséget igazoló okmányok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2009. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiséry-Harcsa Anita nyújt, a 06/47/334/092/24 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
        -Postai úton, a pályázatnak a Cigánd Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3973 Cigánd, Fő utca 80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 730/2009, valamint a munkakör megnevezését: okmányirodai ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2009. március 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Lomtalanítás
2009. február 27.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település lomtalanítását 2009. március 30-án (hétfőn) végezzük.
A lomokat a tárolóedény mellé kérjük kihelyezni reggel 6 órára!

A szolgáltatás díjmentes!
A lomtalanítás nem foglalja magában a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV készülék, festék, -olajszármazékok, zöld hulladék stb) elszállítását.
Labdarúgás
2009. február 17.

AVE Miskolc Kft.
 

Elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztály 2008-2009. bajnoki év tavaszi idényének sorsolása.

A teljes sorsolás ITT megtekinthető!

Hirdetmény
2009. február 16.

Tisztelt Utazóközönség!

 

A 2009/2010. évi menetrend bevezetésnek előkészítéseként az idei évben is megszervezésre kerülnek kistérségi szintű


menetrendi értekezletek a Volán társaságok, MÁV-Start Zrt., az önkormányzatok és a Regionális Közlekedésszervezési Iroda részvételével. Szeretnénk az Önök kistérségében is összegyűjteni azokat a menetrendi észrevételeket, amelyek a vasúti és autóbuszos közlekedés színvonalának emelését, a vonzóbb közösségi közlekedést szolgálják.

Teljes cikk >>>
Meghívó
2009. február 11.

Tisztelt vállalkozók, gazdálkodók!

 

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete meghívja Önt a „Mikro-, kis- és középvállalkozások 2009. évi támogatásai” című tájékoztatójára.

 

A rendezvény időpontja és helye:

2009. február 18. (szerda) 16.00 óra

Cigánd Város ÁMK Városi Könyvtár

3973 Cigánd, Fő utca 38.

 

A részvétel ingyenes!

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete!

 


„A leghátrányosabb helyzetű kistérségek

fejlesztési és együttműködési

kapacitásainak megerősítése”

ÁROP- 1.1.5/C

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

NFÜ

Irányító hatóság

Közreműködő szerveze

 

Idősbarát lakásprogram
2009. január 29.

Tisztelt időskorú lakosság!

 

A Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás Alapszolgáltatási Központja az alábbi pályázati lehetőséget ajánlja figyelmükbe és kínálja fel segítő közreműködését:

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megkötött szerződése alapján pályázatot


hirdet szociális alapellátásokban részesülő időskorú személyek számára lakhatási körülményeiknek részleges lakás átalakítással, illetve akadálymentesítéssel történő javítására.

Teljes cikk >>>
„Adj vért és ments meg három életet!”
2009. január 21.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat véradónapot szervez Cigándon.
A véradás helye: Kántor Mihály Általános Iskola tornaterme, Cigánd Iskola utca 12/a.
A Véradás ideje: 2009. január 27. (kedd) 09.00-15.00
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük.

Személyi igazolványát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét

tartalmazó kártyáját és a véradó igazolványát feltétlenül hozza magával! Lehetőségei szerint kérjük segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradómozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.
Teremlabdarúgó Torna
2009. január 15.

XXIV. DR. BOROSI LÁSZLÓ Teremlabdarúgó Torna

2009. január 24.

Cigánd Szabadidő Központ

Belépődíj: 300 Ft.

 

Teljes cikk >>>

 


Lakossági tüdőszűrés
2009. január 15.

Ideje: 2009. január 21. - február 5. (kivéve a pénteki napokat)

Helye: Nagy Dezső Művelődési Ház parkolója

A szűrésen való részvétel 30. életév fölött kötelező!

A szűrésre a személyi igazolványát és TB kártyáját mindenki vigye magával!


Kispályás Labdarúgó Torna!
2009. január 02.

Cigánd Szabadidő Központ
2009. január 10. 10.00 óra

Bőcs KSC (NB II.)
Kazincbarcika SC (NB II.)
Mezőkövesdi SE (NB III.)
Cigánd SE (M I.)

csapatok részvételével.

Kellemes Ünnepeket!
2008. december 24.

Cigánd Város Önkormányzata Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet Kíván valamennyi lakosának!

 

Németh Károly polgármester

Gál Béla jegyző


Agrár-környezetgazdálkodók figyelmébe!

2008. december 23.

A Kölcsönös Megfeleltetés rendszerének 2009 évtől történő magyarországi bevezetése. A kölcsönös megfeleltetés (KM) rendszere az Európai Unió Közös Mezőgazdasági Politikájának 2003. évi reformja során jött létre. Az Unió Tagállamai elsősorban azzal a céllal hívták életre, hogy a mezőgazdasági termelés fenntartható jellegét erősítsék, illetve a Közös Mezőgazdasági Politika társadalmi elfogadottságát növeljék azon európai adófizetők körében, akik nem részesülnek közösségi mezőgazdasági támogatásból.

Teljes cikk >>>


Lezárult a szociális képzés Cigándon
2008. december 05.

Cigánd Város Önkormányzata csütörtökön rendezte meg a NFT I. „HEFOP 2.2.1-06/1-2007-03-0162/4.0" kódszámú, „A szociális
szféra humánerőforrásának fejlesztése a munkaerő-piaci reintegráció érdekében" című pályázat projektzáró rendezvényét, amelyen ünnepélyes keretek között adta át a Pinkerton-V Kft. oktatási igazgatója, Pikó Dafna Tünde a képzésben résztvevő szociális szakemberek tanúsítványait. Cigánd Város Önkormányzatától 18 fő, míg a Cigány Kisebbségi Önkormányzat delegálásában 5 fő önkéntes szociális szakember vett részt a képzésen. A nehéz vizsga ellenére mindannyian kiváló eredményt értek el a 4 modulból álló képzés során. A cigándi záró rendezvényen összegezték és megvitatták a képzés folyamatát, amelyen megállapítást nyert, hogy nem csak elméleti tudást szereztek a résztvevő

szakemberek, hanem gyakorlatban is alkalmazhatták a megszerzett tudást. A képzés egyik legfontosabb eredménye a tapasztalatcsere és az élményszerű pedagógiai módszer alkalmazása volt.

 

www.esza.hu

www.nfu.hu

Nemzeti Fejlesztési Terv
2008. november 21.

Cigánd Város Önkormányzata 2008 júniusa és novembere között valósítja meg 18 fô szociális területen dolgozó önkéntes szakember részvételével, a hátrányos helyzetû személyeket érintô munkaerô – piaci re-integrációjára szolgáló képzési projektjét. A résztvevôk számára november 22-én a projekt egyik záró, gyakorlati elemeként tiszadobi tanulmányi kirándulást szerveznek, ahol szakmai szempontok alapján tanulmányozhatják az ott mûködô szociális hálót, ezen felül tapasztalatot cserélhetnek az ott dolgozó kollégáikkal. A projekt az NFT I., HEFOP-2.2.1-06/1-2007-03-0162/4.0 kódszámú, „A szociális szféra humánerôforrásának fejlesztése a munkaerô-piaci reintegráció érdekében” címû pályázat finanszírozásával valósulhat meg.


 

 

www.esza.hu

www.nfu.hu

Nemzeti Fejlesztési Terv
2008. november 21.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Cigánd 2008 júniusa és novembere között valósítja meg 5 fô szociális területen dolgozó önkéntes szakember részvételével, a hátrányos helyzetû személyeket érintô munkaerô – piaci re-integrációjára szolgáló képzési projektjét. A résztvevôk számára november 22-én a projekt egyik záró, gyakorlati elemeként tiszadobi tanulmányi kirándulást szerveznek, ahol szakmai szempontok alapján tanulmányozhatják az ott mûködô szociális hálót, ezen felül tapasztalatot cserélhetnek az ott dolgozó kollégáikkal. A projekt az NFT I., HEFOP-2.2.1-06/1-2007-03-0162/4.0 kódszámú, „A szociális szféra humánerôforrásának fejlesztése a munkaerô-piaci reintegráció érdekében” címû pályázat finanszírozásával valósulhat meg.


 

 

www.esza.hu

www.nfu.hu

A Mikulás idén is házhoz megy
2008. november 17.

Az Önök által megvásárolt ajándékot a Mikulás adja át gyermekének.

 

Tisztelettel: a Krampusz!

 

Nagy Dezső Művelődési Ház 3973 Cigánd, Fő utca 38.

Tel.: 47/534-012

Télapó Show
2008. november 17.

Romwalter Slágerparty

"...Mikulás, Karácsony, Szilveszter, kedvenc hónapom a December..."

2008.12.08. Művelődési Ház 11:00 óra

Belépődíj: 300 Ft.

 

Karácsonyi Forgatag-Decemberi Dallamok-Jingle Bells Party

Berecz András Cigándon!
2008. november 14.

2008. december 16. 18.00 órakor Berecz András ének- és mesemondó műsorára a jegyek 1.000 forintos áron megvásárolhatók a  Nagy Dezső Művelődési Házban.

 

Berecz András videó


Cigándi Hangáradat Koncert
2008. november 01.

A cigándi árapasztó tározó átadását követő lakossági est műsorában: Cigándi Hangáradat Koncert 2008. nov. 14. péntek Cigándi Szabadidő és Sportözpont, 16-20 óra

Fellépők:

Benkő László (OMEGA)

Bulldózer: Jankai Béla (Prognózis)

--------------Demeter György (XL Sisters)

--------------Pálmai Zoltán (P-MOBIL, HBB)

Janicsák István (Z'Zi Labor) és a Veresegyházi asszonykórus, Rakonczai Fivérek (VIP, R-PORT)

Csárdás citerazenekar és a hagyományörző énekkar

TriAngel majorette csoport

Sarkantyús néptánccsoport

Műsorvezető: Vízy András

Mindenkit szeretettel várunk!

A műsorok szünetében játékok, nyereményekért.

A BELÉPÉS INGYENES!


Felhívás
2008. október 31.
Cigánd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosságot, hogy az önkormányzat tulajdonát képező belterületi közutak használatánál fokozott figyelmet fordítsanak a KRESZ szabályainak megtartására.
Ennek ellenőrzésére felkértük a helyi Rendőrőrs parancsnokát, kérve a szükséges intézkedések megtételét.
Hirdetmény
2008. október 27.

Hivatkozva az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 9.§.(6) bekezdésére Cigánd Város Rendezési Tervének javasolt tervdokumentációja, lakossági véleményezés céljából megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.


Szociális képzés uniós pénzből Cigándon!
2008. október 23.

Cigánd Város Önkormányzata a Cigánd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen pályázott a NFT I. (Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006) HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) 2.2.1. keretében szociális képzés támogatására. A HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0162/4.0 azonosító számú pályázatban leírt projekt költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozását az Európai Unió Európai Szociális Alapja 75%-ban, a Magyar Állam 25%-ban biztosítja.

Teljes cikk >>>


www.esza.hu

www.nfu.hu

Tájházak a közösségért
2008. október 01.

Cigánd Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Reneszánsz év keretében, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Tájházak a közösségért című pályázatra.

 

A TK-II-12. „Mi kiállításunk” pályázat 1.200.000 Ft támogatásban részesült, melyből a Falumúzeum tárgyainak digitalizálását, érintőképernyős rendszerre történő programozását és technikai eszközök beszerzését vállaltuk.

 

A TK-III-12. „Mi programunk” pályázat 700.000 Ft támogatásban részesült, melyből a Falumúzeumban hagyományőrző rendezvények, néprajzi tábor és néptánc programok megvalósítását vállaltuk.

 

A Reneszánsz Év – 2008 egyéb programjairól a www.reneszanszev2008.hu oldalon tájékozódhatnak.

 

„A fejlesztés a Reneszánsz Év – 2008 keretében kiírt Tájházak a közösségért pályázat támogatásával valósult meg.”

 

Menetel a focicsapatunk!
2008. szeptember 25.

A megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapatunk az őszi idény feléhez érve impozáns teljesítménnyel (7 győzelem, 1 vereség) magabiztosan vezeti a pontvadászatot. A csapat a rossz kezdés után zsinórban hetedik győzelmét aratta a hétvégén és 8 forduló után vezeti a tabellát.

Teljes cikk >>>


A Magyar Média Válogatott Cigándon!
2008. szeptember 17.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA A CIGÁNDI VÁROSI SPORTCSARNOKBAN

2008. október 11-én (szombaton) 14 órai kezdettel
Nevezési határidő: 2008. október 2. (csütörtök)
Nevezni lehet: személyesen a sportcsarnokban vagy telefonon 06-47-534-043
Nevezési díj: Csapat létszám 8 fő x 1000 Ft.

A nevezési díj tartalmaz személyenként 1 db. belépőjegyet is.

Belépő díj: 400 Ft

A LABDARÚGÓ TORNA GYŐZTESE A MAGYAR MÉDIA VÁLOGATOTTAL  JÁTSZIK MÉRKŐZÉST
Lomtalanítás
2008. szeptember 14.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település lomtalanítását 2008. október 13-án (hétfőn) végezzük.
A lomokat a tárolóedény mellé kérjük kihelyezni reggel 6 órára!

A szolgáltatás díjmentes!
A lomtalanítás nem foglalja magában a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV készülék, festék, -olajszármazékok, zöld hulladék stb) elszállítását.
AVE Miskolc Kft.
Körömpe Fesztivál
2008. szeptember 17.

Cigánd Város Önkormányzata és
„A Bodrogköz Tájmúzeumáért” Alapítvány meghívja Önt és becses családját hagyományos évadzáró rendezvényére az örökség hétvége keretében rendezendő
KÖRÖMPE FESZTIVÁLRA!


Agrár-környezetgazdálkodók figyelmébe!

2008. szeptember 07.

A gazdálkodási naplóról

Teljes cikk >>>
A talajvizsgálatról, talajmintavételről

Teljes cikk >>>
A kötelező továbbképzésről

Teljes cikk >>>


Rákóczi-Kupa
2008. augusztus 27.

Felkészülési Kézilabda torna
Sárospatak-Cigánd
2008. augusztus 30.

Résztvevő csapatok:
Diósgyőri KC NB I/B Keleti csoport (6. hely)
Nyíregyházi KSE NB I/B Keleti csoport (NB I. 8. hely)
Tököl KSK NB I/B Nyugati csoport (7. hely)
Sárospataki TC NB II. Észak-keleti csoport (1. hely)

Teljes cikk >>>


Tanévnyitó ünnepség
2008. augusztus 25.

A Kántor Mihály Általános Iskola Igazgatója értesíti a tanulókat, hogy a 2008/2009-es tanév tanévnyitó ünnepségét a tanév első napján, 2008. szeptember 1-jén (hétfő) 8 órai kezdettel az Általános Iskolában tartjuk.
Hívjuk és várjuk a Szülőket is.

Bodnár Balázs
iskolaigazgató

2008. augusztus 19-20.
2008. augusztus 10.

2008. augusztus 19.
MEGEMLÉKEZÉS SZENT ISTVÁN ÁLLAMALAPÍTÁSÁNAK ÜNNEPÉRŐL

 

2008. augusztus 20.
CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A TISZABERCELI TISZAMENTI LOVASKLUB SZERVEZÉSÉBEN

III. CIGÁNDI LOVASNAP

 

Teljes cikk >>>

 

Labdarúgás
2008. augusztus 02.

Elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztály 2008-2009. bajnoki év őszi idényének sorsolása.
A Cigánd SE első mérkőzésére augusztus 9-én kerül sor, Cigándon a Mezőcsát Városi Sportegyesületet csapatát fogadja.

A sorsolás ITT megtekinthető!


„Adj vért és ments meg három életet!”
2008. július 24.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat véradónapot szervez Cigándon.
A véradás helye: Kántor Mihály Általános Iskola tornaterme, Cigánd Iskola utca 12/a.
A Véradás ideje: 2008. augusztus 5. (kedd) 09.00-15.00
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük.

Személyi igazolványát, a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét tartalmazó kártyáját és a véradó igazolványát feltétlenül hozza magával!

Lehetőségei szerint kérjük segítsen az új véradók toborzásában, a térítésmentes véradómozgalom népszerűsítésében azért, hogy minden rászoruló számára biztosítva legyen az életmentő, pótolhatatlan vér.


Lakossági tájékoztatás
2008. július 09.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a település szennyvízelvezetésének, tisztításának kivitelezése befejeződött, annak műszaki átadása megtörtént.
Jelenleg a próbaüzem folyik, amelynek lefolytatása a beruházás kivitelezőjének, a DEPONA Plusz Kft-nek szerződésben foglalt kötelezettsége. Ebből adódóan a próbaüzem ideje alatt a kivitelező, mint üzemeltető tevékenykedik. Az érintett három település önkormányzata (Cigánd, Pácin, Tiszakarád) közös testületi ülésen döntött a lakossági bekötések megkezdéséről, annak technikai lebonyolításáról.

Teljes cikk >>>


Villamosenergia szolgáltatás szüneteltetése
2008. június 28.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. értesíti a Tisztelt Fogyasztókat, hogy üzemzavar megelőzési javítási munkálatok elvégzése miatt az alábbi napon és időpontban az áramszolgáltatást szüneteltetjük.
Az áramszünet ideje:

július 16-án      07.00 - 16.00 óráig


Parlagfű 2008
2008. június 26.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 5§. (3) bekezdése értelmében „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

Teljes cikk >>>


II. Olimpia Klub Kupa
2008. június 26.

II. OLIMPIA KLUB KUPA - Nagypályás Labdarúgó Torna

Cigánd, 2008. július 11-12-13.

 

Teljes cikk >>>


VII. Nemzetközi Kézműves Tábor
2008. június 17.

2008. június 29. - július 6.

Helye: Kántor Mihály Általános Iskola (Cigánd, Iskola u. 8.)
            Falumúzeum (Cigánd, Fő u. 54.)

 


Álláskeresők, munkanélküliek figyelem!!!
2008. június 10.

OMNI - BUS

„Az információ házhoz megy”,
avagy a felnőttképzés szolgáltatásaihoz való korszerűbb
hozzáférési lehetőség
Helyszín: Művelődési Ház parkolója
Időpont: 2008. 07. 15. kedd 9:00-16:00 óráig

Teljes cikk >>>


Villamosenergia szolgáltatás szüneteltetése
2008. június 10.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. értesíti a Tisztelt Fogyasztókat, hogy üzemzavar megelőzési javítási munkálatok elvégzése miatt az alábbi napokon és időpontokban az áramszolgáltatást szüneteltetjük.
Az áramszünet ideje:

június 16-án      07.00 - 16.00 óráig
június 17-én      07.00 - 08.00 és 15.00 - 16.00 óráig
június 26-27-én 07.00 - 16.00 óráig.


Csobbanj a nyárba!
2008. június 09.

2008. június 27. (péntek) 19.00 óra Cigánd Sportpálya

 

19:15 óra JOSH ÉS JUTTA

20:00 óra CRYSTAL

20:45 óra KOZMIX

21:30 óra DJ. BRUCKMANN

 


Jegyek elővételben kaphatók: Nagy Dezső Művelődési Házban 1600 Ft.

A helyszínen 2000 Ft.

Szennyvízbekötés
2008. június 09.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2008. június 9-től megkezdődik a lakossági szennyvízbekötés.
A bekötési igényeket a Cigánd Településüzemeltetési Kht-nál (Cigánd, Fő utca 87.) lehet bejelenteni a fenti időponttól.
A bekötés költsége bruttó 2500 Ft/m.
További költségként jelentkezik a beépítésre kerülő tisztítóelem, amely 1176 Ft/db.
Az igénybejelentéshez kérjük, hogy személyi igazolványát hozza magával.


Kupagyőztes a Cigánd!
2008. június 05.

Eddigi története legnagyobb sikerét érte el a megyei I. osztályú Cigánd labdarúgócsapata azzal, hogy szerdán a Sport Televízió Kupa döntőjében tizenegyesekkel legyőzte a Velencét.

Teljes cikk >>>


Meghívó
2008. június 05.

Cigánd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt,

a Sportcsarnok avatóünnepélyére

2008. június 17-én (kedd) 11 órára
Helyszín: Cigánd Sportcsarnok

Teljes cikk >>>


Pályázati felhívás
2008. május 28.

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kántor Mihály Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyére.


Pályázati feltételek:

- Egyetemi vagy főiskolai pedagógus diploma

- 5 éves szakmai gyakorlat

- előnyt jelent a pedagógus szakvizsga

A pályázat benyújtási határideje: 2008. június 30.

A pályázathoz mellékelni kell:

- szakmai önéletrajz

- intézményvezetői program

- erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának helye: Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3973 Cigánd, Fő u. 80.

A pályázatot írásban, 2 példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.

A megbízás időpontja: 2008. augusztus 1.-2013. július 31.

Labdarúgás
2008. május 20.

Sporttelevízió Amatőrkupa-döntő

2008. június 4-én, szerdán a debreceni Oláh Gábor utcai Stadionban rendezi meg a Magyar Kupa 2008-as döntőjét a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Teljes cikk >>>


Nőgyógyászati rákszűrés
2008. május 19.

Nőgyógyászati rákszűrő-vizsgálatot szervezünk

2008. május 30-án 9.00 órától.
A vizsgálatot a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház orvosai végzik.
Helye: a Védőnői Szolgálat Tanácsadója, Cigánd Fő utca 38.
Vizsgálatra jelentkezni a védőnőknél, illetve a 06/47-534-054-es telefonszámon lehet.

I. Bodrogközi Orvosnap, Cigánd
2008. május 05.

Sűrgősségi ellátás 2008.

Időpont: 2008. május 9. (péntek) 09:00
Hely: Nagy Dezső Művelődési Ház Cigánd
Szakmai támogatók: KRKA, INNOMED Zrt.
Minőség: MAPOSZ, FAKOOSZ
Háziorvosoknak 12 pontra akkreditált!
Regisztrációs díj nincs!

Lomtalanítás
2008. március 29.

Az AVE Miskolc Kft. 2008. április 7-én (hétfőn) végzi a település lomtalanítását.
A lomokat a tárolóedény mellé kérjük kihelyezni reggel 6 órára!

A szolgáltatás díjmentes!
A lomtalanítás nem foglalja magában a veszélyes hulladék (gumiabroncs, akkumulátor, hűtőszekrény, TV készülék, festék, -olajszármazékok) és zöld hulladék elszállítását.
Meghívó
2008. március 10.

SZERETETTEL HÍVJUK VÁROSUNK LAKOSSÁGÁT

2008. MÁRCIUS 14-ÉN (pénteken) AZ 1848-1849-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 160. ÉVFORDULÓJÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE. 17:00  Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzása. 17:30 Ünnepi műsor a Kántor Mihály Általános Iskola tanulóinak közreműködésével a Nagy Dezső Művelődési Házban.

Cigánd Város Önkormányzata
Nőgyógyászati rákszűrés
2008. március 06.

Nőgyógyászati rákszűrő vizsgálatot szervezünk

2008. március 28. 09.00-12.00 órakor.
Helye: a Védőnői Szolgálat Tanácsadója, Cigánd Fő utca 38.
Jelentkezni a védőnőknél illetve a 06-47-534-054-es telefonszámon lehet.
A vizsgálatot a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház orvosai végzik.
Vizitdíj: 300 Ft

Népszavazás
2008. február 21.

Tisztelt Lakosság!

Magyar Köztársaság Elnöke 2008. március 9. napjára országos ügydöntő népszavazást tűzött ki.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 5/2008.(I.22.) ÖTM rendelet 2.§ (1) bek. b) pontja alapján

Cigánd Város Jegyzője, mint a HVI Vezetője értesíti a lakosságot, hogy a névjegyzéket 2008. 02.20 – 2008.02.27-ig közszemlére teszi.
A névjegyzék megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 2. sz. Irodájában.
Népdaléneklési verseny
2008. február 20.

VI. KIEMELT REGIONÁLIS NEMZETKÖZI NÉPDALÉNEKLÉSI
VERSENY

„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő pedig másokét is."
                                                                         Kodály Zoltán
A Nagy Dezső Művelődési Ház és Cigánd Város Önkormányzata idén is megrendezi a névadónk - Nagy Dezső /1888-1968/ - születésének 120. évfordulója alkalmából a népdaléneklési versenyt.

 

Teljes cikk >>>

Házi segítségnyújtás
2008. február 20.

Tisztelt Időskorú Lakosság!

Az Alapszolgáltatási Központ ezúton szeretné tájékoztatni Önöket, hogy jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra várja jelentkezéseiket.

További információ kérhető:  Alapszolgáltatási Központ
                                                Cigánd, József A. u. 1.
                              tel.:           47/534 - 041

 

 

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigand@cigand.hu | Honlaptérkép | Webmester